Wentylacja i klimatyzacja Laboratorium

  • Dodaj recenzję:
  • 4044
  • Producent: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej
  • Autor: Jacek Hendiger, Marta Chludzińska, Jerzy Sowa, Leszek Targowski, Maciej Mijakowski, Joanna Rucińska
  • szt.
  • Cena netto: 21,90 zł 23,00 zł

Wentylacja i klimatyzacja. Laboratorium

rok wydania: 2019
ilość stron: 82
ISBN: 978-83-7814-863-0
oprawa: miękka

 

W skrypcie opisano techniki pomiarowe wykorzystywane do oceny poprawności funkcjonowania systemu wentylacji i klimatyzacji budynku oraz wyznaczania parametrów urządzeń stosowanych w instalacji. Omówiono różne procedury pomiarowe, dotyczące zarówno pomieszczenia, instalacji i wybranych urządzeń, jak też modelowania fizykalnego. W opisach poszczególnych ćwiczeń laboratoryjnych zwrócono uwagę na sposób interpretacji wyników oraz porównanie uzyskiwanych wartości temperatury, ciśnienia czy przepływu z wartościami projektowanymi, co jest warunkiem odbioru instalacji lub podstawą oceny efektów jej działania.

Skrypt przeznaczony jest dla studentów kierunku Inżynieria Środowiska specjalności Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja i Gazownictwo, ale zaprezentowane procedury badań mogą też być przydatne specjalistom wykonującym pomiary w obiektach wyposażonych w system wentylacji i klimatyzacji.

 

Spis treści
1. PRZEDMOWA / 7

2. INWENTARYZACJA FRAGMENTU INSTALACJI WENTYLACYJNEJ / 8
2.1. Wprowadzenie / 8
2.2. Cel ćwiczenia / 9
2.3. Opis stanowiska / 9
2.4. Realizacja ćwiczenia / 9
2.5. Opracowanie wyników / 9

3. BADANIE PARAMETRÓW PSYCHROMETRYCZNYCH POWIETRZA W POMIESZCZENIU / 20
3.1. Wprowadzenie / 20
3.2. Cel ćwiczenia / 24
3.3. Opis stanowiska / 24
3.4. Realizacja ćwiczenia / 25
3.5. Opracowanie wyników / 25

4. BADANIE ELEMENTÓW NAWIEWNYCH / 29
4.1.Wprowadzenie / 29
4.2. Cel ćwiczenia / 35
4.3. Opis stanowiska / 36
4.4. Realizacja ćwiczenia / 37
4.5. Opracowanie wyników / 38

5. BADANIE CHARAKTERYSTYKI WENTYLATORA / 40
5.1. Wprowadzenie / 40
5.2. Cel ćwiczenia / 45
5.3. Opis stanowiska / 45
5.4. Realizacja ćwiczenia / 46
5.5. Opracowanie wyników / 48

6. TESTY CIŚNIENIOWE BUDYNKU / 49
6.1.Wprowadzenie / 49
6.2. Cel ćwiczenia / 51
6.3. Opis stanowiska / 51
6.4. Realizacja ćwiczenia / 52
6.5. Opracowanie wyników / 55

7. BADANIE SZCZELNOŚCI INSTALACJI WENTYLACYJNEJ / 64
7.1.Wprowadzenie / 64
7.2. Cel ćwiczenia / 71
7.3. Opis stanowiska / 71
7.4. Realizacja ćwiczenia / 71
7.5. Opracowanie wyników / 72

8. FIZYKALNE MODELOWANIE PRZEPŁYWU POWIETRZA / 73
8.1.Wprowadzenie / 73
8.2. Cel ćwiczenia / 77
8.3. Opis stanowiska / 77
8.4. Realizacja ćwiczenia / 78
8.5. Opracowanie wyników / 79