Wentylacja i klimatyzacja. Wymagania prawne, projektowanie, eksploatacja

  • Dodaj recenzję:
  • 3040
  • Producent: MASTA
  • Autor: Krzysztof Kaiser
  • szt.
  • Cena netto: 65,71 zł 69,00 zł
Wentylacja i klimatyzacja. Wymagania prawne, projektowanie, eksploatacja

rok wydania: 2015

Spis treœci
Wstęp

1.Wentylacja i klimatyzacja: podstawowe wymagania techniczne projektowo-eksploatacyjne

1.1 Powietrze i jego parametry termodynamiczne
1.2 Podział wentylacji
1.3 Założenia ogólne projektowania wentylacji mechanicznej i klimatyzacji
1.4 Emisja wewnętrzna w pomieszczeniach wentylowanych i stężenie zanieczyszczeń
1.5 Obcišżenie cieplno-wilgotnoœciowe pomieszczeń
1.6 Wyznaczanie iloœci powietrza wentylacyjnego
1.7 Skutecznoœć wentylacji

1.8 Systemy rozdziału powietrza
1.9 Wyznaczanie strat ciœnienia w sieci przewodów wentylacyjnych
1.10 Współpraca wentylatora z sieciš przewodów. Dobór wentylatora
1.11 Dobór pozostałych elementów instalacji wentylacji i klimatyzacji
1.12 Filtracja
1.13 Tłumienie hałasu i drgań
2. Wentylacja i klimatyzacja w aktach prawnych

2.1 Wymagania ogólne dotyczšce wentylacji mechanicznej
2.2 Wymagania szczegółowe dla poszczególnych sektorów i branż
2.2.1 Przemysł i usługi
2.2.2 Produkcja żywnoœci i przemysł spożywczy
2.2.3 Analiza wyników pomiarów akustycznych

2.2.4 Przestrzenie o potencjalnie dużym ryzyku zagrożeń
2.2.5 Transport_
2.2.6 Pomieszczenia naukowo-kulturalne, pomieszczenia dla służb mundurowych, weterynaryjnych i inne

2.3 Wentylacja w audycie energetycznym
2.4 Wentylacja w dyrektywach europejskich
2.5 Instalacje chłodnicze, czynniki chłodnicze oraz OZE stosowane w systemach wentylacji i klimatyzacji

Literatura