Wentylacja pożarowa budynków wysokich i wysokościowych

  • Dodaj recenzję:
  • 136
  • Producent: Fluid Desk
  • Autor: Dorota Brzrezińska, Roman Jędrzejewski
  • szt.
  • Cena netto: 189,52 zł 199,00 zł

Wentylacja pożarowa budynków wysokich i wysokościowych

rok wydania: 2003
ilość stron: 132
ISBN: 83-917153-0-2
format: 17,5x24,5 cm
oprawa: twarda płócienna

 

Dym i gorące gazy stanowią w przypadku pożaru budynku największe zagrożenie dla jego użytkowników. W znowelizowanych przepisach przeciwpożarowych zaostrzono więc znacznie wymagania w zakresie zabezpieczenia dróg ewakuacyjnych przed zadymieniem. Zadanie to w największym stopniu odnosi się do budynków wysokich i wysokościowych, w których jest ono realizowane przez instalacje wentylacji pożarowej. Za niezbędne uznano przy tym dostosowanie systemów przeciwpożarowych, w szczególności wentylacji pożarowej, oraz sekwencji ich pracy, do potrzeb wynikających z przyjętego scenariusza rozwoju zdarzeń w czasie pożaru.

Mimo znacznie szerszego ujęcia w przepisach wymagań dotyczących instalacji wentylacji pożarowej, przy ich projektowaniu koniecznie jest posługiwanie się również zasadami wiedzy technicznej. Zasady te znalazły odzwierciedlenie w tekście Poradnika, który stanowi kompendium wiedzy z zakresu omawianych instalacji.

Istotną częścią Poradnika jest 10 przykładów projektowych, w których zostały przedstawione charakterystyczne rozwiązania architektoniczno-instalacyjne budynków wraz ze szczególnymi obliczeniami i doborem urządzeń instalacji wentylacji pożarowej.

Poradnik należy więc uznać za bardzo przydatny przy projektowaniu, realizacji i eksploatacji tych instalacji.

st. bryg. dr inż. Dariusz Ratajczak

Skrócony spis treści / spis rozdziałów
1. Wstęp
2. Wykaz stosowanych oznaczeń
3. Dym jako zagrożenie stwarzane przez pożar
4. Podstawowe wymagania techniczne dla budynków wysokich i wysokościowych związane z bezpieczeństwem pozarowym
5. Zabezpieczenie przeciwpożarowe instalacji wentylacji, klimatyzacji i wentylacji pożarowej
6. Wentylacja pożarowa
7. Badania odbiorcze i konserwacja
8. Przykłady projektowe
Spis rysunków
Spis tabel
Spis wykresów
Spis zdjęć
Spis pojęć
Literatura

Przeczytaj recenzję w elektro.info: