Wielokryterialna ocena systemu odzysku ciepła odpadowego z promienników gazowych

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: 4956
  • Producent: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej
  • Autor: Edyta Dudkiewicz

  • szt.
  • Cena netto: 66,67 zł 70,00 zł

Wielokryterialna ocena systemu odzysku ciepła odpadowego z promienników gazowych

rok wydania: 2021
ISBN: 978-83-63714-74-1
ilość stron: 218
format: 17x24 cm

Opis

Celem monografii jest identyfikacja, analiza i podział wybranych czynników wpływających na zastosowanie promienników gazowych podczerwieni z odzyskiem ciepła odpadowego jako narzędzi predykcji rozwoju technologii, implementacji systemów i efektywności ich pracy z wykorzystaniem metod decyzyjnych. Zidentyfikowane czynniki tworzą bazę kryteriów ich oceny. Zasadniczy cel pracy jest realizowany za pomocą celów szczegółowych, którymi są:

1. Przedstawienie cech systemów odzysku ciepła z promienników gazowych determinujących możliwość ich zaimplementowania.

2. Prezentacja koncepcji układu odzysku ciepła w przypadku pojedynczego gazowego promiennika ceramicznego wraz z omówieniem warunków jego pracy, analiza energetyczna wykorzystania ciepła odpadowego, jak również ocena jego cech za pomocą zaproponowanych metod decyzyjnych.

3. Zgromadzenie i przedstawienie stanu wiedzy i analiza czynników wpływających na efektywność odzysku ciepła odpadowego z promienników gazowych w układach z wodą jako czynnikiem roboczym.

4. Identyfikacja obiektów budowlanych do montażu systemów odzysku ciepła odpadowego.

5. Zaprezentowanie struktur modeli decyzyjnych i oceniających systemy odzysku ciepła odpadowego.

W związku z drugim i ostatnim z powyższych celów przedstawiono w monografii autorskie procedury, które pozwalają oceniać pojedynczy system odzysku ciepła, jak również kilka systemów (wyselekcjonowanych w zależności od celu decyzyjnego) za pomocą metod integrujących wielokryterialną analizę porównawczą, opartą na hierarchicznym modelu procesu decyzyjnego AHP z analizą SWOT. Procedury te umożliwiają identyfikację rozwiązania o największych szansach wdrożenia celu. Po raz pierwszy zastosowano je w kontekście układów odzysku ciepła ze spalin promienników gazowych.