Wizyjne metody pomiarowe w diagnostyce górnej sieci trakcyjnej

  • Dodaj recenzję:
  • 3960
  • Producent: Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej
  • Autor: Jacek Skibicki
  • szt.
  • Cena netto: 34,29 zł 36,00 zł

Wizyjne metody pomiarowe w diagnostyce górnej sieci trakcyjnej. Seria monografie nr 174

rok wydania: 2018, wydanie pierwsze
ilość stron: 222
ISBN: 978-83-7348-746-8
oprawa: miękka

Opis

Monografia zawiera analizę wykorzystania – na potrzeby diagnostyki i monitoringu górnej sieci trakcyjnej – wizyjnych metod pomiarowych, a w szczególności metody autorskiej opartej na użyciu kamery obrazowej i analizie obrazu, pozwalających na pomiar położenia obiektu fizycznego w przestrzeni dwuwymiarowej. Opracowana metoda łączy wysoką funkcjonalność, dużą rozdzielczość pomiarową oraz bardzo niski poziom niepewności pomiaru z prostotą wyposażenia technicznego i łatwością implementacji. W dziedzinie diagnostyki sieci trakcyjnej proponowane rozwiązanie stanowi nowość w porównaniu z dotychczas stosowanymi metodami pomiarowymi. Rozważania teoretyczne zawarte w monografii zostały potwierdzone na drodze eksperymentalnej. Wykonane badania – zarówno laboratoryjne, jak i terenowe – potwierdziły funkcjonalność i użyteczność opracowanej metody pomiarowej.

Monografia może być przydatna dla specjalistów zajmujących się zagadnieniami diagnostyki urządzeń trakcyjnych, w szczególności sieci trakcyjnej. Ze względu na uniwersalność opracowanej metody praca może zainteresować innych specjalistów poszukujących sposobu zdalnego pomiaru przemieszczeń obiektu fizycznego w przestrzeni dwuwymiarowej. Obecna w treści monografii analiza niepewności pomiaru może być przydatna dla wszystkich zajmujących się tym zagadnieniem w obszarze pomiarów wykorzystujących techniki wizyjne.

Spis treści w załączniku poniżej