Wózki jezdniowe z napędem silnikowym. Poradnik operatora

  • Dodaj recenzję:
  • 4115
  • Producent: Kabe
  • Autor: Kazimierz Buczek
  • szt.
  • Cena netto: 42,86 zł 45,00 zł

Wózki jezdniowe z napędem silnikowym. Poradnik operatora

rok wydania: 2019, wydanie pierwsze
ilość stron: 261
ISBN: 978-83-65382-34-4
format: A5
oprawa: miękka

Opis

W książce zebrano wiadomości objęte obowiązującymi programami szkoleń operatorów wózków jezdniowych z napędem silnikowym. Zamieszczono też 195 pytań z odpowiedziami. Integralną jej częścią uzupełniającą jest płyta CD.
Książka jest kontynuacją rozpoczętych w 1996 r. dziesięciu wydań książki "Kierowca-operator wózków jezdniowych napędzanych", wydanie 10. z 2017 r.
Książka przeznaczona jest dla słuchaczy kursów organizowanych dla kandydatów na operatorów wózków jezdniowych z napędem silnikowym. Może też stanowić pomoc dla wykładowców, organizatorów kursów i użytkowników wózków.

Spis treści

Wstęp

1. Wózki jezdniowe z napędem silnikowym
1.1. Definicja i podział wózków
1.2. Wielkości znamionowe wózków i ich właściwości użytkowe
1.3. Dane techniczne wózków

2. Budowa wózków jezdniowych z napędem silnikowym
2.1. Układy napędowe
2.2. Układ kierowniczy
2.3. Układ hamulcowy
2.4. Mechanizm roboczy podnoszenia
2.5. Wyposażenie elektryczne wózków z napędem silnikowym
2.6. Urządzenia zabezpieczające, sygnalizujące i ostrzegawcze oraz oświetlenie
2.7. Osprzęt roboczy
2.8. Wskaźnik udźwigu
2.9. Wskaźnik wysokości podnoszenia
2.10. Rama i karoseria wózka

3. Butle gazowe w wózkach z silnikiem spalinowym zasilanym gazem z butli

4. Eksploatacja wózków jezdniowych z napędem silnikowym
4.1. Dozór techniczny
4.2. Stateczność wózków podnośnikowych
4.3. Zasady ogólne eksploatacji wózków
4.4. Eksploatacja układów hydraulicznych
4.5. Eksploatacja baterii akumulatorowej tradycyjnej
4.6. Uruchamianie, jazda i zatrzymywanie wózka

5. Uprawnienia operatora wózków jezdniowych z napędem silnikowym

6. Ładunkoznawstwo
6.1. Opakowania ładunków
6.2. Urządzenia do formowania i przemieszczania jednostek ładunkowych
6.3. Składowanie ładunków

7. Bezpieczeństwo i higiena pracy w transporcie wewnątrzzakładowym
7.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy w zakładzie pracy
7.2. Bhp operatora wózka jezdniowego z napędem silnikowym
7.3. Użycie wózka jezdniowego do wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych
7.4. Prace ręczne związane z przemieszczaniem ładunków wózkami z napędem silnikowym
7.5. Bezpieczeństwo w ruchu na drogach wewnątrzzakładowych
7.6. Ochrona przeciwpożarowa
7.7. Znaki bezpieczeństwa
7.8. Wypadki w pracy i pierwsza pomoc

8. Wybrane wiadomości uzupełniające (niezbędne!)
8.1. Ważniejsze pojęcia i definicje w elektrotechnice
8.2. Elektryczne maszyny i urządzenia
8.3. Zabezpieczenia urządzeń i instalacji elektrycznych przed skutkami zwarć i przeciążeń
8.4. Niebezpieczeństwo porażenia prądem
8.5. Elektronika - ważniejsze pojęcia
8.6. Mechanika - ważniejsze pojęcia i definicje
8.7. Części maszyn
8.8. Budowa i zasada pracy silników spalinowych
8.9. Napęd i sterowanie hydrauliczne

9. Przykłady pytań egzaminacyjnych

Literatura