Współczesna architektura proekologiczna w.2022

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: 4986
  • Producent: Wydawnictwo Naukowe PWN
  • Autor: Janusz Marchwiński, Katarzyna Zielonko-Jung

  • Najniższa cena 30 dni przed zmianą: 59,90 zł brutto
  • szt.
  • Cena netto: 63,71 zł 66,90 zł

Współczesna architektura proekologiczna w. 2022

rok wydania: 2022, wydanie pierwsze
ISBN: 978-83-01-17053-0
ilość stron: 211
format: 16,5x23,5 cm
oprawa: miękka

Opis

Publikacja poświęcona jest rozwiązaniom proekologicznym stosowanym we współczesnej architekturze. Przedstawia problematykę związaną z oddziaływaniem proekologicznych rozwiązań na architekturę rozumianą jako system powiązań elementów urbanistycznych, funkcji, procesów użytkowania i konstrukcji. Omówione zostały zagadnienia estetyczne, ściśle związane z całością problemu i ważne dla wartości budynku jako dzieła architektonicznego.

Spis treści

Wprowadzenie 

1. Kontekst ekologiczny współczesnej architektury / 1
1.1. Kontekst ekologiczny na tle idei zrównoważonego rozwoju / 2
1.1.1. Bezpośredni kontekst ekologiczny / 3
1.1.2. Pośredni kontekst ekologiczny / 6
1.2. Cele i postulaty architektury proekologicznej / 13
1.2.1. Cele i postulaty prośrodowiskowe / 13
1.2.2. Cele i postulaty prohumanistyczne / 15
1.3. Sposoby realizacji celów i postulatów architektury proekologicznej / 16

2. Materiały budowlane / 18
2.1. Wyrób budowlany a środowisko / 18
2.2. Współczesne koncepcje wykorzystania materiałów tradycyjnych i nisko przetworzonych / 20
2.2.1. Ziemia / 21
2.2.2. Drewno / 22
2.2.3. Kamień / 23
2.2.4. Papier / 24
2.3. Materiały uprzemysłowione / 25
2.4. Materiały nowej generacji / 27
2.4.1. Materiały o udoskonalonych właściwościach / 27
2.4.2. Materiały typu smart / 31
2.5. Przykłady budynków wykorzystujących proekologiczne materiały budowlane / 39
Yatenga, Muzeum Spotkania Kultur Świata, Żory (Polska) / 39
Ciepłownia, Sexten (Włochy) / 42
Pawilon wystawowy Niemieckiej Fundacji Środowiskowej DBU, Osnabrűck (Niemcy) / 45
Budynek biurowy Media-Tic, Barcelona (Hiszpania) / 49
2.6. Konsekwencje architektoniczne stosowania proekologicznych rozwiązań materiałowych / 52

3. Relacje budynku z otoczeniem / 54
3.1. Znaczenie uwarunkowań lokalizacyjnych / 54
3.2. Wpływ czynników otoczenia na elementy projektowania w skali mikrourbanistycznej / 57
3.2.1. Zagospodarowanie przestrzenne otoczenia budynku / 58
3.2.2. Rodzaj powierzchni terenu / 60
3.2.3. Ukształtowanie powierzchni terenu / 61
3.2.4. Orientacja i forma przestrzenna budynku / 62
3.3. Przykłady budynków o proekologicznym podejściu do określenia ich relacji z otoczeniem / 70
Renzo Piano Building Workshop Ibn Punta Nave, Vesima koło Genui (Włochy) / 70
Budynek biurowo-laboratoryjny „Rheinelbe Science Park”, Gelsenkirchen (Niemcy) / 73
Instytut Fraunhofera, Freiburg (Niemcy) / 76
Prefectural International Hall, Fukuoka (Japonia) / 78
3.4. Konsekwencje architektoniczne rozwiązań proekologicznych w relacji budynku z otoczeniem / 81
3.4.1. Forma i jej orientacja / 81
3.4.2. Kontakt z otoczeniem / 82
3.4.3. Zagospodarowanie terenu / 82
3.4.4. Zagadnienia komunikacyjne / 84

4. Przestrzeń i instalacje / 85
4.1. Przestrzeń w architekturze proekologicznej / 85
4.1.1. Kształtowanie przestrzeni / 86
4.1.2. Charakterystyczne elementy przestrzenne / 94
4.2. Instalacje w architekturze proekologicznej / 102
4.2.1. Instalacje wykorzystujące odnawialne źródła energii / 103
4.2.2. Inne wybrane instalacje energooszczędne i przyjazne środowiskowo / 112
4.2.3. Optymalizacja funkcjonowania instalacji w budynku / 117
4.3. Przykłady budynków z przestrzenią i instalacjami o charakterze proekologicznym / 119
Akademia Mont-Cenis, Herne-Sodingen (Niemcy) / 119
Budynek biurowy Tokyo Gas Earthport, Jokohama (Japonia) / 122
Zespół mieszkaniowo-usługowy BedZED, Londyn (Wielka Brytania) / 125
Instytut im. Koo-Lee, Centre for Sustainable Energy Technologies CSET, Ningbo (Chiny) / 129
4.4. Konsekwencje architektoniczne projektowania budynków z przestrzenią i instalacjami o charakterze proekologicznym / 132

5. Obudowa budynku / 137
5.1. Znaczenie środowiskowe elewacji budynku / 137
5.2. Czynniki wpływające na optymalizację środowiskową elewacji / 140
5.2.1. Relacja powierzchni pełnych do przeszkleń / 140
5.2.2. Szczelność dla przepływu powietrza / 144
5.2.3. Izolacyjność termiczna / 145
5.2.4. Technologia wykonania / 148
5.2.5. Ochrona transparentnych przegród przed nadmiarem promieniowania słonecznego / 149
5.2.6. Zieleń / 157
5.2.7. Systemy pasywnie i aktywnie pozyskujące energię / 158
5.2.8. Wykończenie zewnętrzne / 160
5.2.9. Koncepcje Polyvalent Wall / 161
5.3. Przykłady budynków z zastosowaniem rozwiązań proekologicznych w obudowie zewnętrznej / 162
Zespół domów wielorodzinnych, Hard (Austria) / 162
Budynek biurowy, Zurych (Szwajcaria) / 166
Budynek biurowy iGuzzini, Recanti (Włochy) / 169
Budynek przemysłowo-biurowy Solar-Fabrik, Freiburg (Niemcy) / 172
5.4. Konsekwencje architektoniczne stosowania rozwiązań proekologicznych w obudowie budynku / 174

6. Proces projektowania budynków proekologicznych / 180
6.1. Złożoność i zmienność systemu architektury proekologicznej / 180
6.2. Zintegrowany proces projektowania / 182
6.3. Metody badawcze / 193
6.4. Ocena wartości ekologicznej / 198

Zakończenie / 202
Bibliografia / 204