Współczesne standardy w zakresie zarządzania bezpieczeństwem i higiena pracy. Między teorią a praktyką

  • Dodaj recenzję:
  • 2627
  • Producent: Wydawnictwa Politechniki Łódzkiej
  • Autor: Marta Znajmiecka-Sikora, Jerzy Lewandowski
 
Współczesne standardy w zakresie zarządzania bezpieczeństwem i higiena pracy. Między teorią a praktyką
Marta Znajmiecka-Sikora, Jerzy Lewandowski
oprawa: miękka, stron: 204, rok wydania: 2012, ISBN: 978-83-7283-491-1

Troska o zdrowie człowieka stanowi najwyższą wartość i jest rozpatrywana nie tylko w kategoriach humanitarnych, lecz także w kontekście wartości ogólnospołecznych i ekonomicznych. Taki sposób patrzenia implikuje szersze spojrzenie na człowieka i jego funkcjonowanie w środowisku, zwłaszcza w środowisku pracy, a realizacja tych zadań wymaga systemowego podejścia w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zmiany mentalności zarówno pracodawców, jak i pracowników polskich przedsiębiorstw.
I chociaż z jednej strony wydaje się, że w ostatnich latach w Polsce nauka o bezpieczeństwie pracy oraz prowadzenie działań na rzecz podniesienia bezpieczeństwa na wyższy jakościowo poziom znajdują coraz liczniejsze grono zwolenników; coraz więcej organizacji dostrzega korzyści, jakie mogą osiągnąć przy racjonalnym podejściu do zagadnień bezpieczeństwa, to z drugiej strony - nadal jeszcze w naszej gospodarce wszechobecnym jest standard bezpieczeństwa skierowany bardziej na eliminację skutków niż na kształtowanie odpowiednich warunków pracy. Mimo rozwoju zasad systemowego zarządzania ukierunkowanych na działania proaktywne oparte na szkoleniach, motywowaniu do bezpiecznej pracy, partycypacji pracowników itd., poziom bezpieczeństwa w polskich przedsiębiorstwach nadal nie jest satysfakcjonujący - wciąż pokutuje przekonanie, że zapewnienie pracownikom ochrony zgodnej z wymaganiami obowiązującego prawa i poprawa warunków pracy oznacza przede wszystkim dodatkowe nakłady finansowe i nie daje wymiernych korzyści.
Księgarnia Techniczna Grupy Medium | Karczewska 18, 04-112 Warszawa | tel.: 22 512 60 60 | e-mail: eib@ksiegarniatechniczna.com.pl