Wstęp do programowania sterowników PLC

  • Dodaj recenzję:
  • 21183
  • Producent: WKŁ
  • Autor: Robert Sałat, Krzysztof Korpysz, Paweł Obstawski
  • Cena netto: 50,00 zł 55,00 zł 52,50 zł
Wstęp do programowania sterowników PLC
 

rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-206-1754-2
ilość stron: 260
format: 16x24 cm
oprawa: miękka

Opis

W książce zawarto ogólne informacje o budowie, działaniu i zastosowaniu sterowników PLC oraz opisano podstawowe polecenia i funkcje stosowane do ich programowania. Klarowne przykłady wykorzystania poszczególnych funkcji przedstawiono wykorzystując język drabinkowy. Podano także wiele konkretnych informacji przydatnych dla osób zamierzających praktycznie wykorzystać sterowniki w różnych urządzeniach. Szczegółowo omówiono realizację indywidualnego projektu programistycznego – od nadania nazwy aż po przesłanie programu sterującego do sterownika.

Spis treści

Wprowadzenie / 9
1. Rola sterowników PLC w technice / 11
1.1. Układy stycznikowo-przekaźnikowe / 11
1.2. Sterownik PLC / 12
1.3. Historia sterowników PLC / 13
1.4. Ogólne właściwości sterowników PLC / 14
1.5. Interfejsy wizualizacji procesów 16
1.6. Systemy SCADA jako rozszerzenie możliwości sterowników PLC / 17
1.6.1. Przegląd programów typu SCADA / 18
1.6.2. Komunikacja systemów SCADA ze sterownikiem / 19
1.7. Zastosowanie sterowników PLC / 19
1.8. Tendencje rozwojowe sterowników / 21
1.9. Podział sterowników / 22

2. Budowa sterownika PLC / 24
2.1. Zasilacz / 25
2.2. Jednostka centralna / 25
2.3. Moduł wejść / 27
2.3.1. Wejścia cyfrowe / 28
2.3.2.Wejścia analogowe / 28
2.4. Moduł wyjść / 30
2.4.1. Wyjścia cyfrowe / 30
2.4.2.Wyjścia analogowe / 32
2.5. Moduł komunikacji / 32
2.6. Moduły specjalne / 33

3. Zasada działania sterownika PLC / 34
3.1. Rodzaje sygnałów 34
3.2. Zasada działania sterownika / 35
3.2.1. Ogólna zasada działania sterownika / 35
3.2.2. Szczegółowa zasada działania sterownika / 37
3.2.3. Zastosowanie markerów / 40
3.2.4. Tryby pracy sterownika PLC / 41

4. Języki programowania sterowników PLC / 43
4.1. Język listy instrukcji IL / 44
4.2. Język tekstu strukturalnego ST / 44
4.3. Język schematów drabinkowych LD / 45
4.4. Język schematów blokowych FBD / 46
4.5. Język sekwencji działań SFC / 47

5. Kody i systemy liczbowe wykorzystywane w układach sterowania / 49
5.1. System dwójkowy (binarny) / 50
5.1.1. Konwersja liczby binarnej na dziesiętną / 50
5.1.2. Konwersja liczby dziesiętnej na binarną / 51
5.2. System szesnastkowy (heksadecymalny) / 54
5.2.1. Konwersja liczby heksadecymalnej na dziesiętną / 54
5.2.2. Konwersja liczby dziesiętnej na heksadecymalną / 55
5.3. Kod dwójkowo-dziesiętny (BCD) / 56
5.3.1. Konwersja liczby dziesiętnej na kod BCD / 56
5.3.2. Konwersja liczby zapisanej w kodzie BCD na liczbę dziesiętną / 57

6. Programowanie sterowników S7-300/400 firmy Siemens / 58
6.1. Typy zmiennych występujące w sterownikach S7-300/400 firmy Siemens / 58
6.2. Elementarne typy danych występujące w sterownikach S7-300/400 firmy Siemens / 59
6.3. Adresowanie w sterownikach S7-300/400 firmy Siemens / 62
6.4. Lista instrukcji dostępnych w języku drabinkowym dla sterowników SIEMENS S7-300/400 w oprogramowaniu Step 7 / 64
6.4.1. Polecenia bitowe (Bit Logic) / 65
6.4.2. Liczniki (Counters) / 75
6.4.3. Człony czasowe (Timers) / 79
6.4.4. Przesyłanie danych (Move) / 84
6.4.5. Funkcje porównania (Comparators) / 86
6.4.6. Funkcje przekształcania formatów zapisu liczb (Converters) / 92
6.4.7. Operacje na słowach (Word logic) / 102
6.4.8. Podstawowe funkcje matematyczne (Basic Math Functions) / 104
6.4.9. Rozszerzone funkcje matematyczne (Advanced Math Functions) / 111
6.4.10. Funkcje przesuwania i rotacji (Shift, Rotate) / 120
6.4.11. Funkcje skoku (Jump) / 127

7. Programowanie sterowników VersaMax i VersaMax Micro firmy GE Fanuc / 130
7.1. Typy zmiennych występujące w sterownikach firmy GE Fanuc / 130
7.2. Elementarne typy danych występujące w sterownikach VersaMax i VersaMax Micro firmy GE Fanuc / 131
7.3. Adresowanie / 133
7.4. Lista instrukcji dostępnych w je˛zyku drabinkowym w pakiecie Proficy dla sterowników VersaMax i VersaMax Micro firmy GE Fanuc / 134
7.4.1. Polecenia bitowe (Bit Logic) / 134
7.4.2. Liczniki (Counters) / 143
7.4.3. Człony czasowe (Timers) / 145
7.4.4. Przesyłanie danych (Move Data) / 150
7.4.5. Funkcje porównania (Comparators) / 152
7.4.6. Funkcje przekształcania formatów zapisu liczb (Converters) / 160
7.4.7. Operacje na słowach (Word Logic) / 168
7.4.8. Podstawowe funkcje matematyczne (Basic Math Functions) / 175
7.4.9. Rozszerzone funkcje matematyczne (Advanced Math Functions) / 184
7.4.10. Funkcje przesuwania i rotacji (Shift, Rotate) / 194
7.4.11. Funkcja skoku (Jump) / 201
7.4.12. Wybrane funkcje systemowe (System Functions) / 202

8. Projektowanie systemu sterowania z zastosowaniem sterowników PLC / 206
8.1. Sformułowanie zadania / 207
8.2. Określenie rezultatu, czyli wyniku sterowania / 208
8.3. Określenie sygnałów wejściowych i wyjściowych / 209
8.4. Określenie algorytmu procesu sterowania / 209
8.5. Opracowanie tabeli przyporządkowującej / 212
8.6. Opracowanie właściwego programu sterującego / 213
8.7. Analiza poprawności rozwiązania / 214
8.8. Testowanie programu sterującego / 214
8.9. Planowanie obwodów bezpieczeństwa urządzenia (procesu) / 215

9. Konfiguracja oprogramowania dla sterownika PLC / 217
9.1. Konfiguracja sterowników Siemens S7-300/400 w pakiecie oprogramowania SIMATIC Step-7 / 218
9.2. Konfiguracja sterowników GE Fanuc serii VersaMax Micro w pakiecie oprogramowania Cimplicity Machine Edition/Proficy Machine Edition / 231
9.3. Ustawianie pamięci stanu z podtrzymaniem dla sterownika S7-300/400 / 242
9.4. Ustawianie pamięci stanu z podtrzymaniem dla sterownika VersaMax i VersaMax Micro / 243

10. Przykład programu sterującego dla sterownika PLC / 244
10.1. Sformułowanie zadania oraz określenie wyniku / 244
10.2. Określenie sygnałów wejściowych / 245
10.3. Określenie sygnałów wyjściowych / 245
10.4. Algorytm rozwiązania / 245
10.5. Tabela przyporządkowująca / 248
10.6. Opracowanie właściwego programu sterującego / 249
10.6.1. Przykład programu sterującego dla sterownika Siemens S7-300/400 / 250
10.6.2. Przykład programu sterującego dla sterownika VersaMax/Versa-MaxMicro / 252
10.7. Testowanie programu sterującego / 254
10.8. Planowanie obwodów bezpieczeństwa / 255

Dodatek – Podłączanie sterowników do programatora, zasilacza i obiektu / 256
Podłączanie sterownika do programatora / 256
Podłączanie sterownika do obiektu / 257
Podłączanie obwodów wejściowych / 257
Podłączanie obwodów wyjściowych / 258
Ogólne aspekty podłączania obwodów sterownika / 258
Literatura