Wstęp do technologii polimerów

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: 5052
  • Producent: Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej
  • Autor: Ewa Głowińska, Paulina Parcheta-Szwindowska, Janusz Datta

  • szt.
  • Cena netto: 23,81 zł 25,00 zł

Wstęp do technologii polimerów

rok wydania: 2022
ISBN: 978-83-7348-875-5
ilość stron: 68

Opis

Treści zawarte w niniejszym skrypcie przybliżają zagadnienia związane z syntezą wybranych polimerów, identyfikacją tworzyw, przetwórstwem oraz recyklingiem. Zgodnie z założeniem autorów podręcznik ma być przydatny nie tylko studentom, ale także innym osobom, które zaczynają się zajmować technologią polimerów, oraz stanowić źródło informacji na temat bezpiecznych zachowań w pracy – w hali technologicznej czy w laboratorium. Wiedza o materiałach polimerowych – naturalnych i syntetycznych – jest współcześnie niezbędna dla poznania ewolucji, jaka nastąpiła w ich technologii.

Skrypt podzielono na dwie części:

- cz. I (teoretyczna): wybrane zagadnienia technologiczne, sposoby identyfikacji polimerów, przetwórstwo polimerów;
- cz. II (praktyczna): instrukcje do ośmiu zajęć laboratoryjnych w ramach przedmiotu wstęp do technologii polimerów jako zadań praktycznych, które zostały skorelowane z treściami pierwszej części podręcznika.

Autorzy skryptu mają nadzieję, że opisane zagadnienia ułatwią studentom, szczególnie kierunków technologia chemiczna oraz inżynieria materiałowa, proces uczenia się poprzez zebranie w jednym miejscu problematyki będącej przedmiotem wykładów i zajęć laboratoryjnych, co powinno się także przyczynić do podniesienia jakości uczenia się.

Spis treści

Od autorów / 5

CZĘŚĆ TEORETYCZNA / 7

1. Metody polimeryzacji – podstawowe informacje / 7

2. Podstawy identyfikacji tworzyw sztucznych / 14

3. Wstęp do przetwórstwa mieszanek kauczukowych – otrzymywanie gumy / 25
3.1. Kauczuki 26
3.2. Środki wulkanizujące / 28
3.3. Przyspieszacze wulkanizacji / 29
3.4. Aktywatory wulkanizacji siarkowej / 29
3.5. Napełniacze / 29
3.6. Zmiękczacze 30

4. Wstęp do technologii przetwórstwa termoplastów metodą wtrysku / 35
4.1. Wskaźnik szybkości płynięcia / 36
4.2. Budowa wtryskarki / 37

5. Wstęp do technologii poliuretanów / 40
5.1. Techniki formowania elastomerów poliuretanowych / 41

6. Depolimeryzacja jako przykład recyklingu tworzyw sztucznych / 46

7. Pomiary właściwości mechanicznych w warunkach statycznych próbek polimerowych / 50

CZĘŚĆ EKSPERYMENTALNA / 54

LABORATORIUM NR 1: Rodnikowa polimeryzacja styrenu / 54
LABORATORIUM NR 2: Identyfikacja tworzyw sztucznych / 56
LABORATORIUM NR 3: Zasady sporządzania mieszanek kauczukowych oraz ich dalszy przerób
na materiały elastyczne / 57
LABORATORIUM NR 4: Wstęp do technologii przetwórstwa termoplastów metodą wtrysku – wskaźnik szybkości płynięcia / 59
LABORATORIUM NR 5: Przetwórstwo wtryskowe termoplastów / 61
LABORATORIUM NR 6: Wstęp do technologii poliuretanów / 62
LABORATORIUM NR 7: Depolimeryzacja termiczna PMMA jako przykład recyklingu tworzyw sztucznych / 64
LABORATORIUM NR 8: Pomiary właściwości mechanicznych w warunkach statycznych materiałów
polimerowych / 65
Załącznik: Terminologia angielska w technologii polimerów / 66