Wybrane zagadnienia budowy i projektowania dźwigów

  • Dodaj recenzję:
  • 3747
  • Producent: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej
  • Autor: Artur Jankowiak, Mirosław Szymański
  • Cena netto: 37,14 zł 39,00 zł

Wybrane zagadnienia budowy i projektowania dźwigów

rok wydania: 2017
ilość stron: 240
ISBN: 978-83-7814-679-7

Opis
W skrypcie przedstawiono problemy budowy i projektowania dźwigów. Treść opracowania pozwala na zapoznanie się z techniką dźwigową, budową ważniejszych zespołów dźwigów oraz zasadą ich pracy. Zaprezentowano ważniejsze reguły doboru wybranych komponentów oraz obliczania zespołów i układów dźwigów elektrycznych (ciernych cięgnowych) i dźwigów hydraulicznych. Zawarto też przykłady obliczeń i innych zagadnień (w tym formalnych), z którymi może się zetknąć inżynier mechanik pracujący w tej dziedzinie.

Spis treści
Przedmowa / 7
Rozdział 1. Wstęp / 9
1.1. Wprowadzenie / 9
1.2. Krótki rys historyczny / 9
1.2.1. Na przestrzeni dziejów / 9
1.2.2. Rozwój mechaniki układów napędowych dźwigów elektrycznych cięgnowych / 11
1.2.3. Zarys rozwoju układów napędowych i sterujących dźwigów hydraulicznych / 12
1.3. Definicje urządzenia dźwigowego / 13
1.4. Współczesna rola dźwigów / 14
1.5. Podział dźwigów / 15
1.6. Rynek dźwigowy w Polsce i w świecie / 16
1.6.1. Liczba dźwigów / 16
1.6.2. Ocena stanu urządzeń dźwigowych w Polsce / 17

Rozdział 2. Funkcjonowanie dźwigów. Budowa i zasada działania wybranych konstrukcji / 19
2.1. Podstawy analizy ruchu pasażerskiego. Zasady doboru dźwigów / 19
2.1.1. Transport pomiędzy piętrami / 19
2.1.2. Zagadnienia logistyczne / 20
2.1.3. Usytuowanie dźwigu w budynku – pomieszczenia związane z dźwigiem / 37
2.2. Ogólna budowa dźwigów elektrycznych ciernych cięgnowych / 38
2.2.1. Przykłady budowy dźwigów elektrycznych / 38
2.2.2. Zasada działania układu napędowego dźwigu elektrycznego ciernego / 42
2.2.3. Poszczególne zespoły i elementy dźwigów elektrycznych / 43
2.3. Ogólna budowa i zasada działania dźwigów hydraulicznych / 46
2.3.1. Przykłady budowy dźwigów hydraulicznych / 46
2.3.2. Charakterystyka wybranych układów napędowych dźwigów hydraulicznych / 48
2.3.3. Siłowniki stosowane w dźwigach hydraulicznych / 52
2.3.4. Budowa zespołu napędowego dźwigu hydraulicznego / 58
2.3.5. Rola pozostałych zespołów dźwigu hydraulicznego / 66

Rozdział 3.  Zasady bezpieczeństwa – podstawowe pojęcia. Elementy bezpieczeństwa dźwigów – wybrane konstrukcje i układy / 67
3.1. Bezpieczeństwo w eksploatacji dźwigów / 67
3.2. Elementy bezpieczeństwa dźwigów / 68
3.3. Pozostałe aspekty budowania bezpieczeństwa / 97

Rozdział 4.  Zasady doboru i obliczania zespołów dźwigów elektrycznych ciernych – wybrane konstrukcje i układy / 111
4.1. Typowe układy dźwigów elektrycznych / 111
4.2. Cięgna nośne stosowane w dźwigach elektrycznych / 114
4.2.1. Liny splotkowe stalowe / 114
4.2.2. Inne cięgna nośne dźwigów ciernych / 119
4.2.3. Proces obliczeń lin nośnych / 121
4.3. Obliczenia sprzężenia ciernego / 129
4.3.1. Teoria sprzężenia ciernego / 129
4.3.2. Ocena sprzężenia ciernego / 132
4.4. Prowadnice. Obliczenia prowadnic kabinowych / 147
4.4.1. Ogólne informacje o prowadnicach / 147
4.4.2. Obliczenia prowadnic kabinowych / 152
4.5. Obliczenia prowadnic przeciwwagowych / 168
4.6. Obliczenia układu ogranicznika prędkości / 175
4.7. Obliczenia zderzaków kabiny i przeciwwagi / 178
4.8. Siły działające na konstrukcję szybu i maszynowni / 180

Rozdział 5. Wybrane zasady doboru i obliczania zespołów dźwigów hydraulicznych / 187
5.1. Obliczenia cięgien nośnych / 188
5.2. Obliczenia siłowników / 190
5.2.1. Obliczenia związane z pracą siłownika w szybie / 191
5.2.2. Obliczenia ciśnień w układzie hydraulicznym dźwigu / 197
5.2.3. Obliczenia wyboczenia siłowników / 208
5.2.4. Obliczenia ścianek rur siłowników, elementów den i przewodów sztywnych / 219
5.3. Dobór parametrów zespołu napędowego (zasilająco-sterującego) dźwigu hydraulicznego / 221
5.3.1. Wyznaczanie wydajności pompy hydraulicznej / 222
5.3.2.  Określanie mocy silnika elektrycznego napędzającego pompę hydrauliczną / 223
5.3.3. Wyznaczanie wielkości zbiornika / 225

Rozdział 6. Podsumowanie / 226
6.1. Aspekty prawne systemu bezpieczeństwa dźwigów / 226
6.2. Uwagi końcowe / 230
Literatura / 232