Wykorzystać kamień

  • Dodaj recenzję:
  • 4651
  • Producent: Studio JASA
  • Autor: Marek W. Lorenc, Sławomir Mazurek
  • szt.
  • Cena netto: 38,10 zł 40,00 zł

Wykorzystać kamień

rok wydania: 2007
ISBN: 978-83-92633-20-4
ilość stron: 248
format: B5
oprawa: miękka

Opis

Książka polecana jest pracownikom firm zajmujących się produkcją i montażem elementów kamiennych, aby rozbudowali swoją wiedzę i świadomość w zakresie genezy materiału, z którym pracują i umieli przewidzieć skutki swoich działań w kamieniu. I wreszcie adresowana jest do osób, od których zależą decyzje czy w ogóle zastosować kamień, a jeżeli tak, to jakiego kamienia użyć w danym przypadku. Publikacja będzie również przydatna wszystkim tym, którzy w swoim domu lub zarządzanym obiekcie mają kamień, a chcieliby dowiedzieć się czegoś więcej o jego pochodzeniu, o obchodzeniu się z nim oraz o jego pielęgnacji i konserwacji.

"Książka jest niewątpliwie pozycją oczekiwaną i niesłychanie aktualną. Jest znakomitym podręcznikiem. Może z niego korzystać zarówno ktoś, kto chce znaleźć szybką i wyraźną odpowiedź na konkretne pytanie praktyczne, jak i ktoś, kto pragnie zdobyć szerszą i głębszą wiedzę o istocie, pochodzeniu i cechach tak bogatego w formy, a zarazem w olbrzymiej większości przypadków najtrwalszego materiału."

prof. dr hab. inż. arch. Tadeusz Zipser
Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej

"Jest to wartościowe, podręcznikowe, popularno-naukowe opracowanie adresowane do użytkowników kamienia, obejmujące zagadnienia powstawania i pochodzenia skał, ich wydobycia, przeróbki i zastosowania jako kamienia budowlanego do różnych celów."

prof. dr inż. Krzysztof Birkenmajer
geolog, członek rzeczywisty PAN

Wiedza dwóch autorów oraz połączenie teorii i praktyki umożliwiły powstanie podręcznika adresowanego do wszystkich, którzy mają do czynienia z kamieniem. Do tych, którzy chcieliby poszerzyć zasób swoich wiadomości na temat skał, ich pochodzenia, wydobycia i przetwarzania. Do tych, którzy będą projektować lub już zajmują się projektowaniem, a czują niedosyt wiedzy o coraz popularniejszych we współczesnym budownictwie kamieniach. Do ludzi, którzy używają materiału kamiennego na budowach, w ogrodach czy w architekturze krajobrazu a nie zawsze wiedzą, jak należy z nim postępować albo czego można się spodziewać po kamieniu.

Spis treści

1. WPROWADZENIE / 7
2. GEOLOGIA A ŚRODOWISKO / 13
3. BUDOWA I EWOLUCJA ZIEMI / 17
4. PROCESY GEOLOGICZNE / 29
4.1. Procesy endogeniczne / 29
4.1.1. Diastrofizm / 30
4.1.2. Magmatyzm / 32
4.1.3. Metamorfizm / 34
4.2. Procesy egzogeniczne / 36
4.2.1. Wietrzenie / 36
4.2.2. Erozja / 38
4.2.3. Powierzchniowe ruchy masowe / 44
4.2.4. Transport i sedymentacja / 46
4.2.5. Diageneza / 50
5. SKAŁY I ICH RODZAJE / 53
5.1. Skały magmowe / 54
5.2. Skały osadowe / 58
5.3. Skały metamorficzne / 64
5.4. Obieg materii skalnej w przyrodzie / 68
6. CZAS GEOLOGICZNY / 71
7. OBIEG WODY W SKAŁACH. ZJAWISKA KRASOWE / 77
8. PRODUKTY WIETRZENIA I ICH WYKORZYSTANIE / 83
9. SYNANTROPIZACJA ŚRODOWISKA / 91
10. PROBLEM SKAŻENIA ŚRODOWISKA / 97
10.1. Problem skażenia wód / 97
10.2. Zanieczyszczenie powietrza / 99
10.3. Kwaśne deszcze / 100
10.4. Efekt cieplarniany / 103
11. DETERIORACJA MATERIAŁÓW SKALNYCH I JEJ PRZECIWDZIAŁANIE / 107
12. WYSTĘPOWANIE SKAŁ OZDOBNYCH W POLSCE / 117
12.1. Granity / 118
12.2. Piaskowce / 121
12.3. Wapienie / 126
12.4. Marmury / 129
12.5. Serpentynity / 131
13. HISTORIA KAMIENIA W BUDOWNICTWIE / 133
14. BUDOWLANY PODZIAŁ KAMIENI / 139
15. PRZYGOTOWANIE KAMIENIA DLA POTRZEB BUDOWNICTWA / 145
16. STOSOWANIE KAMIENIA WE WNĘTRZACH / 159
17. STOSOWANIE KAMIENIA NA ZEWNĄTRZ / 173
17.1. Posadzki zewnętrzne i schody / 175
17.2. Okładzinowe elewacje kamienne / 181
17.3. Kamień w ogrodzie / 199
18. BŁĘDY I USTERKI OKŁADZIN KAMIENNYCH ORAZ ICH NAPRAWA / 203
19. CHEMIA DLA KAMIENIA / 211
20. PROJEKTOWANIE OKŁADZIN KAMIENNYCH / 215
21. OBOWIĄZUJĄCE NORMY I PRZEPISY TECHNICZNE / 221

SPIS LITERATURY PODSTAWOWEJ / 231
SŁOWNIK TERMINÓW POCHODZENIA OBCEGO / 237