Wytyczne do montażu okien i drzwi zewnętrznych

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: 5283
  • Producent: Mediafachowe Sp. z o.o.

  • szt.
  • Cena netto: 280,00 zł 294,00 zł

Wytyczne do montażu okien i drzwi zewnętrznych

rok wydania: wydanie 11/2022
ISBN: 978-3-86791-488-8
ilość stron: 348

Opis

Wytyczne do montażu okien i drzwi zewnętrznych służą jako niezbędny, praktyczny przewodnik do projektowania i wykonywania profesjonalnego montażu okien i drzwi zewnętrznych. Są bogatym źródłem wiedzy technicznej w dziedzinie montażu stolarki okiennej i drzwiowej.

Wytyczne te są polską wersją instrukcji montażu Niemieckiego Stowarzyszenia Jakości RAL (RAL-Gütegemeinschaft Fenster und Haustüren/RAL Quality Association Windows and Front Doors), która jest określana jako europejska biblia montażowa.

Spis treści

1. Przedmowa / 1

2. Wymagania ogólne / 5
2.1 Wprowadzenie / 5
2.2 Oddziaływanie na okna i drzwi zewnętrzne w ścianie zewnętrznej / 7
2.3 Model poziomu, zasady projektowania połączeń / 13
2.4 Cechy szczególne w starych budynkach / 18
2.5 Podsumowanie / 21

3. Zadania związane z projektowaniem / 23
3.1 Planowanie wdrożenia / 23
3.1.1 Połączenie między konstrukcją okna a budynkiem / 23
3.1.2 Minimalne wymagania dotyczące planowania / 29
3.1.3 Przykład połączenia podłogi i konstrukcji progu / 38
3.1.4 Przykład 2-etapowego montażu okien z ramami do montażu wstępnego / 48
3.2 Planowanie warsztatu i montażu przez wykonawcę / 51
3.2.1 Zasady podstawowe / 51
3.2.2 Wpływy/przepisy z powiązanych branż / 55
3.2.3 Usługi planowania przez wykonawcę - przypadek wymiany okien / 56
3.2.4 Przykłady połączeń / 62

4. Podstawowe zasady fizyki budowli / 63
4.1 Odpowiednie przepisy techniczne / 63
4.2 Izolacja termiczna i ochrona przed wilgocią / 64
4.2.1 Podstawowe wymagania / 64
4.2.2 Rozporządzenie w sprawie oszczędności energii (EnEV) i norma DIN 4108 "Izolacja cieplna i oszczędność energii w budynkach" / 67
4.3 Izolacja akustyczna / 99
4.3.1 Podstawowe wymagania / 99
4.3.2 Planowanie izolacyjności akustycznej zewnętrznych elementów budynku / 100
4.3.3 Wynikowa izolacyjność akustyczna z uwzględnieniem połączeń / 101
4.4 Ochrona przeciwpożarowa (zachowanie podczas pożaru) / 108
4.5 Podsumowanie / 108

5. Mocowanie i przenoszenie obciążeń / 111
5.1 Mocowanie okien i drzwi zewnętrznych / 112
5.1.1 Siły działające / 120
5.1.2 Wymiarowanie zamocowania (przypadek standardowy 2) / 125
5.1.3 Mocowanie elementów dodatkowych, skrzynek roletowych i rozszerzeń profili / 145
5.1.4 Poziomy montażu, rodzaje naprężeń i nośność elementów złącznych / 150
5.1.5 Systemy ścienne / 151
5.1.6 Systemy mocujące, elementy złączne/łączniki / 154
5.2 Ochrona antykorozyjna elementów złącznych / 158
5.3 Mocowanie elementów o specjalnych właściwościach / 160
5.3.1 Elementy budowlane o właściwościach antywłamaniowych / 160
5.3.2 Części składowe z właściwościami chroniącymi przed upadkiem / 162
5.3.3 Drzwi ewakuacyjne i antypaniczne / 165
5.3.4 Elementy ochrony przeciwpożarowej / 165

6. Izolacja wodochronna / 167
6.1 Wymagania konstrukcyjne / 168
6.2 Poziomy uszczelnienia / 168
6.3 Rodzaje połączeń / 170
6.3.1 Przypadek szczególny: połączenia elementów / 172
6.3.2 Połączenia elementów, kompensacja ruchu jako czynnik decydujący / 175
6.3.3 Zakresy wielkości ruchów / 177
6.4 Systemy uszczelniające / 179
6.4.1 Materiały uszczelniające do spoin w sprayu (natryskowe) / 180
6.4.2 Impregnowane taśmy uszczelniające do złączy z tworzywa piankowego / 185
6.4.3 Wielofunkcyjne taśmy uszczelniające / 189
6.4.4 Folie do uszczelniania spoin / 192
6.4.5 Folie uszczelniające / 196
6.4.6 Taśmy uszczelniające do tynkowania / 197
6.5 5 Dyfuzja pary wodnej przez systemy uszczelniające / 199
6.6 Zalecenia dotyczące uszczelniania / 200
6.7 Izolacja spoin/złączy / 201

7. Realizacje w praktyce / 203
7.1 Zadania osoby odpowiedzialnej za montaż / 203
7.1.1 Czynności przygotowawcze, planowanie warsztatu i montażu / 203
7.1.2 Rejestrowanie sytuacji montażowej / 206
7.1.3 Tolerancje i normy tolerancji / 211
7.1.4 Dokumenty projektowe / 215
7.1.5 Konstruktywne wdrażanie wymagań fizyki budowli / 217
7.1.6 Szczegółowe planowanie mocowania i przenoszenia obciążeń / 223
7.1.7 Szczegółowe planowanie hydroizolacji / 225
7.1.8 Czynności, które należy wykonać przed rozpoczęciem pracy / 229
7.2 Instrukcje dla montażysty / 230
7.2.1 Wykonywanie mocowania i przenoszenie obciążeń / 230
7.2.2 Kolejność wykonywania prac związanych z izolacją styków/połączeń / 232
7.2.3 Prawidłowe zastosowanie systemów izolacyjnych i uszczelniających / 233
7.3 Szczególna pielęgnacja przy przejściach / 244
7.4 Wykonanie zewnętrznego parapetu okiennego (deska pogodowa) / 251
7.5 Konstrukcja parapetu / 258
7.3 Specjalna pielęgnacja przy przejściach / 244
7.4 Wykonanie parapetu zewnętrznego (osłony pogodowej) / 251
7.5 Trening progowy / 258

8. Przykłady projektowe/wykonawcze / 263
8.1 Informacje ogólne / 263
8.2 Przykłady nowych budynków / 267
8.2.1 Monolityczne ściany zewnętrzne / 268
8.2.2 Zewnętrzna izolowana ściana zewnętrzna / 282
8.2.3 Izolowana rdzeniowo, wentylowana od tyłu ściana zewnętrzna z ciężką okładziną / 288
8.2.4 Izolowana rdzeniowo, wentylowana od tyłu ściana zewnętrzna z lekką okładziną / 296
8.2.5 Izolowana rdzeniowo, niewentylowana ściana zewnętrzna / 302
8.2.6 Ściana o konstrukcji szkieletowej z drewna / 312
8.2.7 Ściany domów pasywnych / 318
8.3 Przykłady starych budynków / 321
8.3.1 Monolityczna ściana zewnętrzna / 322
8.3.2 Nieizolowana ściana zewnętrzna ze szczeliną powietrzną i ciężką okładziną / 326
8.3.3 Izolowana rdzeniowo, niewentylowana ściana zewnętrzna / 328
8.3.4 Ściana szachulcowa / 330
8.4 Dalsze przykłady / 332
8.4.1 Okna plastikowe w budynkach prefabrykowanych / 332
8.4.2 Okna drewniano-aluminiowe w wielowarstwowym systemie ściennym / 334

9. Bibliografia / 337