Wytyczne projektowania ocieplenia elewacji budynków z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe SITP WP-03:2018

  • Dodaj recenzję:
  • 3996
  • Producent: SITP
  • Cena netto: 23,81 zł 25,00 zł

Wytyczne projektowania ocieplenia elewacji budynków z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe SITP WP-03:2018

rok wydania: 2018
ilość stron: 414
ISBN: 978-83-925652-2-2
format: 21x27 cm
oprawa: miękka

Przedmowa

Wytyczne SITP WP-03:2018 Ocieplenia elewacji budynków z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe" zostały opracowane zgodnie z Uchwałą nr 18/17 Zarządu Głównego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa z dnia 13 kwietnia 2017, powołującą Komitet Techniczny do opracowania Wytycznych SITP w składzie:

bryg. mgr inż. Daniel Małozięć CNBOP-PIB,
dr inż. Dariusz Ratajczak SITP,
dr inż. Paweł Sulik ITB,
mgr inż. Maria Dreger NIzO,
mgr inż. Robert Kuczkowski PZU Lab.

Projekt „Wytycznych" przygotowany przez Komitet Techniczny podlegał ankiecie wewnętrznej SITP, a następnie był przedstawiony do opinii instytucjom i organizacjom, zajmującym się ochroną przeciwpożarową, w tym Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej, Szkole Głównej Służby Pożarniczej, Stowarzyszeniu Pożarników Polskich, Ogólnopolskiemu Stowarzyszeniu Producentów Zabezpieczeń Przeciwpożarowych i Sprzętu Ratowniczego oraz Polskiemu Towarzystwu Ekspertów Dochodzeń Popożarowych. Niniejsze Wytyczne SITP WP-03:2018 stanowią opracowanie wiedzy technicznej, zalecane do stosowania przez Zarząd Główny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa w oparciu o § 10 pkt 10 Statutu SITP i uchwałę 62/18 Zarządu Głównego SITP z dnia 5 października 2018 roku w sprawie zatwierdzenia „Wytycznych SITP WP-03:2018 Ocieplenia elewacji budynków z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe". Wytyczne mogą być wykorzystywane przez projektantów, rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, rzeczoznawców budowlanych, funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej, a także właścicieli i zarządców budynków oraz producentów i wykonawców systemów ociepleń ETICS.

Spis treści

WSTĘP / 7
1.1. Podstawowe definicje i określenia / 9
1.2. Ocieplenia ETICS w Polsce / 10
1.3. Czynniki zwiększające ryzyko pożarowe elewacji z ociepleniami ETICS / 11
1.3.1. Większe grubości izolacji cieplnej / 11
1.3.2. Mniejsza grubość warstwy wierzchniej (zbrojonej i tynku) / 12
1.3.3. Więcej substancji organicznych w klejach i tynkach / 12
1.3.4. Konieczność większej precyzji na etapie wykonania i zachowania większej ostrożności podczas użytkowania / 12
1.3.5. Sposób przygotowania podłoża i wykonawstwo / 12
2. CEL / 13
3. ZAKRES ZASTOSOWANIA / 14
4. PRZEZNACZENIE / 14
5. ROZPRZESTRZENIANIE OGNIA PRZEZ ELEWACJE Z OCIEPLENIEM ETICS / 14
6. ŚRODKI OGRANICZAJĄCE ROZPRZESTRZENIANIE OGNIA PRZEZ ELEWACJE Z OCIEPLENIEM ETICS / 15
6.1. Środki materiałowo-technologiczne / 15
6.2. Środki konstrukcyjne / 16
7. WYTYCZNE ZABEZPIECZENIA ELEWACJI Z OCIEPLENIEM ETICS Z WARSTWĄ IZOLACYJNĄ ZE STYROPIANU / 17
7.1. Zabezpieczenie przeciwpożarowe elewacji z ociepleniem ETICS ze styropianem o grubości < 10 cm z zastosowaniem barier ogniowych w postaci niepalnych pasów / 19
7.2. Zabezpieczenie przeciwpożarowe elewacji z ociepleniem ETICS ze styropianem o grubości > 10 cm z zastosowaniem barier ogniowych w postaci niepalnych pasów / 20
7.3. Zabezpieczenie przeciwpożarowe elewacji z ociepleniem ETICS ze styropianem o grubości > 10 cm z zastosowaniem barier ogniowych w postaci niepalnych pasów i zabezpieczeń okien / 21
7.4. Bariery ogniowe w formie pasów przeciwpożarowych z wełny mineralnej (MW) - widok i opis pasa z MW / 22
7.5. Bariery ogniowe w formie zabezpieczeń poszczególnych otworów okiennych / drzwiowych / 23
7.6. Sytuacje, w których ściany ślepe wymagają takiego samego zabezpieczenia jak ściany z oknami / 24
7.7. Miejsca szczególne elewacji, wymagające zabezpieczenia / 25
8. DODATKOWE ZASADY ZABEZPIECZEŃ ELEWACJI W PRZYPADKU OCIEPLENIA ETICS NA ISTNIEJĄCYM OCIEPLENIU / 27