Wytyczne projektowania, wykonania i odbioru instalacji z pompami ciepła. Część 1: Dolne źródła ciepła (4 dziury do segregatora)

  • Dodaj recenzję:
  • 2770
  • Producent: PORT PC
  • Autor: Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła
  • Cena netto: 94,29 zł 99,00 zł

Jedyna na polskim rynku publikacja zawierająca wytyczne w zakresie dolnych źródeł do pomp ciepła.

Wytyczne projektowania, wykonania i odbioru instalacji z pompami ciepła
Część 1: Dolne źródła ciepła, Wydanie 01/2013

Uwaga: aktualnie sprzedaż książki tylko w wersji dziurowanej (4 dziury przygotowane pod segregator).

Miło jest nam poinformować, że wytyczne branżowe PORT PC dostały pisemną rekomendację z Departamentu Energii Odnawialnej Ministerstwa Gospodarki.

Niniejsza publikacja jest pierwszą publikację tego typu na rynku polskim, która obejmuje w sposób uporządkowany między innymi:
- aktualny stan prawny dotyczący opisywanych zagadnień,
- obszerny zakres wiedzy fachowej dotyczący gruntowych wymienników (poziomych i pionowych, koszowych),
- procedury projektowania, wykonania i odbioru instalacji,
- przegląd aktualnej literatury, wytycznych i norm europejskich.

ZOBACZ SPIS TREŚCI, REKOMENDACJĘ MINISTERSTWA GOSPODARKI ORAZ OPINIE RECENZENTÓW
Publikacja powstawała ponad 3 lata w ramach prac zespołu specjalistów branżowych, od wielu lat czynnie związanych z tematyką pomp ciepła i dolnych źródeł ciepła.
Podobne publikacje, takie jak niemieckie wytyczne wg VDI 4640 cz. 2, austriackie wytyczne ÖWAV-Regelblatt 207, czy też szwajcarska normę SIA 384/6:2010 stały się podstawą aktualnego stanu techniki w zakresie dolnych źródeł w poszczególnych krajach.

Wytyczne PORT PC mogą być uwzględniane jako załącznik do umów pomiędzy inwestorem a wykonawcą dolnego źródła.
Wg PORT PC możliwy jest dynamiczny wzrost udziału pomp ciepła w najbliższych latach, jako odnawialnych źródeł energii na terenie Polski. W związku z tym Stowarzyszenie w swoich działaniach zwraca się szczególną uwagę na kwestię jakości projektowania, wykonania i odbioru instalacji.
Zawarte w wytycznych informacje, wymagania  i zalecenia będą pomocne dla projektantów, wykonawców, kierowników budowy, inspektorów nadzorujących, osób kształcących się oraz użytkowników instalacji pomp W ramach II Kongresu oprócz przedstawienia tematyki zawartej w opracowanych wytycznych, ogłoszone zostaną ważne inicjatywy dotyczące stworzenia nowych wytycznych dla branży w zakresie odnawialnych źródeł energii i techniki grzewczej w Polsce.

Spis treści
Wstęp i wprowadzenie

1. Pionowe, gruntowe wymienniki ciepła (pionowe GWC)
1.1. Aspekty prawne
1.2. Wprowadzenie i ogólny opis
1.3. Zalecenia do doboru długości pionowego, gruntowego wymiennika ciepła
1.3.1. Dobór pionowych GWC do pomp ciepła o mocy grzewczej ≤ 30 kW
1.3.2. Dobór pionowych GWC do pomp ciepła o mocy grzewczej > 30 kW
1.3.3. Dodatkowe zalecenia do doboru pionowych GWC
1.5. Zalecenia przygotowawcze
1.6. Zalecenia dotyczące wykonania pionowych GWC
1.7. Lista kontrolna do wykonania pionowych GWC
1.8. Uruchomienie instalacji z pionowymi GWC i cieczą niskokrzepnącą

2. Poziome, gruntowe wymienniki ciepła (poziome GWC)
2.1. Aspekt prawne
2.2. Wprowadzenie i ogólny opis
2.3. Zalecenia do doboru poziomego wymiennika ciepła
2.3.1. Dobór poziomych GWC do pomp ciepła o mocy grzewczej ≤ 30 kW
2.3.2. Dobór poziomych GWC do pomp ciepła o mocy grzewczej > 30 kW
2.3.3. Dodatkowe zalecenia do doboru poziomych GWC
2.4. Zalecenia dotyczące wykonania poziomych GWC
2.5. Lista kontrolna do wykonania poziomych GWC
2.6. Uruchomienie instalacji z poziomymi GWC i cieczą niskokrzepnącą

3. Koszowe, gruntowe wymienniki ciepła (koszowe GWC)
3.1. Aspekty prawne
3.2. Wprowadzenie i ogólny opis
3.3. Zalecenia związane z doborem liczby koszowych GWC
3.3.1. Dobór koszowych GWC do pomp ciepła o mocy grzewczej ≤ 30 kW
3.3.2. Dobór koszowych GWC do pomp ciepła o mocy grzewczej > 30 kW
3.3.3. Dodatkowe zalecenia do doboru koszowych GWC
3.4. Zalecenia dotyczące wykonania koszowych GWC
3.5. Lista kontrolna do wykonania koszowych GWC
3.6. Uruchomienie instalacji z koszowymi GWC i cieczą niskokrzepnącą

4. Studzienki i rozdzielacze, rury doprowadzające, instalacja dolnego źródła w budynku
5. Ciecze niskokrzepnące
6. Dokumentacja powykonawcza
7. Przeglądy i obsługa pionowych, poziomych i koszowych GWC
8. Załączniki
9. Wykaz ważniejszych pojęć, opisy i definicje
10. Wykaz ważniejszych oznaczeń
11. Literatura
12. Wykaz logo członków wspierających PORT PC
Recenzje
 
Pompy ciepła Pompy ciepła w praktyce - jakie wnioski dostarcza eksploatacja pomp ciepła w określonych warunkach?

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ >>