Wytyczne projektowania, wykonania i odbioru instalacji z pompami ciepła. Część 5: Zapobieganie szkodom w systemach grzewczych, w których nośnikiem ciepła jest woda Wydanie 01/2015 (książka)

  • Dodaj recenzję:
  • 3103
  • Producent: PORT PC
  • Autor: Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła
  • szt.
  • Cena netto: 25,24 zł 26,50 zł

Jedyna na polskim rynku publikacja zawierająca wytyczne w zakresie dolnych źródeł do pomp ciepła.

Wytyczne projektowania, wykonania i odbioru instalacji z pompami ciepła
Część 5: Zapobieganie szkodom w systemach grzewczych, w których nośnikiem ciepła jest woda Wydanie 01/2015 (książka)


  • Korozja spowodowana oddziaływaniem wody grzewczej
  • Na podstawie VDI 2035 część 2


rok wydania: 2015, wydanie pierwsze
format: A4
oprawa: miękka

Spis treści

Uwagi wstępne
Wprowadzenie
1 Zakres zastosowania
2 Normy powiązane
3 Podstawowe pojęcia
4 Zasady
5 Rodzaje korozji i szkód nią spowodowanych
5.1 Rodzaje korozji
5.2 Szkody spowodowane korozją
6 Przyczyny korozji oraz czynniki mające wpływ na jej przebieg
6.1 Uwagi ogólne
6.2 Tlen
6.3 Wartość pH
6.4 Przewodność elektryczna
6.5 Sumaryczna zawartość pierwiastków ziem alkalicznych
7 Szkody spowodowane korozją
7.1 Uwagi ogólne
7.2 Niestopowe i niskostopowe materiały żelazne
7.3 Miedź i jej stopy
7.4 Aluminium i jego stopy
7.5 Stal nierdzewna
7.6 Tworzywa sztuczne i inne materiały
7.7 Warstwy i powłoki ochronne
7.8 Montaż mieszany
7.9 Pozostałe czynniki sprzyjające korozji
8 Ochrona antykorozyjna
8.1 Właściwości wody
8.2 Poprawny projekt
8.3 Uruchomienie, eksploatacja i konserwacja
8.4 Uzdatnianie wody
Załącznik A Rodzaje i projektowanie podsystemów stabilizacji ciśnienia
Załącznik B Granice rozpuszczalności gazów wg Henry’ego
Załącznik C Książka instalacji
Załącznik D Książka instalacji – przykład
Bibliografia

Pompy ciepła Pompy ciepła w praktyce - jakie wnioski dostarcza eksploatacja pomp ciepła w określonych warunkach?

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ >>