Wytyczne projektowania, wykonania i odbioru instalacji z pompami ciepła. Część 6: Efektywność ekonomiczna instalacji technicznych w budynkach Wydanie 01/2015 (książka)

  • Dodaj recenzję:
  • 3104
  • Producent: PORT PC
  • Autor: Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła
  • szt.
  • Cena netto: 25,24 zł 26,50 zł

Jedyna na polskim rynku publikacja zawierająca wytyczne w zakresie dolnych źródeł do pomp ciepła

Wytyczne projektowania, wykonania i odbioru instalacji z pompami ciepła
Część 6: Efektywność ekonomiczna instalacji technicznych w budynkach Wydanie 01/2015 (książka)

  • Podstawy i obliczanie kosztów
  • Na podstawie VDI 2067 część 1


rok wydania: 2015, wydanie pierwsze
format: A4
oprawa: miękka

Spis treści
Uwagi wstępne
Wprowadzenie
1 Zakres stosowania
2 Obowiązujące normy
3 Definicje
4 Symbole we wzorach
5 Podstawy
6 Założenia do obliczania kosztów
6.1 Uwagi ogólne
6.2 Zakres obliczania kosztów
6.3 Uwzględnienie cech obiektów
6.4 Okres odniesienia w obliczeniach kosztów
6.5 Prognozowanie kosztów
6.6 Porównywalność obliczonych kosztów
6.7 Obliczanie stosunku kosztów do korzyści w przypadku modernizacji
6.8 Data wykonania obliczeń, cena oraz poziom kosztów
6.9 Obliczanie kosztów w przyszłości
Koszty można obliczać także w przyszłych okresach eksploatacji, stosując składniki kosztów przewidywane w tych okresach (dynamiczna kalkulacja kosztów)
6.10 Koszty w cyklu eksploatacji
6.11 Podatek od towarów i usług
7 Ustalenie kosztów
7.1 Koszty kapitału (inwestycyjne)
7.2 Koszty pokrycia zapotrzebowania
7.3 Koszty eksploatacyjne
7.4 Pozostałe koszty
8 Obliczanie efektywności ekonomicznej metodą stałej raty
8.1 Koszty
8.2 Przychody
8.3 Rata stała łącznych płatności rocznych
Załącznik
A Tabele
B Przykład

Pompy ciepła Pompy ciepła w praktyce - jakie wnioski dostarcza eksploatacja pomp ciepła w określonych warunkach?

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ >>