Wytyczne projektowania, wykonania i odbioru instalacji z pompami ciepła. Część 8: Systemy hydrauliczne w instalacjach grzewczych i chłodzących budynków. Układy hydrauliczne (książka)

  • Dodaj recenzję:
  • 4074
  • Producent: PORT PC
  • Cena netto: 25,24 zł 26,50 zł

Wytyczne projektowania, wykonania i odbioru instalacji z pompami ciepła.
Część 8: Systemy hydrauliczne w instalacjach grzewczych i chłodzących budynków. Układy hydrauliczne

1/2018

Na podstawie VDI 2073 część 1

Spis treści

Uwagi wstępne
Wprowadzenie

1 Zakres stosowania

2 Odniesienia do norm i wytycznych

3 Pojęcia
3.1 Elementy układu rozdzielczego
3.2 Wielkości charakterystyczne przewodu(ów)
3.3 Wielkości charakterystyczne zaworów
3.4 Wielkości charakterystyczne pomp obiegowych
3.5 Miejsca w układzie rozdzielczym

4 Objaśnienie symboli i znaków

5 Funkcje hydraulicznego układu rozdzielczego

6 Budowa układu rozdzielczego
6.1 Obiegi hydrauliczne
6.2 Układy regulacji odbioru ciepła
6.3 Hydrauliczne oddzielenie
6.4 Zasobnik buforowy
6.5 Przyłączenie odbiorników ciepła
6.6 Przyłączenie urządzeń grzewczych lub chłodzących
6.7 Przyłączenie układu centralnego podgrzewania wody użytkowej
6.8 Prowadzenie rur w budynku
6.9 Usytuowanie pomp

7 Projektowanie
7.1 Dobór średnicy rur
7.2 Zawory równoważące i regulacyjne
7.3 Pompy obiegowe

Aneks. Protokół równoważenia instalacji centralnego ogrzewania w budynkach jednorodzinnych (do 30 kW obciążenia cieplnego)