Wzajemne sytuowanie obiektów budowlanych i sieci elektroenergetycznych. Stan prawny na 1 stycznia 2015 r. Vademecum elektro.info ebook PDF

  • Dodaj recenzję:
  • 4286
  • Producent: Grupa Medium
  • Cena netto: 26,67 zł 28,00 zł

Wzajemne sytuowanie obiektów budowlanych i sieci elektroenergetycznych
Stan prawny na 1 stycznia 2015
ebook PDFTytuł serii
Vademecum elektro.info


rok wydania: 2015, wydanie drugie

format: PDF
zabezpieczenie: znak wodny
liczba plików do pobrania: 1 (PDF)
rozmiar pliku do pobrania: 1,32 MB
ISBN: 978-83-64094-21-7
ilość stron: 62

redakcja merytoryczna: Julian Wiatr
opracowanie i redakcja: Anna Kuziemska 
 
Spis treści

1. Wymagania ogólne / 5

2. Wymagania techniczne dla budynków / 7

3.  Wymagania odległościowe dla budynków i innych obiektów od sieci elektroenergetycznych / 11
3.1. Wymagania odległościowe określone w przepisach prawnych / 11
3.2. Wymagania odległościowe określone w Polskich Normach / 22
3.2.1. Elektroenergetyczne linie napowietrzne o napięciu powyżej 45 kV / 23
3.2.2. Elektroenergetyczne linie napowietrzne o napięciu powyżej 1 kV do 45 kV / 35

4.  Wykonywanie robót budowlanych i prac w pobliżu linii elektroenergetycznych / 44

5. Archiwalne przepisy i normy / 47
5.1. Pola elektromagnetyczne pochodzące od linii elektroenergetycznych / 47
5.2. Napowietrzne linie elektroenergetyczne o napięciu do 1 kV /  50
5.3. Odległość przewodów przyłącza od budynku / 52

6. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe / 54
6.1. Kable układane w ziemi / 54
6.2. Skrzyżowania i zbliżenia kabli między sobą i z innymi obiektami lub przeszkodami naturalnymi / 57
6.3. Układanie kabli w kanałach i tunelach / 57
6.4. Układanie kabli na mostach, wiaduktach, molach, nabrzeżach i estakadach
kablowych / 57
6.5. Wprowadzenie kabli do budynków / 58

7.  Przepisy związane z opracowaniem opublikowane według stanu na dzień 31 stycznia 2014 r. / 59
 
Wszelkie prawa zastrzeżone
© Copyright by GRUPA MEDIUM
© Copyright by Mirosław Giera

Wydawca i rozpowszechnianie
GRUPA MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.
04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18
tel. 22 512 60 60
www.ksiegarniatechniczna.com.pl
 
Publikacja pod patronatem miesięcznika elektro.info