Wzorcowe programy szkoleń w dziedzinie BHP

  • Dodaj recenzję:
  • 4093
  • Producent: Tarbonus
  • Autor: Kazimierz Werner
  • Cena netto: 30,00 zł 31,50 zł

Wzorcowe programy szkoleń w dziedzinie BHP

rok wydania: 2019, wydanie ósme
ISBN: 978-83-206-1952-2
ilość stron: 198
format: B5
oprawa: miękka

Stan prawny: 2019 r.

Opis

Książka zawiera wzory programów szkoleń bhp (wstępne, okresowe) dla różnych grup pracowników: pracodawców, administracyjno-biurowych, robotników, służb bhp, inżynieryjno-technicznych.

Wzorcowe programy szkoleń opracowane zostały wg wymagań:

- rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860);

- rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 28 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 116, poz. 972);

- rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 196, poz.1420);

Programy te są niezbędne dla wykładowców i zawierają kompendium zagadnień, które wykładowcy winni jeszcze wzbogacić o aktualne przepisy i Polskie Normy w określonej tematyce.

Do książki dołączona jest płyta CD zawierająca przykładowe wzorcowe programy szkoleń oraz akty prawne.

Działa z systemem operacyjnym: Windows XP, Vista, 7, 8, 10

Spis treści

Wstęp / 5
Wykaz skrótów użytych w treści / 6

1. Wzorcowe programy szkolenia wstępnego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy / 7
1.1. Program szkolenia wstępnego ogólnego (instruktażu ogólnego) / 7
1.2. Program szkolenia wstępnego na stanowisku pracy (instruktażu stanowiskowego) / 16
1.3. Program szkolenia wstępnego na stanowisku pracy (instruktażu stanowiskowego) pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno-biurowych narażonych na działanie czynników uciążliwych / 22

2. Wzorcowe programy szkolenia okresowego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy / 26
2.1. Program szkolenia w dziedzinie bhp pracodawców wykonujących zadania służby bhp / 26
2.2. Program szkolenia okresowego w dziedzinie bhp pracodawców i innych osób kierujących pracownikami / 51
2.3. Program szkolenia okresowego w dziedzinie bhp pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych / 70
2.4. Program szkolenia okresowego w dziedzinie bhp pracowników inżynieryjno-technicznych – konstruktorów i projektantów / 76
2.5. Program szkolenia okresowego w dziedzinie bhp pracowników inżynieryjno-technicznych – technologów i organizatorów produkcji / 94
2.6. Program szkolenia okresowego w dziedzinie bhp pracowników inżynieryjno-technicznych / 111
2.7. Program szkolenia okresowego w dziedzinie bhp pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy i osób wykonujących zadania tej służby / 128
2.8. Program szkolenia okresowego w dziedzinie bhp pracowników administracyjno-biurowych / 149

3. Wzorcowe programy szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy poszerzone o zasady bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczeniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest / 157
3.1. Program szkolenia wstępnego na stanowisku pracy (instruktażu stanowiskowego), na którym pracownik ma kontakt z azbestem / 157
3.2. Program szkolenia okresowego w dziedzinie bhp pracodawców i innych osób kierujących pracownikami wykonującymi prace w kontakcie z azbestem / 163
3.3. Program szkolenia okresowego w dziedzinie bhp pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych przy pracach w kontakcie z azbestem / 184

4. Wzorcowy program szkolenia w zakresie metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego bezpieczeństwa i higieny pracy /193

 

Płyta CD - wykaz programów

Szkolenie wstępne ogólne (instruktaż ogólny)
Szkolenie wstępne na stanowisku pracy (instruktaż stanowiskowy)
Szkolenie wstępne na stanowisku pracy (instruktaż stanowiskowy) pracowników administracyjno-biurowych narażonych na działanie czynników uciążliwych
Szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy pracodawców wykonujących zadania służby bezpieczeństwa i higieny pracy
Szkolenie okresowe w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy pracodawców i innych osób kierujących pracownikami
Szkolenie okresowe w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników za-trudnionych na stanowiskach robotniczych
Szkolenie okresowe w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników inżynieryjno-technicznych
Szkolenie okresowe w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy i osób wykonujących zadania tej służby
Szkolenie okresowe w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników ad-ministracyjno-biurowych
Szkolenie w zakresie metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego bezpieczeń-stwa i higieny pracy


Księgarnia Techniczna Grupy Medium | Karczewska 18, 04-112 Warszawa | tel.: 22 512 60 60 | e-mail: eib@ksiegarniatechniczna.com.pl