Załadunek pojazdów i mocowanie ładunków w transporcie drogowym. Poradnik 2020

  • Dodaj recenzję:
  • 4653
  • Producent: ATUT-BM
  • Autor: Bogusław Madej
  • szt.
  • Cena netto: 36,19 zł 38,00 zł

Załadunek pojazdów i mocowanie ładunków w transporcie drogowym. Poradnik 2020

rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-95392-72-6
ilość stron: 116
format: B5
oprawa: miękka

Opis

Poradnik został napisany dla osób uczestniczących w za- i rozładunku pojazdów przewożących ładunki oraz mocujących ładunki na pojazdach oraz osób chcących nabyć wiedzę w tym zakresie. W szczególności przeznaczony jest dla:

- załadowców (nadawców, odbiorców i spedytorów),
- przewoźników i kierowców zajmujących się zawodowo przewozem rzeczy,
- ośrodków szkoleń o profilu transportowym,
- studentów uczelni o profilu transportowym,
- uczniów szkół średnich o profil transportowym.

W poradniku omówione zostały zasady prawidłowego załadunku pojazdów i mocowania na nich ładunków w sposób zapewniający bezpieczny ich transport i brak z ich strony wywołania zagrożenia w ruchu drogowym. Szczegółowo omówiona została również problematyka obowiązków i odpowiedzialności administracyjnej i karnej uczestników tych procesów za prawidłowy załadunek pojazdów i mocowanie na nich ładunków.

Spis treści

DLACZEGO PRAWIDŁOWY ZAŁADUNEK POJAZDU I MOCOWANIE NA NIM ŁADUNKU JEST KONIECZNOŚCIĄ? / 7

WYMAGANIA OBOWIĄZUJĄCE W TRANSPORCIE DROGOWYM / 11

Wymagania w transporcie drogowym wobec pojazdów / 11
Ograniczenia w ładowaniu pojazdów / 11
Ograniczenia wynikające z konstrukcji dróg / 11
Ograniczenia wynikające z konstrukcji pojazdów / 12
Ograniczenia wynikające z praw fizyk / 13
Siły działające w pojeździe / 15
Siły działające na pojazd i ładunek / 15
Ciężar pojazdu i naciski osi / 15
Siła bezwładności / 15
Jazda na łuku drogi i siła odśrodkowa / 17
Siły utrzymujące ładunek / 19
Siła tarcia / 19
Siła zabezpieczenia / 20
Siła napinająca / 21
Która z sił jest najbardziej skuteczne w mocowaniu ładunku? / 21
Skutki działania sił w pojeździe / 22
Stabilność pojazdu / 23
Wymagania konstrukcyjne wobec nadwozi pojazdów / 25
Wytrzymałość ścian skrzyni ładunkowej pojazdu / 26
Punkty mocowania ładunku w pojeździe / 27
Dopuszczalne obciążenie podłogi skrzyni ładunkowej / 28

ZASADY PRAWIDŁOWEGO ZAŁADUNKU POJAZDÓW / 29

Ogólne zasady rozmieszczenia ładunku na pojeździe / 29
Środek ciężkości ładunku / 30
Plan ładowania pojazdu / 31
Ocena obciążenia osi pojazdu / 35

OPAKOWANIA I ICH ROLA W MOCOWANIU ŁADUNKÓW / 36

ZASADY PRAWIDŁOWEGO MOCOWANIA ŁADUNKÓW / 39

Rodzaje mocowania ładunków / 39
Mocowanie blokowe / 39
Mocowanie blokowe za pomocą materiałów sztauerskich / 39
Mocowanie blokowe ładunków za pomocą progów i płyt / 40
Mocowanie blokowe między rzędami sekcji ładunku / 41
Mocowanie blokowe za pomocą klinów i łożysk klinowych / 41
Mocowanie blokowe za pomocą połączeń międzyściennych / 42
Mocowanie ładunku z zastosowaniem odciągów / 42
Mocowanie dociskowe ładunków / 43
Mocowanie ładunku odciągami pętlowymi / 44
Szpringowe mocowanie ładunku / 44
Mocowanie odciągami przepasującymi ładunek / 45
Bezpośrednie mocowanie ładunków za pomocą odciągów prostych / 45
Mocowanie ładunku za pomocą ryglowania / 46
Mieszane mocowanie ładunków / 46
Rodzaje środków mocujących / 47
Dobór środków mocujących / 47
Pasy mocujące / 48
Łańcuchy mocujące / 50
Liny mocujące / 52
Pomocnicze środki mocowania ładunków / 54
Podstawowe parametry środków mocujących / 56
Obliczanie skutecznego mocowania ładunków w pojeździe / 58
Ogólne informacje na temat obliczania skuteczności sposobów obliczania ładunków w pojeździe / 58
Obliczanie skutecznego mocowania ładunków wg normy PN-EN 12195-1:2000 / 60
Dociskowe mocowanie ładunków – obliczanie wytrzymałości pasów / 60
Pętlowe mocowanie ładunków – obliczanie wytrzymałości odciągów / 64
Szpringowe mocowanie ładunków - obliczanie / 66
Bezpośrednie odciągowe mocowanie ładunków - obliczanie / 70
Dociskowe mocowanie ładunków pasami mocującymi wg zaleceń niemieckiej firmy DOLEZYCH) / 72
Metoda rachunkowa / 72
Metoda tabelaryczna / 74
Metoda szablonowa / 75
Dociskowe mocowanie ładunków łańcuchami mocującymi wg zaleceń austriackiej firmy niemieckiej firmy PEWAG) / 77
Obliczanie skutecznego mocowania ładunków odciągami łańcuchowymi wg zaleceń firmy niemieckiej DOLEZYCH / 78
Mocowanie ładunków odciągami po przekątnej – obliczanie wytrzymałości łańcuchów / 78
Metoda rachunkowa / 79
Metoda tablicowa / 80
Metoda szablonowa / 81
Mocowanie ładunków odciągami ukośnymi – obliczanie wytrzymałości łańcuchów / 82
Mocowanie ładunków odciągami poziomymi – obliczanie wytrzymałości odciągów / 83
Kiedy należy stosować odciągi łańcuchowe, a kiedy pasy transportowe? / 84

PODSTAWOWE ZALECENIA IRU DOTYCZĄCE ZAŁADUNKU POJAZDÓW I MOCOWANIA ŁADUNKÓW / 85

Zalecenia ogólne / 85
Zalecenia dotyczące ładowania pojazdu / 85
Zalecenia dotyczące umocowania ładunku w pojeździe / 86
Zalecenia dotyczące umocowania ładunku w pojeździe / 87
Zalecenia szczególne IRU dotyczące załadunku pojazdów i mocowania ładunków / 87
Przewozy ładunków paletowych / 87
Przewozy płyt cienkościennych i blach / 88
Przewozy ładunków sypkich masowych / 88
Przewozy ładunków płynnych masowych / 89
Przewozy ładunków paczkowanych (drobnicy) / 89
Przewozy ładunków wiszących / 90
Przewozy elementów walcowych / 91
Przewozy ładunków o znacznej długości / 92
Zasady załadunku drewna wzdłuż osi pojazdu / 92
Zasady załadunku drewna poprzecznie do osi pojazdu / 93
Przewozy dużych ładunków jednostkowych i odlewów / 93
Przewozy innych pojazdów / 94
Przewozy kontenerów / 94
Zasady przewozu zwierząt / 95
Zasady przewozu artykułów żywnościowych szybko psujących się / 95
Zasady przewozu towarów niebezpiecznych / 96

UCZESTNICY PRZEWOZU ORAZ ICH OBOWIĄZKI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ / 97

Obowiązki uczestników przewozu wg kodeksu drogowego / 97
Obowiązki i odpowiedzialność załadowcy / 99
Obowiązki i odpowiedzialność przewoźnika / 100
Odpowiedzialność wykroczeniowa i karna / 104
Obowiązki i odpowiedzialność kierowcy / 104

LISTA CZYNNOŚCI ŁADOWANIA POJAZDU / 106

TABELE DO OBLICZANIA ŚRODKÓW MOCUJĄCYCH / 112

Literatura / 115