Zanieczyszczenia pyłowe i gazowe. Podstawy obliczania i sterowania poziomem emisji

 • Dodaj recenzję:
 • 3404
 • Producent: Wydawnictwo Naukowe PWN
 • Autor: Ryszard Marian Janka
 • szt.
 • Cena netto: 54,19 zł 56,90 zł

Zanieczyszczenia pyłowe i gazowe. Podstawy obliczania i sterowania poziomem emisji

rok wydania: 2017, wydanie pierwsze
ilość stron: 400
ISBN: 978-83-01-17455-2
format: 16,8x23,8 cm
oprawa: miękka


Opis
Najistotniejszymi zagadnieniami w ochronie środowiska są eliminowanie lub ograniczanie ilości zanieczyszczeń gazowych i stałych wprowadzanych do powietrza atmosferycznego, m.in. dzięki stosowaniu w zakładach odpowiednich instalacji oczyszczających gazy odlotowe, oraz kontrolowanie i sterowanie poziomem ich emisji.

W książce przedstawiono:

 • budowę urządzeń stosowanych do usuwania pyłów z gazów;
 • dobór i tworzenie konfiguracji systemów odpylających;
 • wymagania stawiane instalacjom eksploatowanym w strefach zagrożonych wybuchem;
 • zależności potrzebne do obliczania poziomów emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych powstających zarówno przy standardowych, jak i wybranych procesach technologicznych;
 • metody stosowane do obliczania emisji zanieczyszczeń;
 • zależności potrzebne do określania wielkości emitowanych cząstek, doboru parametrów pracy i wymaganej skuteczności działania urządzeń oczyszczających gazy odlotowe, a także przeliczania jednostek stężeń;
 • problematykę obliczania emisji ditlenku węgla zgodnie z wymogami unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji zanieczyszczeń.


Analizowane zagadnienia przedstawiono w świetle obowiązujących wymogów norm i ustaw.
Istotną część pracy stanowi zbiór przykładów obliczeniowych oraz materiałów pomocniczych w postaci tabel umożliwiających obliczanie emisji i stężenia zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery, a także sterowanie eksploatacją odpylaczy.

Książka jest przeznaczona dla wykładowców i studentów kierunków inżynieria i ochrona środowiska, inżynieria sanitarna i procesowa, gospodarka przestrzenna, a także dla specjalistów zajmujących się ochroną powietrza w zakładach przemysłowych oraz osób odpowiedzialnych za monitorowanie emisji zanieczyszczeń.