Zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków

  • Dodaj recenzję:
  • 4597
  • Producent: SGGW
  • Autor: Marek Kalenik
  • szt.
  • Cena netto: 37,14 zł 39,00 zł

Zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków

rok wydania: 2020, wydanie trzecie poprawione
ISBN: 978-83-7583-951-7
ilość stron: 286
format: B5
oprawa: miękka

Spis treści

1. Podstawowe pojęcia i elementy systemu wodociągowego / 5

2. Zapotrzebowanie na wodę / 8
2.1. Zasady obliczania zapotrzebowania na wodę / 8
2.2. Przykład obliczenia zapotrzebowania na wodę / 22

3. Ujęcia wód podziemnych / 26
3.1. Wiadomości wprowadzające / 26
3.2. Studnie wiercone / 26
3.3. Studnie kopane / 34
3.4. Eksploatacja ujęć wód podziemnych / 36
3.5. Przykłady obliczania studni wierconych / 39

4. Uzdatnianie wody / 42
4.1. Jakość wody / 42
4.2. Budowa i zasada działania stacji uzdatniania wód podziemnych / 47
4.2.1. Operacje i procesy zachodzące podczas uzdatniania wód podziemnych / 47
4.2.2. Podstawowe urządzenia do uzdatniania wód podziemnych / 50
4.2.3. Przykładowe schematy technologiczne stacji uzdatniania wód podziemnych / 55
4.3. Ogólne zasady projektowania zamkniętych filtrów pospiesznych / 60
4.4. Ogólne zasady eksploatacji aeratorów i zamkniętych filtrów pospiesznych / 63
4.5. Przykład obliczania zamkniętego filtra pospiesznego / 66

5. Podstawy hydrauliczne obliczania rurociągów / 68
5.1. Właściwości fizyczne cieczy / 68
5.2. Rodzaje ruchów cieczy / 69
5.3. Matematyczny opis ruchu cieczy w rurociągach / 71
5.4. Miejscowe i liniowe opory hydrauliczne / 74
5.5. Obliczanie układów wodociągowych metodą graficzną / 79
5.6. Przykład obliczania strat hydraulicznych / 80

6. Układy pompowe / 81
6.1. Klasyfikacja układów pompowych / 83
6.2. Klasyfikacja i zasada działania pomp / 83
6.3. Wielkości charakterystyczne pomp i zasady ich doboru / 86
6.4. Punkt roboczy układu wodociągowego / 89
6.5. Przykład doboru pompy / 90

7. Układ hydroforowo-pompowy / 94
7.1. Budowa i zasada działania układów hydroforowo-pompowych / 94
7.2. Zasady projektowania układu hydroforowo-pompowego / 97
7.3. Ogólne zasady eksploatacji hydroforu / 100
7.4. Zestaw hydroforowy / 101
7.5. Przykład obliczania objętości hydroforu / 103

8. Zbiorniki wodociągowe / 107
8.1. Klasyfikacja zbiorników ze względu na ich przeznaczenie / 107
8.2. Klasyfikacja zbiornikom ze względu na rozwiązania konstrukcyjne / 108
8.2.1. Zbiorniki terenowe / 108
8.2.2. Zbiorniki wieżowe / 112
8.3. Metody obliczania objętości zbiorników wodociągowych / 115
8.4. Zasady eksploatacji zbiornikom wodociągowych / 120
8.5. Przykłady obliczania objętości zbiornika wodociągowego / 121

9. Sieć wodociągowa / 125
9.1. Schematy sieci wodociągowych / 125
9.2. Rodzaje rur i uzbrojenie sieci wodociągowej / 126
9.4. Zasady projektowania sieci wodociągowej / 137
9.5. Budowa sieci wodociągowej / 146
9.6. Ogólne zasady eksploatacji sieci wodociągowej / 151
9.7. Przykłady obliczania sieci wodociągowej / 154

10. Instalacja wodociągowa i kanalizacyjna wewnątrz budynku / 161

11. Rodzaje i warunki stosowania zbiorczych systemów odprowadzania ścieków / 168

12. Kanalizacja grawitacyjna / 173
12.1. Budowa i zasada działania / 173
12.2. Zasady projektowania kanalizacji grawitacyjnej / 182
12.3. Budowa i zasady projektowania strefowej pompowni ścieków / 195
12.4. Zasady eksploatacji kanalizacji grawitacyjnej / 203
12.5. Kanalizacja grawitacyjna małośrednicowa / 208
12.6. Przykłady obliczania kanalizacji grawitacyjnej / 211

13. Kanalizacja ciśnieniowa i podciśnieniowa / 220
13.1. Kanalizacja ciśnieniowa / 220
13.2. Budowa i zasada działania kanalizacji ciśnieniowej / 220
13.3. Kanalizacja podciśnieniowa / 230
13.4. Budowa i zasada działania kanalizacji podciśnieniowej / 231

14. Przydomowe oczyszczalnie ścieków / 240
14.1. Wiadomości wprowadzające / 240
14.2. Rodzaj i warunki stosowania przydomowych oczyszczalni ścieków / 240
14.3. Przydomowa oczyszczalnia ścieków z drenażem rozsączającym / 241
14.4. Przydomowa oczyszczalnia ścieków z filtrem piaskowym / 254
14.5. Przydomowa oczyszczalnia ścieków gruntowo-roślinna / 257
14.6. Przydomowe kontenerowe oczyszczalnie ścieków / 262
14.7. Przykład obliczania drenażu rozsączającego / 272

Literatura / 273

Załącznik / 280