Zasady projektowania budynków energooszczędnych ebook PDF

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: 4419
  • Producent: Grupa Medium
  • Autor: Krzysztof Pawłowski

  • szt.
  • Cena netto: 26,85 zł 29,00 zł

 

Promocyjny pakiet 2 książek

"Zasady projektowania budynków energooszczędnych"

i "Projektowanie ścian w budownictwie energooszczędnym"

sprawdź szczegóły >>

 

 

 

 

Zasady projektowania budynków energooszczędnych
ebook PDF

 


wydanie specjalne miesięcznika IZOLACJE nr 2/2018

rok wydania: 2018, wydanie drugie

format: PDF
zabezpieczenie: znak wodny
liczba plików do pobrania: 1 (PDF)
rozmiar pliku do pobrania: 4,89 MB
ilość stron: 112
ISSN: 2300-3944

Opis
„Zasady projektowania domów energooszczędnych” to pierwsza część pięcioczęściowej publikacji w ramach cyklu „ZESZYTY PROJEKTANTA”.
Książka autorstwa dr inż. Krzysztofa Pawłowskiego zawiera aktualną wiedzę na temat współczesnego projektowania obiektów budowlanych. W ramach tej publikacji prezentowane są materiały obecnie stosowane we współczesnym budownictwie. W opracowaniu uwzględniono zmiany, jakim w ostatnich latach podlegały przepisy prawne i normy w zakresie projektowania.

Książka jest przeznaczona dla inżynierów i techników budowlanych, architektów oraz może być przydatna studentom wydziałów budownictwa wyższych uczelni technicznych.

Zakres tematyczny książki
• ściany zewnęrzne
• ściany działowe
• podłogi i stropy
• dachy
• wymagania prawne w Polsce
• wykaz polskich norm w zakresie ochrony cieplnej budynków
• rozwiązań materiałowe w świetle nowych wymagań prawnych

Spis treści
O Autorze / 4
Słownik / 5
Symbole / 8
Wprowadzenie / 11

1. Wymagania prawne w projektowaniu budynków energooszczędnych / 13
1.1. Ochrona cieplna / 14
1.2. Ochrona energetyczna / 18
1.3. Ochrona wilgotnościowa przegród zewnętrznych / 21
1.4. Wykaz polskich norm w zakresie ochrony cieplno-wilgotnościowej / 22

2. Projektowanie termiczne przegród zewnętrznych / 25
2.1. Metody obliczeniowe / 25
2.2. Procedury obliczeniowe według PN-EN ISO 6946:2008 / 28

3. Rozwiązania materiałowe ścian / 35
3.1. Ściany zewnętrzne / 35
3.2 Ściany wewnętrzne / 53

4. Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe dachów i stropodachów / 58

5. Rozwiązania materiałowe przegród stykających się z gruntem w aspekcie cieplno-wilgotnościowym / 70

6. Charakterystyka energetyczna budynków w standardzie niskoenergetycznym / 79
6.1. Metody określania charakterystyki energetycznej budynku / 79
6.2. Schemat określania charakterystyki energetycznej budynku lub jego części / 81

Podsumowanie / 83
Literatura / 85

O Autorze
Krzysztof Pawłowski – dr inż., wykładowca i pracownik naukowy na Wydziale Budownictwa Architektury i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy. Interesuje się zagadnieniami dotyczącymi kształtowania zewnętrznych przegród budowlanych i ich złączy. Jest ­autorem i współautorem 5 monografii i podręczników oraz około 80 artykułów z zakresu bu-downictwa ogólnego, fizyki budowli i materiałów budowlanych. ­Posiada uprawnienia do wykonywania świadectw charakterystyki energetycznej budynków i lokali. Ponadto jest autorem i współautorem ekspertyz budowlanych i opinii technicznych dotyczących ochrony cieplno-wilgotnościowej budynków. Prowadzi wykłady i ćwiczenia z przedmiotów: fizyka budowli, podstawy budownictwa, eksploatacja obiektów budowlanych, geometria wykreślna, a także przedmiotów obejmujących zagadnienia charakterystyki energetycznej budynków i lokali w ramach studiów podyplomowych i kursów. Jest promotorem kilkudziesięciu prac dyplomowych inżynierskich i magisterskich. Od września 2016 roku jest Prodziekanem ds. Nauki na Wydziale Budownictwa, ­Architektury i Inżynierii Środowiska Uniwerstytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy.