Zasilanie budynków użyteczności publicznej oraz budynków mieszkalnych w energię elektryczną. Zasilacze UPS i baterie akumulatorów oraz sposoby ich doboru, układy pomiarowe zużytej energii. Niezbędnik elektryka 2024

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: 5411
  • Producent: Grupa Medium
  • Autor: Julian Wiatr
  • Rok wydania: 2024

  • szt.
  • Cena netto: 37,14 zł 39,00 zł

Zasilanie budynków użyteczności publicznej oraz budynków mieszkalnych w energię elektryczną. Zasilacze UPS i baterie akumulatorów oraz sposoby ich doboru, układy pomiarowe zużytej energii. Niezbędnik elektryka

autor: Julian Wiatr
recenzenci: mgr inż. Marcin Orzechowski, mgr inż. Mirosław Miegoń

 

Publikacja została wydana pod patronatem miesięcznika elektro.info

rok wydania: 2024, wydanie III rozszerzone i uaktualnione
ilość stron: 130
ISBN:978-83-64094-86-6
format: 16x23 cm
oprawa: miękka

 

Spis treści

Od Autora / 5
1. Zasilacze bezprzerwowe (UPS) / 7
1.1. Dobór mocy zasilaczy UPS / 7
1.2. Wymagania stawiane zasilaczom UPS / 10
1.3. Układy redundantne UPS / 17
1.4. Przykłady układów zasilania gwarantowanego o zwiększonej niezawodności / 19
1.5. Zasilacze dc – siłownie telekomunikacyjne (STK) / 23
2. Baterie stacjonarne – akumulatory (zagadnienia wybrane) / 26
2.1. Baterie akumulatorów / 27
2.2. Porównanie baterii klasycznych VLA i baterii z regulowanym zaworem VRLA / 36
2.3. Dobór baterii akumulatorów do zasilacza UPS / 44
2.4. Wymagania techniczne wyboru baterii akumulatorów (diagram) / 49
2.5. Dobór baterii do systemu UPS / 50
2.6. Dobór wentylacji pomieszczenia systemu baterii VRLA / 67
2.7. Akumulatory w układach zasilania urządzeń przeciwpożarowych / 82
3. Układy pomiarowe / 88
3.1. Przykładowe układy pomiarowe z wykorzystaniem liczników elektronicznych / 88
3.2. Dobór przekładników dla układów pomiarowych półpośrednich / 92
3.3. Przekładniki napięciowe / 101
4. Wyznaczenie mocy zapotrzebowanej oraz dobór liczby i mocy stacji transformatorowych SN/nn – przykład obliczeniowy / 108
5. Literatura / 116
Zestawienie zasilaczy UPS o mocy do 800 kVA / 118

Od Autora
Oddajemy do Państwa rąk miniporadnik wydany w ramach serii wydawniczej „Niezbędnik elektryka”, poświęcony doborowi mocy źródeł zasilających.


W pierwszej części (Niezbędnik elektryka 3) przedstawiliśmy podstawowe wymagania dotyczące jakości energii elektrycznej oraz niezawodności jej dostaw do zasilanych budynków. Opisaliśmy zasady wyznaczania mocy zapotrzebowanej przez budynki mieszkalne oraz budynki użyteczności publicznej. Wyjaśniona została różnica pomiędzy współczynnikiem jednoczesności a współczynnikiem zapotrzebowania, które przez wiele osób są błędnie ze sobą utożsamiane. Opisane zostały zasady doboru mocy transformatorów SN/nn oraz ich optymalnej lokalizacji. Zamieściliśmy również opis podstawowych układów automatyki SZR, zasady doboru mocy zespołów prądotwórczych oraz schematy przykładowych układów zasilania awaryjnego. Uzupełnieniem pierwszej części opracowania są podstawowe wymagania w zakresie kompensacji mocy biernej oraz dotyczące minimalnych odległości kontenerowych stacji transformatorowych i zespołów prądotwórczych od innych budynków pod względem ochrony przeciwpożarowej.
W tej części opisaliśmy układy zasilaczy UPS oraz zasady doboru ich mocy. Zamieściliśmy podstawowe informacje o bateriach akumulatorów stosowanych w układach zasilania gwarantowanego oraz sposoby doboru siłowni telekomunikacyjnych. Ponieważ problemy związane z eksploatacją baterii akumulatorów są powszechnie bagatelizowane, wyjaśniliśmy zjawisko tworzenia się atmosfery wybuchowej w pomieszczeniach bateryjnych wskutek wydzielającego się wodoru.

Uzupełnieniem tego rozdziału są wymagania dotyczące wentylacji pomieszczeń bateryjnych, które wzbogaciliśmy przykładowymi układami sterowania wentylacją. Z uwagi na powszechność stosowania układów pomiarowych zużytej energii elektrycznej, w końcowej części opracowania zostały opisane podstawowe parametry przekładników napięciowych i przekładników prądowych oraz zasady ich doboru.

Pod koniec opracowania znajdą Państwo przykład rachunkowy doboru mocy oraz liczby stacji transformatorowych SN/nn dla projektowanego osiedla mieszkaniowego z funkcją usługową. Oprócz prezentacji praktycznego wyznaczenia mocy zapotrzebowanej zostały wykonane w nim obliczenia mające na celu optymalną lokalizację projektowanych stacji transformatorowych z zachowaniem wymaganych minimalnych odległości od innych budynków w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

Obydwie części stanowią merytoryczną całość, wydaną w wersji kieszonkowej, przydatną w każdej sytuacji, bez potrzeby korzystania z „Poradnika projektanta elektryka” lub innych obszernych podręczników.

Julian Wiatr
redaktor naczelny „elektro.info”