Zastosowanie inteligencji obliczeniowej sieci Bayesa do oceny ryzyka powstania uszkodzeń budynków na terenach górniczych ebook PDF

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: 5107
  • Producent: Instytut Techniki Budowlanej
  • Autor: Leszek Chomacki
  • Rok wydania: 2023
  • ISBN: 978-83-249-8649-1 (PDF)

Praca opublikowana jest w otwartym dostępie (Open Access)

Zastosowanie inteligencji obliczeniowej sieci Bayesa do oceny ryzyka powstania uszkodzeń budynków na terenach górniczych
ebook PDF

 

rok wydania: 2023

format: PDF
liczba stron: 156 (PDF)
liczba plików do pobrania: 1 (PDF)
rozmiar pliku do pobrania: 5,7 MB

Zastosowanie inteligencji obliczeniowej sieci Bayesa do oceny ryzyka powstania uszkodzeń budynków na terenach górniczych
ebook PDF

 

Spis treści
Streszczenie / 5
Summary / 6

Od Autora / 7

1. Wprowadzenie / 9
1.1. Budownictwo na terenach górniczych i oddziaływania górnicze / 9
1.2. Wpływ eksploatacji górniczej na budynki / 15
1.3. Ocena ryzyka powstania uszkodzeń / 19
1.4. Najnowsze doświadczenia dotyczące powstawania uszkodzeń w budynkach na skutek eksploatacji górniczej / 20

2. Problematyka uszkodzonych budynków poddanych wpływom górniczym / 27
2.1. Metody oceny możliwości powstania uszkodzeń budynków na terenach górniczych / 27
2.2. Doświadczenia ze stosowania metod inteligencji obliczeniowej w budownictwie na terenach górniczych / 36
2.3. Wnioski z analizy źródeł literaturowych / 38

3. Charakterystyka utworzonej bazy danych / 41
3.1. Uwagi ogólne / 41
3.2. Charakterystyka badanej zabudowy / 41
3.3. Uszkodzenia budynków / 48
3.4. Oddziaływania górnicze w rejonie badanej zabudowyv / 50

4. Charakterystyka metod inteligencji obliczeniowej / 53
4.1. Podstawy metodyczne dotyczące inteligencji obliczeniowej / 53
4.2. Sieć Bayesa (BN – Bayesian Network) / 54

5. Model oceny ryzka powstania uszkodzeń jako sieć Bayesa / 63
5.1. Informacje ogólne i przygotowanie danych do analiz / 63
5.2. Interpretacja wyników oraz przyjęty sposób ich weryfikacji / 65
5.3. Wyniki obliczeń otrzymane dla sieci Bayesa z wykorzystaniem różnych metod uczenia struktury sieci / 67
5.4. Analiza wpływu zmiennych wejściowych na prognozowaną kategorię uszkodzeń / 89

6. Warianty wykorzystania utworzonego modelu oceny ryzyka powstania uszkodzeń w budownictwie na terenach górniczych / 95
6.1. Uwagi ogólne / 95
6.2. Symulacja działania modelu do predykcji powstania uszkodzeń danej kategorii / 95
6.3. Wykorzystanie sieci w przypadku diagnozy przyczyn zaobserwowanych uszkodzeń / 99
6.4. Wykorzystanie sieci w przypadku niepełnych danych / 100
7. Podsumowanie, wnioski oraz dalsze kierunki badań / 105

Bibliografa / 109

Załącznik 1. Zestawienie danych z podziałem na zmienne, ich stany i liczności w zbiorach / 123
Załącznik 2. Tablice prawdopodobieństw warunkowych (CPT) dla struktury BN, metody uczenia TAN-CL i funkcji celu AIC / 129