Zbiór zadań z mechaniki konstrukcji prętowych. Zagadnienia zginania z udziałem dużych sił osiowych, wyboczenia i dynamiki

  • Dodaj recenzję:
  • 3598
  • Producent: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej
  • Autor: Krzysztof Hetmański, Zofia Kozyra, Tomasz Lewiński, Marta Sitek
  • szt.
  • Cena netto: 46,67 zł 49,00 zł

Zbiór zadań z mechaniki konstrukcji prętowych. Zagadnienia zginania z udziałem dużych sił osiowych, wyboczenia i dynamiki

rok wydania: 2017
ilość stron: 446
ISBN: 978-83-7814-617-9

Opis
Skrypt obejmuje dwa zagadnienia mechaniki sprężystych konstrukcji prętowych – wpływ dużych sił osiowych na deformacje zgięciowe ram płaskich oraz dynamikę prętów i ram płaskich. W opracowaniu dołożono wszelkich starań, aby prezentowane metody obliczeń podać w jak najprostszej formie, prowadzącej do rozwiązania wybranych zadań. Mimo że nie omówiono podstaw teoretycznych użytych metod obliczeniowych, ale też nie zredukowano metodyki rozwiązań do formalnych algorytmów.

Spis treści
Przedmowa / 7
Wstęp / 9
Rozdział 1. Zginanie układów prętowych z udziałem dużych sił osiowych / 11
1.1. Zginanie prętów obciążonych dużą siłą osiową. Elementy teorii / 11
1.2. Postacie ugięć pręta obciążonego dużą siła osiową. Formuły metody przemieszczeń / 18
1.3. Twierdzenie Bettiego i jego uogólnienia / 30
1.4. Momenty i siły poprzeczne wyjściowe / 33
1.5. Wyboczenie prętów / 49
1.6. Pręty zginane obciążone dużą siłąosiową. Rozwiązania przykładowych zadań / 58
1.7. Zginanie i utrata stateczności ram obciążonych dużymi siłami osiowymi. Elementy teorii / 62
1.8. Zginanie i utrata stateczności ram obciążonych dużymi siłami osiowymi. Rozwiązania wybranych zadań / 67
1.9. Obciążenie wieloparametrowe w analizie stateczności konstrukcji / 106
1.10. Uwzględnienie sił osiowych spowodowanych obciążeniami zginającymi / 117
Rozdział 2. Drgania układów konstrukcyjnych opisywane modelem fizycznym z jednym stopniem swobody dynamicznej / 123
2.1. Drgania nietłumione. Wzór Cauchy’ego–Duhamela / 123
2.2. Zadania dotyczące drgań nietłumionych / 176
2.3. Zadania dotyczące drgań nietłumionych do samodzielnego rozwiązania / 213
2.4. Drgania tłumione. Wzór Cauchy’ego–Duhamela / 216
2.5. Metody szacowania współczynnika tłumienia / 256
Rozdział 3. Drgania nietłumione układów konstrukcyjnych opisywane modelem fizycznym z wieloma stopniami swobody dynamicznej / 263
3.1. Równania ruchu / 263
3.2. Zagadnienie własne i wymuszenia harmoniczne / 267
3.3. Transformacja modalna / 270
3.4. Przykłady i zadania / 271
Rozdział 4. Drgania harmoniczne konstrukcji prętowych z ciągłym rozkładem masy / 352
4.1. Belka drgająca. Równania ruchu. Ortogonalność drgań własnych / 352
4.2. Drgania ram z prętów niewydłużalnych. Metoda łańcucha kinematycznego / 410
Literatura / 444