Zbiór zadań z podstaw mechaniki płynów w inżynierii chemicznej i procesowej

  • Dodaj recenzję:
  • 3838
  • Producent: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej
  • Autor: Antoni Rożeń
  • Cena netto: 43,81 zł 46,00 zł

Zbiór zadań z podstaw mechaniki płynów w inżynierii chemicznej i procesowej

rok wydania: 2018
ilość stron: 322
ISBN: 978-83-7814-749-7

Opis
Książka zawiera zbiór 171 zadań z rozwiązaniami z takich działów mechaniki płynów, jak:
statyka i kinematyka płynów,
dynamika płynu doskonałego i rzeczywistego,
opływ ciał, przepływy ściśliwe,
pomiary lepkości i wydatku płynów,
procesy mieszania i przetłaczania płynów oraz teoria podobieństwa zjawisk przepływowych.

Każdy rozdział książki poprzedzony jest krótkim wprowadzeniem teoretycznym, mającym na celu przypomnienie najważniejszych informacji z danego działu mechaniki płynów. Na końcu książki podano literaturę źródłową, wykorzystaną w opracowaniu niniejszego skryptu, pozwalającą m.in. samodzielnie pogłębiać wiedzę z zakresu mechaniki płynów i zwiększać umiejętności jej praktycznego zastosowania zarówno podczas studiów, jak i później w praktyce zawodowej inżyniera.