Zdrowa architektura. Nowy standard budownictwa zrównoważonego

  • Dodaj recenzję:
  • 4820
  • Producent: Wydawnictwo Naukowe PWN
  • Autor: Marta Promińska
  • szt.
  • Cena netto: 63,71 zł 66,90 zł

Zdrowa architektura. Nowy standard budownictwa zrównoważonego

rok wydania: 2021, wydanie pierwsze
ISBN: 978-83-01-21859-1
ilość stron: 183
format: 16,5x23,5 cm
oprawa: miękka

Opis

Przeciętny Polak spędza 90% swojego życia wewnątrz budynków. Warto zatem zdać sobie sprawę, że warunki tam panujące, ale także sam układ budynku i jego wyposażenie ma istotne znaczenie dla naszego zdrowia fizycznego i psychicznego. Niniejsza publikacja stanowi usystematyzowanie tematyki zdrowia w architekturze przez wyodrębnienie cech charakteryzujących Zdrową Architekturę Zrównoważoną (ZAZ) oraz przyporządkowanie im rzeczywistych wymagań projektowych. Jest odpowiedzią na potrzeby rynku nieruchomości związane ze wzrostem trendów prozdrowotnych w architekturze oraz coraz większą świadomością zależności kosztów obiektu od zdrowia jego użytkowników. Książka jest kierowana między innymi do: deweloperów, inwestorów – w celu zwiększenia świadomości występowania aspektów prozdrowotnych w projekcie, wnoszących wartość dodaną do inwestycji; projektantów – którzy, otrzymując podręcznik z usystematyzowanymi rozwiązaniami technicznymi oraz narzędziem projektowym w postaci matrycy ZAZ, mogą realizować rozwiązania prozdrowotne w celu wdrożenia ich do dokumentacji projektowej; studentów – między innymi architektury i urbanistyki, planowania przestrzennego, zarządzania nieruchomościami, architektury krajobrazu, inżynierii środowiska, facility management, gospodarki i rozwoju zrównoważonego, którzy zyskują kompendium wiedzy na temat zdrowia w architekturze; osób chcących rozszerzyć swoją wiedzę i świadomość o budynkach i ich znaczeniu dla naszego zdrowia.

Spis treści

Przedmowa / IX
Wstęp / XI

1. Zdrowa architektura / 1
1.1. Ewolucja znaczenia zdrowia w historii architektury i urbanistyki / 2
1.2. Choroby związane ze środowiskiem zbudowanym / 10
1.2.1. Choroby związane z urbanizacją / 10
1.2.2. Chore budynki / 17

2. Cechy ZAZ (Zdrowej Architektury Zrównoważonej) / 25
2.1. Omiczność / 27
2.2. Kryterialność / 27
2.2.1. Zapisy w ustawach oraz innych regulacjach prawnych (Świat, UE, Polska) / 28
2.2.2. Prace naukowe organizacji pozarządowych / 32
2.2.3. Metody diagnozowania zdrowego budynku / 36
2.2.3.1. Systemy certyfikacji wielokryterialnych / 37
2.2.3.2. Systemy oceny budynków / 45
2.3. Integralność / 47
2.3.1. Integralność prac projektowych / 47
2.3.2. Zarządzanie / 48
2.3.2.1. Zarządzanie terenami zewnętrznymi / 50
2.3.2.2. Zarządzanie budynkiem – niwelowanie ekspozycji użytkownika na szkodliwe związki / 55
2.3.2.3. Zarządzanie budynkiem – zdrowe wyposażenie biur / 60
2.3.2.4. Edukacja / 62
2.4. Jakość / 62
2.4.1. Zdrowe środowisko zewnętrzne budynku / 63
2.4.1.1. Zdrowa struktura miejska / 63
2.4.1.2. Jakość powietrza wokół budynku / 67
2.4.1.3. Promieniowanie / 69
2.4.1.4. Temperatura. Redukcja wyspy ciepła / 70
2.4.1.5. Kontekst budynku / 71
2.4.1.5.1. Widoki za zewnątrz / 71
2.4.1.5.2. Tereny zieleni / 73
2.4.1.5.3. Tereny wodne / 74
2.4.2. Zdrowe środowisko wewnętrzne / 75
2.4.2.1. Jakość powietrza wewnętrznego / 75
2.4.2.2. Komfort termiczny / 80
2.4.2.3. Jakość oświetlenia wewnętrznego. Cykl cyrkadialny / 82
2.4.2.4. Jakość wody / 87
2.4.2.5. Projektowanie czystego i łatwego w czyszczeniu wnętrza budynku / 87
2.4.2.6. Biofilia / 91
2.5. Jednostkowość / 91
2.5.1. Czynniki społeczno-socjologiczne / 92
2.5.2. Psychologia miejsca / 95
2.5.3. Wsparcie kondycji psychicznej człowieka / 98
2.5.4. Wsparcie kondycji fizycznej człowieka / 100
2.5.5. Opinia użytkownika jako nowe narzędzie zarządzania obiektem / 104
2.6. Elastyczność oraz tymczasowość funkcjonalno-użytkowa Budynki a pandemie / 106

3. Narzędzie do uzdrawiania budynku oraz terenów zewnętrznych: matryca ZAZ / 109

4. Zakończenie / 141
4.1. Dalsze kierunki rozwoju nurtu zdrowej architektury / 141
4.2. Dlaczego brakuje manifestów? / 147
4.3. Refleksje, wnioski / 147
Zdrowa Architektura Zrównoważona – wybrane definicje i pojęcia / 151
Akronimy / 157
Bibliografia / 159
Spis ilustracji / 167
Wykaz tabel / 169
Indeks / 171
Indeks osób i organizacji / 173