Zespoły prądotwórcze w układach awaryjnego zasilania obiektów budowlanych. Zeszyty dla elektryków - nr 3

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: 1018
  • Producent: Dom Wydawniczy Medium
  • Autor: Julian Wiatr

  • Najniższa cena 30 dni przed zmianą: 29,00 zł brutto
  • szt.
  • Cena netto: 33,33 zł 35,00 zł
  • Niedostępny

publikacja dostępna jest również w postaci ebooka

Zespoły prądotwórcze w układach awaryjnego zasilania obiektów budowlanych.
Seria: Zeszyty dla elektryków - nr 3

rok wydania: 2009, wydanie drugie
ilość stron: 104
ISBN: 978-83-919132-6-0
format: 23x16 cm
oprawa: miękka

Ze wstępu
W wielu obiektach budowlanych konieczne jest projektowanie układów zasilających o zwiększonej pewności dostaw energii elektrycznej. Do obiektów takich należy zaliczyć banki, centra przetwarzania informacji, szpitale, komendy policji, straż pożarną, obiekty łączności, kompleksy wojskowe itp. 
Niejednokrotnie zastosowanie zasilania dwustronnego z sieci elektroenergetycznej jest niewystarczające i należy instalować dodatkowe źródło energii w postaci zespołu prądotwórczego

Rozwiązanie takie jest poprawne pod warunkiem spełnienia podstawowych zasad współpracy zespołu prądotwórczego z siecią elektroenergetyczną oraz zachowania ochrony przeciwporażeniowej w zasilanych odbiornikach energii elektrycznej, przy zasilaniu z sieci elektroenergetycznej oraz zespołu prądotwórczego (ZP). 

Doświadczenie wyniesione przez autora z prowadzonych kontroli w różnych obiektach wojskowych podczas pracy w Wojskowej Inspekcji Gospodarki Energetycznej pozwala wyciągnąć wniosek, że właściciele lub zarządcy budynków instalują zespoły prądotwórcze bez uzgodnienia z właścicielem sieci elektroenergetycznej oraz bez sprawdzenia warunków zasilania odbiorników z awaryjnego źródła zasilania, którym jest ZP. Często instalowany zespół prądotwórczy nie pokrywa zapotrzebowanej mocy przez odbiorniki oraz nie spełnia podstawowych zasad ochrony przeciwporażeniowej. 

Spis treści
1. Wstęp 7
2. Zjawiska fizyczne występujące w generatorze podczas zwarć / 8
3. Wyznaczanie parametrów zwarciowych generatora dla celów ochrony przeciwporażeniowej / 10
4. Obliczanie zwarć jednofazowych i ocena skuteczności ochrony przeciwporażeniowej przez samoczynne wyłączenie w instalacjach projektowanych. Wymagania dotyczące uziemiania zespołu prądotwórczego / 12
5. Układy współpracy zespołu prądotwórczego z siecią elektroenergetyczną / 18
6. Wymagania dotyczące instalowania zespołów prądotwóczych / 20
6.1. Warunki przyłączania / 20
6.2. Warunki zabudowy / 20
6.3. Projekt budowlany instalacji / 20
6.4. Instrukcja ruchu i eksploatacji agregatu prądotwórczego (współpracy z siecią energetyki zawodowej) / 21
6.5. Odbiór techniczny / 22
7. Ocena skuteczności samoczynnego wyłączenia w eksploatowanych instalacjach zasilanych z zespołu prądotwórczego / 23
8. Badania zespołu prądotwórczego / 26
8.1. Pomiar rezystancji izolacji / 26
8.2. Pomiar prądu upływu / 28
8.3. Pomiar rezystancji przejścia pomiędzy dostępnymi częściami metalowymi / 28
8.4. Pomiar rezystancji uziemienia / 29
8.5. Pozostałe pomiary / 30

ZAŁĄCZNIK
Przykładowa instrukcja współpracy zespołu prądotwórczego z siecią elektroenergetyczną zakładu energetycznego / 32
DODATKI
Dodatek 1.: Dobór mocy zespołu prądotwórczego / 41
Dodatek 2.: Przykładowe układy zasilania awaryjnego / 66
Dodatek 3.: Wymagania dotyczące instalowania przeciwpożarowego wyłącznika prądu / 70
Dodatek 4.: Uzgadnianie projektu budowlanego pod względem przeciwpożarowym / 73
Dodatek 5.: Projektowanie i badanie ochrony przeciwporażeniowej przez samoczynne wyłączenie zasilania w obwodach o układzie zasilania TN, zasilanych poprzez UPS / 75
Literatura / 78

PROJEKT
Uproszczony projekt zasilania awaryjnego pomp pożarowych / 80