Zginanie i skręcanie cienkościennych elementów konstrukcji metalowych

  • Dodaj recenzję:
  • 4124
  • Producent: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej
  • Autor: Bronisław Gosowski
  • szt.
  • Cena netto: 41,90 zł 44,00 zł

Zginanie i skręcanie cienkościennych elementów konstrukcji metalowych

rok wydania: 2015
ilość stron: 256
ISBN: 978-83-7493-927-0
oprawa: miękka

Opis

W monografii „Zginanie i skręcanie cienkościennych elementów konstrukcji metalowych” przedstawiono wybrane problemy wytrzymałości elementów konstrukcji metalowych. Rozpatrzono w niej pryzmatyczne, wieloprzęsłowe, jednorodne i trójwarstwowe elementy zginane oraz jednorodne belki o skokowo zmiennym przekroju. Szeroko omówiono zagadnienia nieswobodnego skręcania, a także zginania ze skręcaniem w ujęciu Własowa, cienkościennych elementów konstrukcji metalowych o przekroju otwartym, stężonych na długości ciągle lub punktowo m.in. za pomocą żeber poprzecznych. Do rozwiązania tych zagadnień zastosowano rachunek dystrybucyjny. Rozważane elementy zginane i skręcane to płatwie i rygle ścienne współpracujące z lekką obudową obiektów budowlanych. Zwrócono też uwagę na możliwość wykorzystania pakietu Mathematica do rozwiązywania ww. problemów.

Książka jest adresowana do pracowników naukowych zajmujących się mechaniką konstrukcji, nauczycieli akademickich i studentów szkół wyższych chcących pogłębić swoją wiedzę z zakresu konstrukcji metalowych, a także do studentów studiów doktoranckich. Może być ona przydatna również dla inżynierów zajmujących się projektowaniem konstrukcji metalowych.

Spis treści

Ważniejsze oznaczenia

1. Wprowadzenie

2. Elementy rachunku dystrybucyjnego
2.1. Definicje dystrybucji Diracai Heaviside‘a
2.2. Podstawowe działania na dystrybucjach
2.3. Przekształcenie Laplace‘a dystrybucji

3. Zastosowanie rachunku dystrybucyjnego do rozwiązywania jednorodnych elementów zginanych
3.1. Belki wieloprzęsłowe
3.2. Belki na podłożu winklerowskim
3.3. Belki z dodatkowym obciążeniem osiowym, stałym na długości
3.4. Linie wpływu belek ciągłych
3.5. Belki o skokowo zmiennym przekroju

4. Zastosowanie rachunku dystrybucyjnego w rozwiązaniach zginanych paneli trójwarstwowych
4.1. Panele (belki) warstwowe z metalowymi okładzinami płytko profilowanymi
4.1.1. Ciągłe panele warstwowe obciążone odcinkowo poprzecznie
4.1.2. Ciągłe panele warstwowe obciążone odcinkowo różnicą temperatury
4.1.3. Przykłady liczbowe
4.2. Panele (belki) warstwowe z metalowymi okładzinami głęboko profilowanymi
4.2.1. Równania różniczkowe i ich rozwiązanie ogólne
4.2.2. Rozwiązania szczegółowe wieloprzęsłowych paneli warstwowych
4.2.3. Przykłady liczbowe
4.3. Podsumowanie i wnioski

5. Wymiarowanie prętów cienkościennych o przekroju otwartym metodą Własowa
5.1. Założenia i określenia
5.2. Skręcanie swobodne (czyste)
5.3. Skręcanie nieswobodne (skrępowane)
5.3.1. Zasady wyznaczania współrzędnych wycinkowych
5.3.2. Przykłady obliczania współrzędnych wycinkowych
5.3.3. Równania różniczkowe i rozwiązania
5.4. Zasady wymiarowania skręcanych i zginanych prętów cienkościennych o przekroju otwartym

6. Stężone elementy konstrukcyjne o dowolnym, cienkościennym przekroju otwartym obciążone skrętnie
6.1. Elementy wieloprzęsłowe
6.2. Elementy w ośrodku obrotowo-sprężystym typu Winklera
6.3. Użebrowane elementy cienkościenne
6.3.1. Rozwiązanie ogólne
6.3.2. Linie wpływu przemieszczeń i sił wewnętrznych
6.3.3. Ocena wpływu żeber poprzecznych

7. Rozwiązania zagadnień nieswobodnego skręcania prętów dwuteowych za pomocą pakietu Mathematica
7.1. Ciągłe pręty dwuteowe w ośrodku obrotowo-sprężystym typu Winklera
7.1.1. Równanie różniczkowe i jego rozwiązanie ogólne
7.1.2. Przykłady obliczeń statycznych i wyznaczania linii wpływu
7.1.3. Wnioski i uwagi ogólne
7.2. Ciągłe pręty dwuteowe z lokalnymi usztywnieniami bimomentowymi
7.2.1. Równanie różniczkowe i jego rozwiązanie ogólne
7.2.2. Przykłady obliczeń statycznych
7.2.3. Przykłady wyznaczania linii i powierzchni wpływu
7.2.4. Wnioski i uwagi ogólne
7.3. Podsumowanie

8. Stężone elementy konstrukcyjne o cienkościennym, bisymetrycznym przekroju otwartym obciążone podłużnie i skrętnie
8.1. Elementy w ośrodku obrotowo-sprężystym typu Winklera
8.2. Elementy wieloprzęsłowe
8.3. Linie wpływu przemieszczeń, sił wewnętrznych i reakcji
8.4. Ocena wpływu obciążenia osiowego

9. Badania modelowe nieswobodnie skręcanych, usztywnionych elementów dwuteowych
9.1. Stanowisko badawcze i modele
9.2. Przebieg badań
9.3. Analiza wyników badań
9.4. Uwagi ogólne i wnioski

10. Idealne płatwie ceowe współpracujące z lekkim pokryciem
10.1. Analiza slatyczno-wytrzymałościowa płatwi
10.1.1. Równania różniczkowe
10.1.2. Rozwiązanie ogólne płatwi swobodnie podpartej
10.1.3. Przykład liczbowy
10.2. Analiza rozwiązania i modelu obliczeniowego
10.2.1. Wpływ kolejnych wyrazów szeregów na wyniki obliczeń
10.2.2. Uproszczenia modelu obliczeniowego płatwi
10.3. Weryfikacja modelowa
10.3.1. Model i stanowisko badawcze
10.3.2. Przebieg badań
10.3.3. Omówienie wyników badań
10.4. Uwagi ogólne i wnioski

11. Wstępnie skręcone płatwie ceowe współpracujące z lekkim pokryciem
11.1. Analiza statyczno-wytrzymałościowa płatwi wstępnie skręconej
11.1.1. Równania różniczkowe
11.1.2. Rozwiązanie ogólne płatwi swobodnie podpartej
11.1.3. Analiza otrzymanego rozwiązania
11.2. Analiza statyczno-wytrzymałościowa płatwi usztywnionej punktowo ze względu na skręcenie
11.2.1. Równania różniczkowe
11.2.2. Rozwiązanie ogólne płatwi swobodnie podpartej
11.2.3. Analiza otrzymanego rozwiązania
11.3. Weryfikacja modelowa
11.3.1. Modele i stanowisko badawcze
11.3.2. Przebieg badań
11.3.3. Omówienie wyników badań
11.4. Uwagi ogólne i wnioski

12. Ceowe rygle współpracujące z lekką obudową ścian
12.1. Równania różniczkowe
12.2. Rozwiązanie ogólne rygla swobodnie podpartego
12.3. Analiza otrzymanego rozwiązania
12.4. Uproszczenie modelu obliczeniowego rygla
12.5. Uwagi ogólne i wnioski

13. Podsumowanie

Literatura

Normy