Zobaczyć – rozpoznać – zrozumieć. Wizualizacja jako metoda upowszechniania wiedzy

  • Dodaj recenzję:
  • 4260
  • Producent: Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej
  • Autor: Katarzyna Jankowska, Aneta Łuczkiewicz, Marianna Michałowska
  • szt.
  • Cena netto: 41,90 zł 44,00 zł

Zobaczyć – rozpoznać – zrozumieć. Wizualizacja jako metoda upowszechniania wiedzy

rok wydania: 2019, wydanie pierwsze
ilość stron: 169
ISBN: 978-83-7348-782-6
oprawa: miękka

Opis

Opracowanie jest efektem zetknięcia dwóch perspektyw badawczych: nauk przyrodniczych (np. mikrobiologia, biotechnologia, inżynieria środowiska i zasobów naturalnych, oceanologia) z naukami humanistyczno-społecznymi (studia wizualne, geografia kulturowa, studia miejskie). Konieczność takiego zestawienia naukowych punktów widzenia i języków stanowi konsekwencję odmiennych doświadczeń zdobytych przez autorki podczas prowadzenia badań naukowych na Politechnice Gdańskiej i Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w ramach kilkunastu projektów badawczych, poświęconych m.in. mikrobiologii, badaniom nad ekologią brzegu morskiego, badaniom polarnym (m.in. w Polskiej Stacji Polarnej Hornsund im. Stanisława Siedleckiego na Spitsbergenie), kulturze wizualnej czy praktyce artystycznej.

Książka „Zobaczyć – rozpoznać – zrozumieć. Wizualizacja jako metoda upowszechniania wiedzy” jest bardzo interesującym przedsięwzięciem pisarskim, wpisującym się we współczesny paradygmat transdyscyplinarny i standardy analityki kulturowej. Autorki, wychodząc od obserwacji, że we współczesnym świecie z różnych powodów, zarówno na etapie prowadzenia badań, jak i w celu prezentacji ich wyników, a także ich popularyzacji, coraz częściej sięgamy po formy wizualne, proponują prześledzenie różnych form wizualizacji wiedzy. W kolejnych rozdziałach książki autorki przechodzą przez różne przestrzenie praktyk poznawczych, w których wizualizacja wiedzy jest niezbędna bądź przynajmniej pożyteczna. Zajmują się wstępnie procesami percepcji i maszynami widzenia, a następnie omawiają formy wizualizacji danych naukowych, mapy i mapowanie, obrazowanie mikroświatów i zjawisk ulotnych, cyfrowe wizualizacje danych teoretycznych, czyli prezentowanie niewidzialnego, praktyki i zastosowania refotografii, wizualne narracje i – last but not least – artystyczne interpretacje nauki.

prof. dr hab. Ryszard W. Kluszczyński
Uniwersytet Łódzki

Ta (…) książka jest interesującym przykładem bardzo rzadkiego w Polsce interdyscyplinarnego podejścia do Nauki i Sztuki jako łącznych elementów cywilizacji. Opracowanie stanowi przegląd wybranych metod przedstawiania wiedzy naukowej – od posterów, przez fotografię naukową, mapy, infografiki, po filmy. Zagadnienia zostały omówione z punktu widzenia naukowca praktyka w zakresie nauk przyrodniczych oraz krytyka sztuki i kulturoznawcy. Książka zawiera dodatkowo dobry przegląd historyczny.

prof. dr hab. Jan Marcin Węsławski
Instytut Oceanologii PAN

Spis treści

Wstęp – o potrzebie rozwijania kompetencji wizualnej / 5
Wprowadzenie – wizualne wyobrażenie wiedzy / 7
1. Schematy i tabele – wizualizowanie teorii naukowej / 23
2. Mapy – wyobrażenia przestrzeni geograficznej / 45
3. Od mikro- do makrofotografii – obrazowanie mikroświatów / 56
4. Uwidacznianie niewidzialnego – wizualizacje cyfrowe / 79
5. Re-fotografia – powtórzenie przestrzeni w czasie / 96
6. Film i montaż – obrazowanie zmian w czasie / 108
7. Narracja wizualna – badacz jako podróżnik, korespondent i sprawozdawca / 121
8. Sztuka – artystyczna interpretacja nauki / 139
Zakończenie: wizualność nauki / 156
Bibliografia / 158
Abstract / 168