Źródła światła

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: 2643
  • Producent: SEP COSIW
  • Autor: Andrzej Wiśniewski

  • szt.
  • Cena netto: 43,81 zł 48,00 zł 46,00 zł
Źródła światła
dr inż. Andrzej Wiśniewski
wydanie: 2013/ 1, ISBN 978-83-61163-34-3, stron: 168, format: B5, oprawa: miękka
bogato ilustrowana - schematy, tabele, grafy

 W książce uwzględniony jest szeroki zakres tematyczny, dotyczący różnych rodzajów źródeł światła w ujęciu, tak teoretycznym, czasami z nawykiem nauczania, jak i praktycznym. Szersze uwzględnienie ujęcia teoretycznego, z podbudową praktyczną, jest istotną zaletą książki, w szczególności zaletą związaną z podawaniem typowych widm promieniowania różnych źródeł światła, widm charakteryzujących promieniowanie optyczne źródeł. Na rynku wydawniczym brak jest podobnych publikacji. Ukazanie się recenzowanej książki będzie - jak sądzę- pożądanym wydarzeniem o dużej randze. Skorzystanie z książki da możliwość istotnego wzbogacenia wiedzy o elektrycznych źródłach światła, także przez osoby, które nie koniecznie związane są z technika świetlną.
 Spis treści
Przedmowa
 
1. PODZIAŁ I PARAMETRY ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA
2. SPOSOBY WYTWARZANIA ŚWIATŁA
2.1. Inkadescencja 19
2.2. Luminescencja 23
3. ŻARÓWKI
3.1. Zasada działania 27
3.2. Konstrukcja żarówek 28
3.3. Parametry świetlne, elektryczne i eksploatacyjne 28
3.4. Parametry geometryczne i konstrukcyjne 33
3.5. Bilans energetyczny żarówki 35
3.6. Skuteczność świetlna żarówki 35
3.7. Rozkład widmowy promieniowania żarówki 36
3.8. Przegląd podstawowych typów żarówek 36
3.8.1. Żarówki głównego szeregu 37
3.8.2. Żarówki reflektorowe 37
3.8.3. Żarówki wytwarzające barwne światło 38
3.8.4. Żarówki specjalistyczne 38
3.8.5. Żarówki stosowane w motoryzacji 40
3.9. Podsumowanie 40
4. ŻARÓWKI HALOGENOWE
4.1. Zasada działania 43
4.2. Konstrukcja żarówek halogenowych 44
4.2.1. Tradycyjne żarówki halogenowe 44
4.2.2. Żarówki halogenowe z powłoką odbijającą promieniowanie podczerwone 45
4.2.3 Żarówki halogenowe z reflektorem 49
4.3. Parametry świetlne, eksploatacyjne i elektryczne 52
4.3.1. Rozkład widmowy promieniowania żarówek halogenowych 52
4.3.2. Rozkład temperatury w żarówkach halogenowych 53
4.3.3. Skuteczność świetlna żarówek halogenowych 53
4.3.4. Zasilanie żarówek halogenowych 55
4.4. Przegląd podstawowych typów żarówek halogenowych 56
4.4.1. Żarówki halogenowe zasilane napięciem sieciowym 56
4.4.2. Żarówki halogenowe zasilane napięciem obniżonym 59
4.5. Podsumowanie 62
5. ŚWIETLÓWKI
5.1. Zasada działania świetlówki 63
5.2. Wpływ temperatury otoczenia na parametry świetlne świetlówki 64
6. ŚWIETLÓWKI LINIOWE, PRZEGLĄD KONSTRUKCJI I TYPÓW
6.1. Podział świetlówek liniowych pod względem rodzaju stosowanego luminoforu 75
6.2. Podział świetlówek liniowych pod względem wymiarów i mocy elektrycznej 76
6.3. Świetlówki liniowe T8 77
6.4. Świetlówki liniowe T5 78
6.5. Świetlówki linowe T2 79
6.6. Świetlówki liniowe o specjalnych własnościach 79
6.7. Zestawienie podstawowych danych technicznych świetlówek liniowych 83
6.8. Trzonki 83
7. ŚWIETLÓWKI JEDNOTRZONKOWE, PRZEGLĄD KONSTRUKCJI I TYPÓW
7.1. Świetlówki jednotrzonkowe, podział pod względem kształtów 86
7.2. Świetlówki jednotrzonkowe o przedłużonej trwałości 86
7.3. Świetlówki jednotrzonkowe o zwiększonej skuteczności świetlnej 87
7.4. Świetlówki jednotrzonkowe amalgamatowe 87
7.5. Trwałość świetlówek jednotrzonkowych 88
7.6. Trzonki stosowane w świetlówkach jednotrzonkowych 88
8. ŚWIETLÓWKI KOMPAKTOWE, PRZEGLĄD KONSTRUKCJI I TYPÓW
8.1. Konstrukcja świetlówek kompaktowych 91
8.2. Przegląd dostępnych typów świetlówek kompaktowych 92
9. LAMPY WYŁADOWCZE INFORMACJE OGÓLNE
10. LAMPY RTĘCIOWE WYSOKOPRĘŻNE
10.1. Wstęp 99
10.2. Zasada działania lamp rtęciowych 99
10.3. Zasada działania lamp rtęciowo-żarowych 100
10.4. Konstrukcja lamp rtęciowych 100
10.5. Konstrukcja lamp rtęciowo-żarowych 101
10.6. Lampy rtęciowe i rtęciowo-żarowe, przegląd konstrukcji i typów 102
10.7. Warunki pracy i układy zasilające 103
10.8. Bilans energetyczny lampy rtęciowej wysokoprężnej 104
10.9. Wpływ napięcia zasilania na podstawowe parametry lamp rtęciowych wysokoprężnych 105
10.10. Rozkład widmowy światła wytwarzanego przez lampy rtęciowe 106
11. LAMPY METALOHALOGENKOWE
11.1. Wstęp 107
11.2. Zasada działania lamp metalohalogenkowych 107
11.3. Konstrukcja lamp metalohalogenkowych 108
11.4. Lampy metalohalogenkowe, przegląd konstrukcji i typów 109
11.5. Warunki pracy i układy zasilające 112
11.6. Bilans energetyczny lampy metalohalogenkowej 115
11.7. Wpływ napięcia zasilania na podstawowe parametry lamp metalohalogenkowych 116
11.8. Rozkład widmowy światła wytwarzanego przez lampy metalohalogenkowe 117
12. LAMPY SODOWE WYSOKOPRĘŻNE
12.1. Wstęp 119
12.2. Zasada działania lamp sodowych 119
13. LAMPY SODOWE NISKOPRĘŻNE
13.1. Wstęp 129
13.2. Zasada działania lamp sodowych niskoprężnych 129
13.3. Konstrukcja lamp sodowych niskoprężnych 130
13.4. Oferta lamp sodowych niskoprężnych 130
13.5. Rozkład widmowy światła wytwarzanego przez lampy sodowe niskoprężne 131
14. DIODY ELEKTROLUMINESCENCYJNE (LED)
14.1. Wstęp 133
14.2. Zasada działania diod elektroluminescencyjnych 133
14.3. Konstrukcja LED 137
14.4. Przykładowe konstrukcje diod elektroluminescencyjnych 141
14.4.1. Diody powierzchniowe 141
14.4.2. Diody krawędziowe 142
14.4.3. Diody superluminescencyjne 142
14.4.4. LED wytwarzające białe światło 142
14.5. Podstawowe parametry LED 144
14.5.1. Luminancja LED 144
14.5.2. Trwałość LED 144
14.5.3. Selekcja LED pod względem barwy wytwarzanego światła [15] 147
14.5.4. Skuteczność świetlna LED 149
14.6. Bezpieczeństwo stosowania LED 149
14.7. Przegląd oferty diod elektroluminescencyjnych 152
14.8. Podsumowanie 155
15. OLED - DIODY ORGANICZNE
15.1. Wstęp 157
15.2. Ogólna charakterystyka OLED 157
16. Podsumowanie
Bibliografia