Analiza zjawisk cieplno-przemysłowych w okołodźwiękowych przepływach powietrza wilgotnego w dyszach

  • Dodaj recenzję:
  • 3612
  • Producent: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
  • Autor: Sławomir Dykas, Mirosław Majkut, Krystian Smołka, Michał Strozik
  • Cena netto: 23,81 zł 25,00 zł

Analiza zjawisk cieplno-przemysłowych w okołodźwiękowych przepływach powietrza wilgotnego w dyszach.

rok wydania: 2017, wydanie pierwsze
ilość stron: 132
ISBN: 978-83-7880-459-8
format: B5
oprawa: miękka

Opis
W monografii zostały przedstawione wyniki analiz numerycznych i eksperymentalnych związanych z przepływem powietrza wilgotnego oraz wymianą ciepła na fali kondensacji i uderzeniowej pomiędzy fazą gazową i ciekłą.

Spis treści
Przedmowa / 11
1. Wstęp / 15
2. Powietrze wilgotne / 20
2.1. Opis termodynamiczny / 20
2.2. Skraplanie i odparowanie pary wodnej w powietrzu wilgotnym / 23
2.3. Ekspansja powietrza wilgotnego – przepływ okołodźwiękowy / 27
2.3.1. Podstawowe parametry przepływowe powietrza wilgotnego / 30
2.3.2. Diabatyczny przepływ powietrza wilgotnego / 34
3. Metody numeryczne / 37
3.1. Metoda URANS / 38
3.1.1. Podstawowe równania zachowania / 39
3.1.2. Model turbulencji / 42
3.1.3. Model kondensacji homogenicznej / 44
3.1.4. Model kondensacji heterogenicznej / 50
3.2. Metoda LES / 52
3.3. Warunki brzegowe / 56
3.4. Algorytm numeryczny / 57
3.4.1. Zagadnienie Riemanna / 58
3.4.2. Schemat jawny Rungego-Kutty / 59
3.5. Fale ciśnieniowe / 60
3.5.1. Fala kondensacji / 61
3.5.2. Fala uderzeniowa / 63
3.5.3. Pozostałe fale ciśnieniowe / 65
3.6. Obliczenia walidacyjne / 68
3.6.1. Walidacja przepływu transonicznego z prostopadłą falą uderzeniową / 68
3.6.2. Walidacja modelu kondensacji pary wodnej / 71
4. Metody eksperymentalne / 77
4.1. Instalacja badawcza / 77
4.2. Geometrie pomiarowe / 80
4.3. System pomiarowy / 82
4.3.1. Parametry powietrza i pozostałe parametry procesowe / 87
4.3.2. Pomiar ciśnienia statycznego / 88
4.3.3. Wizualizacja pola przepływu / 90
5. Analiza procesu kondensacji pary wodnej / 93
5.1. Identyfikacja procesu kondensacji – analiza jakościowa / 93
5.1.1. Dysza „butelkowa” / 94
5.1.2. Dysza kołowa / 97
5.2. Analiza ilościowa / 101
6. Analiza procesu odparowania fazy ciekłej na fali uderzeniowej / 106
7. Wpływ przeciwciśnienia w dyszy na obraz pola prepływu / 109
7.1. Dysza kołowa / 110
7.2. Dysza „butelkowa” / 112
7.3. Interakcja prostopadłej fali uderzeniowej z falą kondensacji / 113
8. Wpływ zanieczyszczeń powietrza na proces kondensacji / 115
8.1. Wpływ wilgotności względnej na zjawisko kondensacji / 117
8.2. Efekt kondensacji heterogenicznej / 121
9. Podsumowanie i wnioski / 124
Bibliografia / 126
Streszczenie / 131