B5/2024 Część B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 5: Okładziny i posadzki z płytek ceramicznych ebook PDF

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: 5122
  • Producent: Instytut Techniki Budowlanej
  • Autor: Jacek Popczyk
  • Rok wydania: 2024
  • ISBN: 978-83-249-8667-5

  • Najniższa cena 30 dni przed zmianą: 28,00 zł brutto
  • szt.
  • Cena netto: 28,57 zł 30,00 zł

publikacja dostępna jest również w wersji drukowanej

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
Część B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 5: Okładziny i posadzki z płytek ceramicznych

ebook PDF

 

rok wydania: 2024
numer w serii: B5/2024
ilość stron: 20
ISBN: 978-83-249-8667-5

zabezpieczenie: znak wodny
liczba plików do pobrania: 1 (PDF)
rozmiar pliku do pobrania: 1,11 MB

Opis

Przedmiotem opracowania są warunki techniczne wykonania i odbioru robót okładzinowych i posadzkowych z płytek ceramicznych w budownictwie mieszkaniowym, użyteczności publicznej i przemysłowym. Zakres pracy obejmuje wymagania dotyczące właściwości materiałów, właściwości podłoży i sposobów ich oceny, wykonania okładzin i posadzek zewnętrznych oraz wewnętrznych, a także odbiorów robót okładzinowych i posadzkowych.

Niniejsze warunki techniczne nie obejmują wykonywania okładzin ceramicznych na ociepleniach ścian zewnętrznych oraz posadzek i okładzin chemoodpornych.

Roboty okładzinowe i posadzkowe powinny być wykonywane na podstawie: dokumentacji technicznej opracowanej dla konkretnej realizacji (zawierającej projekt budowlany opracowany według rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego oraz specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót – obligatoryjną w przypadku zamówień publicznych) lub też umowy między inwestorem a wykonawcą, określającej co najmniej materiały, technologię wykonania oraz warunki odbioru robót (np. niniejsze warunki techniczne).

Projekt budowlany powinien uwzględniać: materiały do wykonania okładziny i posadzki, lokalizację i warunki użytkowania, rodzaj oraz stan podłoży pod okładziny i posadzki.

 

Spis treści

Przedmowa / 5
1. Wstęp / 7
1.1. Przedmiot i zakres stosowania /
1.2. Dokumentacja robót okładzinowych i posadzkowych z płytek ceramicznych / 7

2. Materiały do wykonywania okładzin i posadzek ceramicznych / 8

3. Sprzęt i narzędzia / 9

4. Warunki przystąpienia do robót / 9

5. Roboty okładzinowe / 9
5.1. Podłoża pod okładzinę / 9
5.2. Wykonanie okładziny / 10
5.3. Kontrola wykonania okładziny / 11

6. Roboty posadzkowe / 11
6.1. Podłoża pod posadzki / 11
6.2. Wykonanie posadzki / 12
6.3. Kontrola wykonania posadzki / 13

7. Odbiór okładzin i posadzek / 13

8. Konserwacja okładzin i posadzek ceramicznych / 14

Bibliografia