B5/2022 Część B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 5: Okładziny i posadzki z płytek ceramicznych

  • Dodaj recenzję:
  • 2839
  • Producent: Instytut Techniki Budowlanej
  • Autor: Jacek Popczyk
  • szt.
  • Cena netto: 26,67 zł 28,00 zł

Część B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 5: Okładziny i posadzki z płytek ceramicznych

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych nr B5/2022

rok wydania: 2022, wydanie poprawione
ilość stron: 16
format: B5
ISBN: 978-83-249-8625-5

Opis

Przedmiotem opracowania są warunki techniczne wykonania i odbioru robót okładzinowych i posadzkowych z płytek ceramicznych w budownictwie mieszkaniowym, użyteczności publicznej i budownictwie przemysłowym. Zakres opracowania obejmuje wymagania dotyczące właściwości materiałów, właściwości podłoży i sposobów ich oceny, wykonania okładzin i posadzek zewnętrznych oraz wewnętrznych, a także odbiorów robót okładzinowych i posadzkowych. Niniejsze warunki techniczne nie obejmują wykonywania okładzin ceramicznych na ociepleniach ścian zewnętrznych oraz posadzek i okładzin chemoodpornych.

Spis treści

Przedmowa / 5

1. Wstęp / 7
1.1. Przedmiot i zakres stosowania / 7
1.2. Dokumentacja robót okładzinowych i posadzkowych z płytek ceramicznych / 7

2. Materiały do wykonywania okładzin i posadzek ceramicznych / 8

3. Sprzęt i narzędzia / 9

4. Warunki przystąpienia do robót / 9

5. Roboty okładzinowe / 9
5.1. Podłoża pod okładzinę / 9
5.2. Wykonanie okładziny / 10
5.3. Kontrola wykonania okładziny / 11

6. Roboty posadzkowe / 11
6.1. Podłoża pod posadzki / 11
6.2. Wykonanie posadzki / 12
6.3. Kontrola wykonania posadzki / 13

7. Odbiór okładzin i posadzek / 13

8. Konserwacja okładzin i posadzek ceramicznych / 14
Bibliografia / 14