Projektowanie wentylacji i klimatyzacji. Podstawy uzdatniania powietrza

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: 2558
  • Producent: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
  • Autor: Barbara Lipska

  • Najniższa cena 30 dni przed zmianą: 45,00 zł brutto
  • szt.
  • Cena netto: 56,19 zł 59,00 zł

Projektowanie wentylacji i klimatyzacji. Podstawy uzdatniania powietrza

rok wydania: 2022
ilość stron: 256
ISBN: 9788378808473
format: 24,5x17 cm
oprawa: miękka

Opis
Podręcznik stanowi pierwszą część przygotowywanego, trzyczęściowego cyklu dotyczącego projektowania wentylacji i klimatyzacji. Opracowany został na podstawie długoletnich doświadczeń autorki w nauczaniu projektowania wentylacji i klimatyzacji. Przeznaczony jest dla studentów kierunku inżynieria środowiska oraz pokrewnych, a także inżynierów pragnących uporządkować i ugruntować wiedzę w tym zakresie.

 
Spis treści

SPIS WAŻNIEJSZYCH OZNACZEŃ I INDEKSÓW
WPROWADZENIE


1. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE POWIETRZA WILGOTNEGO
1.1. Prawa gazowe w odniesieniu do powietrza wilgotnego
1.2. Parametry powietrza wilgotnego
1.3. Wykres h-x powietrza wilgotnego


2. PRZEMIANY POWIETRZA WILGOTNEGO
2.1. Kierunek przemiany powietrza
2.2. Ogrzewanie powietrza
2.3. Mieszanie
2.4. Chłodzenie powietrza
2.4.1. Chłodzenie bez wykroplenia wilgoci i z wykropleniem wilgoci
2.4.2. Rzeczywisty przebieg chłodzenia powietrza w chłodnicy powierzchniowej
2.5. Nawilżanie powietrza parą wodną nasyconą suchą
2.6. Nawilżanie powietrza wodą całkowicie odparowującą
2.7. Przemiany powietrza w trakcie kontaktu z wodą w nawilżaczu wodnym (komorze zraszania)
2.8. Osuszanie powietrza za pomocą sorbentów

3. BILANS CIEPLNO-WILGOTNOŚCIOWY POMIESZCZENIA
3.1.1. Obliczeniowe wartości parametrów powietrza zewnętrznego
3.1.2. Obliczeniowe wartości parametrów powietrza wewnętrznego dla wentylacji
3.1.3. Obliczeniowe wartości parametrów powietrza wewnętrznego dla klimatyzacji
3.2. Zyski ciepła i wilgoci od źródeł wewnętrznych
3.2.1. Zyski ciepła i wilgoci od ludzi
3.2.2. Zyski ciepła i wilgoci od powierzchni wody
3.2.3. Zyski ciepła i wilgoci od pary wodnej oraz rozpylonej wody całkowicie odparowującej w pomieszczeniu
3.2.4. Zyski ciepła od maszyn i silników elektrycznych
3.2.5. Zyski ciepła od oświetlenia
3.3. Zyski ciepła od źródeł zewnętrznych

4. OBLICZANIE STRUMIENIA MASY LUB OBJĘTOŚCI POWIETRZA DLA WENTYLACJI OGÓLNEJ
4.1. Obliczanie strumienia masy powietrza wentylacyjnego na podstawie bilansu cieplno-wilgotnościowego pomieszczenia
4.2. Obliczanie strumienia objętości powietrza wentylacyjnego na podstawie bilansu zanieczyszczeń pyłowych i gazowych
4.3. Sprawdzenie obliczonego strumienia objętości powietrza wentylacyjnego na podstawie liczby wymian powietrza
4.4. Sprawdzenie strumienia objętości powietrza wentylacyjnego przypadającego na jedną osobę przebywającą w pomieszczeniu
4.5. Określanie minimalnego strumienia objętości powietrza zewnętrznego.

5. ODZYSK CIEPŁA W INSTALACJACH WENTYLACYJNYCH I KLIMATYZACYJNYCH
5.1. Recyrkulacja powietrza wywiewanego
5.2. Odzysk ciepła w urządzeniach do odzysku ciepła

6. PROCESY UZDATNIANIA POWIETRZA WENTYLACYJNEGO


7. PROCESY UZDATNIANIA W KLIMATYZACJI JEDNOSTOPNIOWEJ, JEDNOPRZEWODOWEJ, ZE STAŁYM STRUMIENIEM OBJĘTOŚCI POWIETRZA
7.1. Interpretacja procesów uzdatniania powietrza na wykresach h-x, h-te i t-te
7.2. Zasady automatycznej regulacji klimatyzacji
7.3. Klimatyzacja technologiczna (przemysłowa)
7.4. Klimatyzacja komfortu

ZAŁĄCZNIKI
BIBLIOGRAFIA

 

dr hab. inż. Barbara Lipska -  profesor w Politechnice Śląskiej. Główne obszary zainteresowań badawczych autorki to prognozowanie numeryczne CFD przepływu powietrza, ciepła, wilgoci i zanieczyszczeń gazowych w pomieszczeniach wentylowanych i klimatyzowanych. Zajmuje się komputerowym wspomaganiem projektowania i badań wentylacji i klimatyzacji przy zastosowaniu modelowania numerycznego CFD za pomocą programów komputerowych Ansys CFX lub Fluent Airpack.