Cyfrowe źródła wzorcowego napięcia przemiennego o małej częstotliwości

  • Dodaj recenzję:
  • 1731
  • Producent: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
  • Autor: M.Kampik
  • Cena netto: 43,00 zł 45,15 zł
Cyfrowe źródła wzorcowego napięcia przemiennego o małej częstotliwości, M.Kampik, rok: 2009, ISBN: 978-83-7335-608-5, format: B5, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej

Monografia dotyczy cyfrowych, niekwantowych źródeł wzorcowego napięcia przemiennego o małej częstotliwości (od 10 MHz do około 100 Hz). i o wartości skutecznej z przedziału około 1 V do około 10 V. Praca obejmuje swym zakresem źródła generujące sygnał sinusoidalny aproksymowany przebiegiem schodkowym, w których wykorzystano nowoczesne, segmentowane przetworniki cyfrowo-analogowe o dużej liniowości, wykonane w technologii CMOS. Wykazano, że dokładność wartości skutecznej napięcia, wytwarzanego przez tego rodzaju źródła osiągnąć może wartość 1 µV/V.


Księgarnia Techniczna Grupy Medium | Karczewska 18, 04-112 Warszawa | tel.: 22 512 60 60 | e-mail: eib@ksiegarniatechniczna.com.pl