Poradnik inżyniera elektryka. Komplet 3 tomów

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: 545
  • Producent: WNT

  • Najniższa cena 30 dni przed zmianą: 519,00 zł brutto
  • szt.
  • Cena netto: 503,81 zł 584,00 zł 529,00 zł

Komplet 3 tomów "Poradnika inżyniera elektryka"

Poradnik inżyniera elektryka - Tom 1
Autor: praca zbiorowa, wydanie: dodruk 2022

Poradnik inżyniera elektryka - Tom 2
Autor: praca zbiorowa, wydanie: dodruk 2022

Poradnik inżyniera elektryka - Tom 3
Autor: praca zbiorowa, wydanie: dodruk 2022


 

Poradnik inżyniera elektryka Tom 1 rozdziały 1-7 i 8-14

rok wydania: dodruk 2022
ilość stron: 1240
ISBN: 978-83-01-20154-8
oprawa: miękka

Niniejszy tom zawiera wiadomości dotyczące wybranych zagadnień z matematyki i fizyki, podstaw rysunku technicznego elektrycznego, mechaniki technicznej, wytrzymałości materiałów, informatyki, materiałoznawstwa elektrotechnicznego, elektrotechniki teoretycznej, informatyki, elektroniki, komunikacji, automatyki, robotyki, miernictwa, techniki wysokich napięć, elektryczności statycznej, elektrochemii i elektrotermii. Niniejsze wydanie zostało rozszerzone o nowy dział - Telekomunikację. Poza tym rozdziały takie, jak Informatyka, Elektronika, Automatyka i robotyka oraz Elektrochemia zostały napisane od nowa przez inne zespoły autorskie.

Tematy zostały dobrane w taki sposób, aby ich omówienia były przydatne dla projektantów, wykonawców, osób zajmujących się eksploatacją urządzeń elektrycznych oraz studentów wydziałów elektrycznych.

 

Poradnik jest przeznaczony przede wszystkim dla inżynierów elektryków. Mogą z niego korzystać również inżynierowie innych specjalności oraz studenci wydziałów elektrycznych i energetycznych wyższych szkół technicznych.

 

Poradnik zawiera:

- wybrane zagadnienia z matematyki oraz elementy fizyki związane z elektrotechniką,
 
- nowy rysunek elektryczny zgodny z normami unijnymi,
 
- zagadnienia ze statyki, kinematyki i dynamiki oraz wytrzymałości materiałów zilustrowane przykładami,
 
- elementy sprzętu komputerowego, kompresję, szyfrowanie i kodowane danych, dane multimedialne, usługi sieciowe, oprogramowanie itp.,
 
- materiały przewodzące, nadprzewodzące, półprzewodzące,elektroizolacyjne i magnetyczne,
 
- obwody elektryczne jednofazowe prądu sinusoidalnie zmiennego, obliczenia obwodów rozgałęzionych, układ trójfazowy, czwórnikipasywne i aktywne, pole elektrostatyczne, przepływowe,magnetostatyczne i zmienne elektromagnetyczne,
 
- elementy bierne w układach elektronicznych, przyrządy półprzewodnikowe, klasyfikację, analizę i przetwarzanie sygnałów, układy zasilające, analogowe oraz cyfrowe, przetworniki analogowo-cyfrowe i cyfrowo-analogowe, montaż układów elektronicznych,
 
- układy sterowania, rodzaje, nieliniowość oraz jakość układów regulacji automatycznej, typy regulatorów, modelowanie rozmyte i regulację rozmytą, sztuczne sieci neuronowe, roboty mobilne i specjalistyczne,
 
- wzorce miar, pomiary wielkości elektrycznych i nieelektrycznych, mierniki i analogowe, metrologię prawną,
 
- technikę probierczo-pomiarową, izolacje urządzeń wysokiego napięcia, przepięcia w urządzeniach elektroenergetycznych, ochronę odgromową i przepięciowa, uziemienia w urządzeniach elektrycznych,
 
- stan naelektryzowania - powstawanie i zanikanie, wyładowania elektrostatyczne, zagrożenia elektrycznością statyczną, powstawanie i gromadzenie się ładunku na ludziach, środki ochrony przed elektrycznością statyczną,
 
- chemiczne źródła prądu, ogniwa pierwotne, akumulatory, ogniwa paliwowe, recykling, galwanotechnikę, osadzanie powłok metalowych, stopowych i kompozytowych, korozję elektrochemiczną, sposoby ochrony przed korozja,
 
- termokinetykę urządzeń elektrotermicznych, pomiary i regulację temperatury, nagrzewanie rezystancyjne, promiennikowe, elektrodowe, łukowe, indukcyjne, pojemnościowe, mikrofalowe, plazmowe, elektronowe, laserowe i jarzeniowe, ultradźwięki,
 
- systemy telekomunikacyjne, kodowanie i zabezpieczanie informacji przed błędami, połączenia światłowodowe, standardy przesyłania informacji i sieci komputerowe w połączeniach lokalnych.
 
Poradnik inżyniera elektryka Tom 2 rozdziały 1-5 i 6-9

rok wydania: dodruk 2022
ISBN: 978-83-01-20157-9
stron: 942
format: 14x21 cm
oprawa: miękka

Wydawnictwa Naukowo-Techniczne przygotowały kolejne, częściowo zmienione i rozszerzone wydanie drugiego tomu Poradnika inżyniera elektryka. Niniejszy tom zawiera wiadomości dotyczące urządzeń elektrostatycznych i spawalniczych, aparatów i maszyn elektrycznych, transformatorów, napędu elektrycznego, trakcji elektrycznej, energoelektroniki i urządzeń do kompensacji mocy biernej.

Tematy zostały dobrane w taki sposób, by były przydatne dla projektantów, wykonawców i osób zajmujących się eksploatacją urządzeń elektrycznych. Materiałem uzupełniającym jest bibliografia, która znajduje się na końcu każdego rozdziału.

Pierwsze wydanie trzytomowego Poradnika inżyniera elektryka ukazało się w latach 1994-1996 i cieszyło się ogromnym zainteresowaniem naszych Czytelników, którzy uznali tę pozycję wydawniczą za niezbędną dla każdego energetyka i elektryka, i to nie tylko inżyniera.
Uwzględniono także najnowsze normy i akty prawne, od kilku lat gruntownie zmieniane w celu przystosowania ich do wymagań obowiązujących w Unii Europejskiej.

Tom 2 zawiera wiadomości dotyczące:
· urządzeń elektrostatycznych;
· urządzeń spawalniczych;
· aparatów elektrycznych;
· transformatorów;
· maszyn elektrycznych;
· napędu elektrycznego;
· trakcji elektrycznych;
· energoelektroniki;
· urządzeń do kompensacji mocy biernej.

Poradnik jest przeznaczony przede wszystkim dla inżynierów elektryków. Mogą z niego korzystać również inżynierowie innych specjalności oraz studenci wydziałów elektrycznych i energetycznych wyższych szkół technicznych.

Spis treści:
Przedmowa do wydania trzeciego

1. Urządzenia elektrostatyczne dr inż. Stanisław Bach, prof. dr hab. inż. Kazimierz Cywiński
2. Urządzenia spawalnicze dr inż. Edward Dobaj
3. Aparaty elektryczne dr inż. Józef Czucha, doc. dr inż. Stanisław Jankowicz, prof. dr hab. inż. Jan Maksymiuk, dr inż. Józef Ossowicki, dr inż. Władysław Polowczyk, doc. dr inż. Jan Strojny, prof. dr hab. inż. Andrzej Wolny
4. Transformatory prof. dr hab. inż. Michał Jabłoński, doc. dr inż. Jerzy Kulikowski 
5. Maszyny elektryczne Rozdział pod kierunkiem prof. dr hab. inż. Mirosława Dąbrowskiego dr inż. Konrad Dąbała, prof. dr hab. inż. Mirosław Dąbrowski, prof. mgr inż. Tadeusz Koter, prof. dr hab. inż. Andrzej Pochanke, prof. dr hab. inż. Zbigniew Stein
6. Napęd elektryczny prof. dr hab. inż. Kazimierz Bisztyga, dr inż. Aleksander Dziadecki, inż. Ryszard Dziworski, dr hab. inż. Wojciech Jarzyna, dr hab. inż. Andrzej Senderski, prof. dr inż. Ryszard Sikora, dr inż. Jacek Zarudzki
7. Trakcja elektryczna doc. dr inż. Franciszek Kolarski, prof. dr inż. Ryszard Matusiak
8. Energoelektronika prof. dr hab. inż. Tadeusz Citko, prof. dr hab. inż. Stanisław Piróg, dr hab. inż. Henryk Zygmunt
9. Urządzenia do kompensacji mocy biernej mgr inż. Jolanta Arendarska, doc. dr inż. Zbigniew Białkiewicz, dr hab. inż. Tadeusz Orzechowski, prof. dr hab. inż. Stanisław Piróg

Przeczytaj recenzję w elektro.info
 

Poradnik inżyniera elektryka Tom 3 rozdziały 1-6 i 7-11

rok wydania: dodruk 2022
ISBN: 978-83-01-20160-9
stron: 1002
format: 14x21 cm
oprawa: miękka

Niniejszy tom zawiera wiadomości dotyczące: przewodów i kabli elektroenergetycznych, wytwarzania energii elektrycznej, sieci i stacji elektroenergetycznych, elektroenergetyki przemysłowej, gospodarki elektroenergetycznej, systemów elektroenergetycznych, automatyki zabezpieczeniowej, instalacji elektrycznych, jakości energii elektrycznej, a także ochrony przeciwporażeniowej w instalacjach oraz urządzeniach niskiego i wysokiego napięcia.


W wydaniu tym są nowe dwa rozdziały, jeden dotyczący automatyki zabezpieczeniowej został napisany od początku przez nowy zespół autorski, a drugi – zupełnie nowy – to pt. Jakość energii elektrycznej. Pozostałe rozdziały zostały uaktualnione.

Czytelnik znajdzie w poradniku opisy stosowanych dziś metod obliczeniowych, obowiązujących wymagań i rozwiązań technicznych realizowanych zgodne z dyrektywami Unii Europejskiej. Omówiono też wiele nowych tematów, w tym dotyczących na przykład elektrowni wiatrowych, systemów telekomunikacyjnych w elektroenergetyce, instalacji elektrycznych w „inteligentnych” budynkach czy też ochrony przeciwporażeniowej w instalacjach i urządzeniach elektroenergetycznych wysokiego napięcia.
Zalety niniejszego poradnika to: staranny dobór materiałów, sposób jego przedstawienia, łączący w wyważonych proporcjach wiadomości teoretyczne z praktycznymi. Liczne tablice i rysunki w sposób poglądowy przybliżają Czytelnikowi poruszaną tematykę, a skorowidz ułatwi szybkie znalezienie potrzebnych informacji.

Autorzy to wybitni przedstawiciele środowisk naukowych oraz inżynierowie elektrycy – znani specjaliści w reprezentowanej w tym tomie działach elektryki.