Poradnik inżyniera elektryka Tom 1 rozdziały 1-7 i 8-14

  • Dodaj recenzję:
  • 220
  • Producent: Wydawnictwo Naukowe PWN
  • Autor: praca zbiorowa
  • szt.
  • Cena netto: 151,43 zł 169,00 zł 159,00 zł

Pierwsze wydanie trzytomowego Poradnika inżyniera elektryka ukazało się w latach 1994-1996.

Poradnik inżyniera elektryka Tom 1 rozdziały 1-7 i 8-14

rok wydania: 2020
ilość stron: 1240
ISBN: 978-83-01-20154-8
oprawa: miękka

Kup wszystkie tomy w promocyjnym pakiecie>>

 

Niniejszy tom zawiera wiadomości dotyczące wybranych zagadnień z matematyki i fizyki, podstaw rysunku technicznego elektrycznego, mechaniki technicznej, wytrzymałości materiałów, informatyki, materiałoznawstwa elektrotechnicznego, elektrotechniki teoretycznej, informatyki, elektroniki, komunikacji, automatyki, robotyki, miernictwa, techniki wysokich napięć, elektryczności statycznej, elektrochemii i elektrotermii. Niniejsze wydanie zostało rozszerzone o nowy dział - Telekomunikację. Poza tym rozdziały takie, jak Informatyka, Elektronika, Automatyka i robotyka oraz Elektrochemia zostały napisane od nowa przez inne zespoły autorskie.

Tematy zostały dobrane w taki sposób, aby ich omówienia były przydatne dla projektantów, wykonawców, osób zajmujących się eksploatacją urządzeń elektrycznych oraz studentów wydziałów elektrycznych.

 

Poradnik jest przeznaczony przede wszystkim dla inżynierów elektryków. Mogą z niego korzystać również inżynierowie innych specjalności oraz studenci wydziałów elektrycznych i energetycznych wyższych szkół technicznych.

 

Poradnik zawiera:

- wybrane zagadnienia z matematyki oraz elementy fizyki związane z elektrotechniką,
 
- nowy rysunek elektryczny zgodny z normami unijnymi,
 
- zagadnienia ze statyki, kinematyki i dynamiki oraz wytrzymałości materiałów zilustrowane przykładami,
 
- elementy sprzętu komputerowego, kompresję, szyfrowanie i kodowane danych, dane multimedialne, usługi sieciowe, oprogramowanie itp.,
 
- materiały przewodzące, nadprzewodzące, półprzewodzące,elektroizolacyjne i magnetyczne,
 
- obwody elektryczne jednofazowe prądu sinusoidalnie zmiennego, obliczenia obwodów rozgałęzionych, układ trójfazowy, czwórnikipasywne i aktywne, pole elektrostatyczne, przepływowe,magnetostatyczne i zmienne elektromagnetyczne,
 
- elementy bierne w układach elektronicznych, przyrządy półprzewodnikowe, klasyfikację, analizę i przetwarzanie sygnałów, układy zasilające, analogowe oraz cyfrowe, przetworniki analogowo-cyfrowe i cyfrowo-analogowe, montaż układów elektronicznych,
 
- układy sterowania, rodzaje, nieliniowość oraz jakość układów regulacji automatycznej, typy regulatorów, modelowanie rozmyte i regulację rozmytą, sztuczne sieci neuronowe, roboty mobilne i specjalistyczne,
 
- wzorce miar, pomiary wielkości elektrycznych i nieelektrycznych, mierniki i analogowe, metrologię prawną,
 
- technikę probierczo-pomiarową, izolacje urządzeń wysokiego napięcia, przepięcia w urządzeniach elektroenergetycznych, ochronę odgromową i przepięciowa, uziemienia w urządzeniach elektrycznych,
 
- stan naelektryzowania - powstawanie i zanikanie, wyładowania elektrostatyczne, zagrożenia elektrycznością statyczną, powstawanie i gromadzenie się ładunku na ludziach, środki ochrony przed elektrycznością statyczną,
 
- chemiczne źródła prądu, ogniwa pierwotne, akumulatory, ogniwa paliwowe, recykling, galwanotechnikę, osadzanie powłok metalowych, stopowych i kompozytowych, korozję elektrochemiczną, sposoby ochrony przed korozja,
 
- termokinetykę urządzeń elektrotermicznych, pomiary i regulację temperatury, nagrzewanie rezystancyjne, promiennikowe, elektrodowe, łukowe, indukcyjne, pojemnościowe, mikrofalowe, plazmowe, elektronowe, laserowe i jarzeniowe, ultradźwięki,
 
- systemy telekomunikacyjne, kodowanie i zabezpieczanie informacji przed błędami, połączenia światłowodowe, standardy przesyłania informacji i sieci komputerowe w połączeniach lokalnych.