Termiczne przekształcanie odpadów w aspekcie gospodarki obiegu zamkniętego odnawialnych źródeł energii oraz energetyki

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: 5386
  • Producent: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
  • Autor: Tomasz Józef Jaworski

  • szt.
  • Cena netto: 27,62 zł 29,00 zł

Termiczne przekształcanie odpadów w aspekcie gospodarki obiegu zamkniętego odnawialnych źródeł energii oraz energetyki

rok wydania: 2023, wydanie pierwsze
ISBN: 978-83-7880-934-0
ilość stron: 150
format: B5
oprawa: miękka

Opis

Monografia obejmuje analizę odpadów jako źródła energii odnawialnej oraz przyszłościowego zasobu surowcowego i energetycznego w zgodzie z wytycznymi założeń idei GOZ. Opracowanie powstało głównie z powodu skąpej informacji dotyczącej możliwości zagospodarowania odpadów w sposób inny niż recykling surowcowy.

Spis treści

1. Wstęp od Autora

2. Termiczne przekształcanie odpadów
2.1. Proces termicznego przekształcania odpadów, konkluzje BAT
2.2. Warunki prowadzenia procesu termicznego przekształcania odpadów. Autotermiczność procesu spalania odpadów
2.3. Procesy i urządzenia generujące energię z odpadów
2.4. Hierarchia postępowania z odpadami. TPO jako odzysk energetyczny
2.5. Wskaźniki paliwowe odpadów

3. Termiczne przekształcanie odpadów a GOZ

4. Termiczne przekształcanie odpadów a OŹE
4.1. Odpady a Odnawialne Źródła Energii
4.2. Korzyści kwalifikacji odpadów i biomasy odpadowej do OŹE
4.3. Rodzaje odpadów kwalifikowanych jako OŹE
4.4. Spalanie odpadów a OŹE - aspekt prawny
4.5. Odpady jako OŹE. Udział energii chemicznej

5. Termiczne przekształcanie odpadów a energetyka
5.1. Światowe trendy w energetyce
5.2. Polityka Energetyczna Polski, GOZ i Europejski Zielony Ład
5.3. Wykorzystanie paliw z odpadów, biomasy oraz osadów ściekowych w ciepłownictwie
5.4. Wykorzystanie paliw z odpadów, biomasy oraz osadów ściekowych
w energetyce zawodowej

6. Wybrane badania własne procesów termicznego przekształcania odpadów
6.1. Spalanie. Wskaźniki oceny ilościowej spalania biomasy odpadowej
6.2. Piroliza. Badanie kinetyki pirolizy biomasy odpadowej
6.3. Zgazowanie. Ocena metod obliczania parametrów zgazowania odpadów oraz ich eksperymentalna weryfikacja

7. Procesy i odpady termicznego przekształcania jako źródła zasobów surowcowych
7.1. Bilans masowy ITPOK
7.2. Wybrane badania własne możliwości odzysku odpadów ze spalania wraz z ich zagospodarowaniem
7.3. Przykład zgazowania tradycyjnego z produkcją metanolu

8. Podsumowanie

Bibliografia

Streszczenie