Księgarnia Techniczna Grupy MEDIUM | Karczewska 18, 04-112 Warszawa | tel.: 22 512 60 60 | e-mail: eib@ksiegarniatechniczna.com.pl

Normy

Nowości
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Część C: Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 12: Części podziemne budynków wykonanych z betonu wodoszczelnego. Uszczelnianie miejsc newralgicznych

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Część C: Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt ...

31,50 zł
Do koszyka