Poradnik tokarza

  • Dodaj recenzję:
  • 1995
  • Producent: WNT
  • Autor: Karol Dudik, Eugeniusz Górski
Poradnik tokarza

rok wydania: 2016, wydanie dwunaste
ilość stron: 658
ISBN: 978-83-01-18547-3
format: 14,5x20,5cm
oprawa: miękka


Opis
Poradnik zawiera wiedzę niezbędną tokarzowi do wykonywania pracy na tokarkach oraz półautomatach i automatach tokarskich, a więc: podstawy tokarstwa (tolerancje, pasowania, strukturę geometryczną powierzchni, charakterystykę procesu toczenia), wiadomości o budowie tokarek i ich eksploatacji, nożach tokarskich, ich wykonywaniu, zamocowaniu i ostrzeniu, doborze parametrów skrawania, wyposażeniu tokarek (uchwytach obróbkowych, narzędziowych i przyrządach tokarskich) oraz pomiarach przy toczeniu. Opisano w nim również podstawowe prace wykonywane na tokarkach, takie jak toczenie zewnętrznych powierzchni cylindrycznych, stożków i wałków mimośrodowych, toczenie kształtowe, obróbkę otworów i gwintów, przecinanie, zataczanie, radełkowanie oraz zwijanie sprężyn, a także szlifowanie, dogładzanie i docieranie. Podano przegląd tokarek, budowę półautomatów i automatów tokarskich oraz zasady sterowania programowego. Omówiono też organizację i bezpieczeństwo pracy tokarza. Na końcu zamieszczono tablice matematyczne.

Poradnik jest przeznaczony dla tokarzy oraz nauczycieli i uczniów zawodowych i średnich szkół technicznych o kierunku mechanicznym.

Spis treści
Przedmowa
Rozdział 1 Podstawy tokarstwa
  1.1. Tolerancje i pasowania
  1.2. Struktura geometryczna powierzchni
  1.3. Terminologia i oznaczenia w obróbce skrawaniem
  1.4. Siły skrawania, moment obrotowy i moc przy toczeniu
  1.5. Materiały narzędziowe
  1.6. Zużycie i trwałość ostrza
  1.7. Charakterystyka procesu toczenia i wytaczania
  1.8. Dobór parametrów skrawania przy toczeniu

Rozdział 2 Noże tokarskie
  2.1. Klasyfikacja noży tokarskich
  2.2. Zalecane parametry geometrii ostrza noży tokarskich
  2.3. Noże tokarskie imakowe
  2.4. Noże tokarskie oprawkowe
  2.5. Noże to tokarek rewolwerowych i automatów tokarskich
  2.6. Noże specjalne
  2.7. Sposoby wykonywania noży
  2.8. Ostrzenie noży tokarskich
  2.9. Pomiar kątów ostrza
  2.10. Zamocowanie noży na tokarce

Rozdział 3 Tokarki
  3.1. Klasyfikacja i wytyczne zastosowania tokarek
  3.2. Tokarki kłowe
  3.3. Tokarki uchwytowe
  3.4. Tokarki rewolwerowe
  3.5. Tokarki tarczowe
  3.6.Tokarki karuzelowe
  3.7. Półautomaty i automaty tokarskie
  3.8. Sterowanie programowe tokarek 

Rozdział 4 Wyposażenie tokarek
  4.1. Uchwyty obróbkowe
  4.2. Uchwyty narzędziowe i przyrządy tokarskie

Rozdział 5 Toczenie zewnętrznych powierzchni cylindrycznych
  5.1. Uwagi ogólne
  5.2. Kolejność zabiegów przy toczeniu w kłach
  5.3. Naddatki międzyoperacyjne

Rozdział 6 Obróbka otworów na tokarce
  6.1. Wiercenie otworów
  6.2. Roztaczanie i wytaczanie otworów
  6.3. Rozwiercanie otworów

Rozdział 7 Przecinanie na tokarce
  7.1. Noże do przecinania
  7.2. Zasady pracy przy przecinaniu

Rozdział 8 Toczenie stożków
  8.1. Pojęcia podstawowe
  8.2. Obróbka stożków krótkich
  8.3. Obróbka stożków długich
  8.4. Pomiary stożków

Rozdział 9 Obróbka gwintów
  9.1. Rodzaje gwintów
  9.2. Wymiary i tolerancje gwintów
  9.3. Gwintowanie narzędziami samoprowadzącymi
  9.4. Nacinanie gwintów nożem
  9.5. Pomiary gwintów

Rozdział 10 Toczenie wałków mimośrodowych
  10.1. Przygotowanie i obróbka wałków mimośrodowych
  10.2. Sprawdzanie wałków mimośrodowych

Rozdział 11 Toczenie kształtowe
  11.1. Obróbka kształtowa przy posuwach ręcznych
  11.2. Obróbka nożami kształtowymi
  11.3. Obróbka kul przy użyciu przyrządów
  11.4. Kopiały mechaniczne
  11.5. Kopiały hydrauliczne
  11.6. Obróbka na tokarce przedmiotów nieokrągłych
  11.7. Błędy przy toczeniu kopiowym

Rozdział 12 Zataczanie
  12.1. Cel i rodzaje zataczania
  12.2. Noże do zataczania
  12.3. Budowa zataczarki

Rozdział 13 Szlifowanie, dogładzanie i docieranie na tokarkach
  13.1. Szlifowanie na tokarce
  13.2. Dogładzanie na tokarce
  13.3. Docieranie na tokarce

Rozdział 14 Radełkowanie
  14.1. Rodzaje radełek
  14.2. Przebieg radełkowania

Rozdział 15 Zwijanie sprężyn
  15.1. Przygotowanie tokarki do zwijania sprężyn
  15.2. Wykonywanie sprężyn

Rozdział 16 Stanowisko robocze i organizacja pracy
  16.1. Stanowisko tokarskie
  16.2. Organizacja pracy
  16.3. Konserwacja tokarki

Rozdział 17 Bezpieczeństwo i higiena pracy tokarza
  17.1. Stan zdrowia tokarza i jego ubiór
  17.2. Niebezpieczeństwo grożące tokarzowi

Rozdział 18 Tablice matematyczne
  18.1. Trygonometria
  18.2. Liczby pierwsze

Literatura
Skorowidz
Księgarnia Techniczna Grupy Medium | Karczewska 18, 04-112 Warszawa | tel.: 22 512 60 60 | e-mail: eib@ksiegarniatechniczna.com.pl