Uprawnienia budowlane 2021 Część 1. Poradnik z kluczem. 523 pytania i 20 testów egzaminacyjnych

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: 4709
  • Producent: Polcen
  • Autor: praca zbiorowa

  • szt.
  • Cena netto: 94,29 zł 99,00 zł

Uprawnienia budowlane 2021 Część 1. Poradnik z kluczem. 523 pytania i 20 testów egzaminacyjnych

stan prawny: 1 stycznia 2021 r.

rok wydania: 2021, wydanie siedemnaste
ISBN: 978-83-64795-64-0
ilość stron: 572
format: B5

Opis

Najlepsze źródło informacji niezbędnej do dobrego przygotowania się do egzaminu pisemnego na uprawnienia budowlane dla wszystkich specjalności bez ograniczeń z komentarzem przepisów prawnych, których znajomość wymagana jest na egzaminie.

Najlepszy dla:

- architektów

- konstruktorów budowlanych

- drogowców

- mostowców

- kolejarzy

- hydrotechników

- wyburzeniowców

- instalatorów teletechnicznych, energetycznych oraz elektrycznych

Część 1. PORADNIK składa się z:

- przedmowy, gdzie omówiono wymagania, jakie należy spełnić, aby móc uzyskać uprawnienia budowlane w danej specjalności zarówno bez ograniczeń, jak i w ograniczonym zakresie (wymagania co do wykształcenia i odbytej praktyki na budowie lub przy sporządzaniu projektów budowlanych);

- rozdziału 1 obejmującego wyciąg z wykazu przepisów obowiązujących na egzaminie, do których przykładowe pytania na egzamin testowy (egzamin pisemny) wyszczególniono w rozdziale 2;

- rozdziału 2, w którym zamieszczono 523 przykładowe pytania na egzamin testowy (niezależnych od 662 pytań zawartych w 2 części książki) obejmujących:

· 66 przykładowych pytań z zakresu ustawy – Prawo budowlane,

· 216 przykładowych pytań z zakresu warunków technicznych (14 rozporządzeń),

· 24 przykładowych pytań z zakresu – Kodeksu postępowania administracyjnego,

· 43 pytań z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy (7 rozporządzeń)

· 174 pytań zzakresu innych 43 aktów prawnych;

z proponowanymi odpowiedziami A, B i C kompatybilnymi z przepisami dotyczącymi samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz regulaminem Polskiej Izby Inżynierów budownictwa; na końcu tego rozdziału zamieszczono właściwą odpowiedź A lub B lub C; na egzaminie – stosownie do rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie – wybór odpowiedzi polega na zakreśleniu na karcie odpowiedzi jednej z trzech propozycji odpowiedzi (A albo B albo C), z których jedna jest właściwa;

- rozdziału 3, gdzie zamieszczono 20 przykładowych testów egzaminacyjnych na uprawnienia budowlane bez ograniczeń dla wszystkich specjalności (łącznie do projektowania i kierowania robotami budowlanymi, jak również odrębnie do projektowania lub do kierowania robotami budowlanymi); w odróżnieniu do rozdziału 2 – odpowiedzi oznaczono małymi literami: a), b) i c); na końcu każdego zestawu wybranych losowo pytań wskazano właściwą odpowiedź wraz z podaniem przepisu, uzasadnieniem i komentarzem, z którego wynika odpowiedź.

Spis treści

OD WYDAWCY / 7
WPROWADZENIE – WARUNKI UZYSKIWANIA UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH / 9

ROZDZIAŁ 1. WYKAZ PRZEPISÓW, DO KTÓRYCH ZOSTAŁY OPRACOWANE PYTANIA TESTOWE NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE / 27

ROZDZIAŁ 2. PYTANIA TESTOWE NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE / 35
2.1. Przykładowe pytania na egzamin testowy / 35
2.2. Odpowiedzi / 117

ROZDZIAŁ 3. PRZYKŁADOWE TESTY EGZAMINACYJNE NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE BEZ OGRANICZEŃ / 243
3.1. Test na uprawnienia budowlane łącznie do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej / 243
3.1.1. Odpowiedzi / 257
3.2. Test na uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej / 261
3.2.1. Odpowiedzi / 272
3.3. Test na uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej / 276
3.3.1. Odpowiedzi / 287
3.4. Test na uprawnienia budowlane łącznie do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej mostowej / 291
3.4.1. Odpowiedzi / 305
3.5. Test na uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej mostowej / 309
3.5.1. Odpowiedzi / 321
3.6. Test na uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej mostowej / 325
3.6.1. Odpowiedzi / 336
3.7. Test na uprawnienia budowlane łącznie do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej drogowej / 340
3.7.1. Odpowiedzi / 354
3.8. Test na uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej drogowej / 359
3.8.1. Odpowiedzi / 370
3.9. Test na uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej drogowej / 374
3.9.1. Odpowiedzi / 385
3.10. Test na uprawnienia budowlane łącznie do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych / 389
3.10.1. Odpowiedzi / 403
3.11. Test na uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych / 408
3.11.1. Odpowiedzi / 419
3.12. Test na uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych / 423
3.12.1. Odpowiedzi / 434
3.13. Test na uprawnienia budowlane łącznie do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej / 438
3.13.1. Odpowiedzi / 452
3.14. Test na uprawnienia budowlane łącznie do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych / 456
3.14.1. Odpowiedzi / 470
3.15. Test na uprawnienia budowlane łącznie do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych / 474
3.15.1. Odpowiedzi / 488
3.16. Test na uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych / 492
3.16.1. Odpowiedzi / 503
3.17. Test na uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych / 507
3.17.1. Odpowiedzi / 518
3.18. Test na uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektronergetycznych / 522
3.18.1. Odpowiedzi / 536
3.19. Test na uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektronergetycznych / 540
3.19.1. Odpowiedzi / 552
3.20. Test na uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektronergetycznych / 555
3.20.1. Odpowiedzi / 567
Wykaz reklam
Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021 / 26
Prawo budowlane 2021 / 34
BHP w budownictwie 2021 / 571