Wytyczne dekarskie. Zeszyt 3. Fachowe zasady krycia dachów dachówkami ceramicznymi i betonowymi

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: 5012
  • Producent: Polskie Stowarzyszenie Dekarzy
  • Autor: Krzysztof Patoka, Stefan Wiluś

  • szt.
  • Cena netto: 50,93 zł 55,00 zł

WYTYCZNE DEKARSKIE - PIERWSZE I JEDYNE NA RYNKU

• Kompendium wiedzy niezbędnej do prawidłowego projektowania i budowania dachów dla wykonawców, architektów i inżynierów.
• Jednoznaczne definiowanie poprawnego projektowania i wykonania dachów.
• Różnorodność poprawnych rozwiązań dla uwarunkowań obiektów budowlanych.
• Pomoc w sprawach spornych.

Do tej pory ukazały się:
Wytyczne dekarskie. Zeszyt 1. Zasady doboru warstw wstępnego krycia Dla dachów pochyłych (nakład wyprzedany)
Wytyczne dekarskie. Zeszyt 2. Warstwy wstępnego krycia – detale wykonawcze (nakład wyprzedany)
Wytyczne dekarskie. Zeszyt 3. Fachowe zasady krycia dachów dachówkami ceramicznymi i betonowymi
Wytyczne dekarskie. Zeszyt 4. Zasady doboru warstw wstępnego krycia dla pokryć dachów pochyłych z detalami wykonawczymi
Wytyczne dekarskie. Zeszyt 5. Zasady układania łupka na dachach i fasadach

W przygotowaniu:
Wytyczne dekarskie. Zeszyt 6. Zasady techniczne wykonywania pokryć dachowych i obróbek blacharskich z materiałów metalowych

 

Wytyczne dekarskie. Zeszyt 3. Fachowe zasady krycia dachów dachówkami ceramicznymi i betonowymi

rok wydania: 2020
ISSN: 2544-9702
ilość stron: 124
oprawa: miękka

Opis

Od 2018 roku Polskie Stowarzyszenie Dekarzy sukcesywnie wydaje kolejne pozycje „Wytycznych dekarskich”. Zawierają one standardy pomagające wszystkim uczestnikom procesu budowlanego w jednoznacznym definiowaniu poprawnego projektowania i wykonania dachów. Wytyczne dekarskie są ważnym źródłem informacji dla architektów, inżynierów i wykonawców, przedstawiającym różnorodność właściwych rozwiązań dla konkretnych uwarunkowań występujących na obiektach budowlanych.
Niedawno ukazały się „Wytyczne dekarskie. Zeszyt 3” oraz „Wytyczne dekarskie. Zeszyt 4”. Pierwsza z najnowszych publikacji – „Wytyczne dekarskie. Zeszyt 3” – zawiera zasady krycia najstarszymi pokryciami trwałymi, czyli dachówkami ceramicznymi i uwzględniają obowiązujące w Polsce przepisy budowlane i tradycję polskiego dekarstwa. Z kolei „Wytyczne dekarskie. Zeszyt 4” to uaktualnione wydanie „Wytycznych dekarskich. Zeszyt 1” i „Wytycznych dekarskich. Zeszyt 2”. W tym zeszycie zostały zawarte informacje dotyczące warstw wstępnego krycia uszczelniających pokrycia dachów pochyłych leżących na łatach.
Wcześniej wydano dwie pozycje: „Wytyczne dekarskie. Zeszyt 1. Zasady doboru warstw wstępnego krycia dla dachów pochyłych” i „Wytyczne dekarskie. Zeszyt 2. Warstwy wstępnego krycia – detale wykonawcze”. W pierwszej części została omówiona problematyka właściwego doboru warstw wstępnego krycia. Druga część jest poświęcona przedstawieniu sposobów wykonania warstw wstępnego krycia i rozwiązania poszczególnych detali.

Wstęp

Kolejny zeszyt „Wytycznych dekarskich”, jaki mamy przyjemność zaprezentować, jest rezultatem pracy zespołu ekspertów w osobach: Krzysztofa Patoki (Marma PolskieFolie), Marka Podeszwy (BMI Braas), Macieja Brzozowskiego (Wienerberger), Michała Kacprzaka (Creaton) i Stefana Wilusia. Zawiera on zasady krycia dachówkami ceramicznymi, czyli najstarszymi pokryciami trwałymi i jednocześnie najlepiej poznanymi w trakcie wielowiekowych zastosowań. Z tego powodu ta publikacja musi zawierać podstawowe informacje, sformułowane skrótowo i lakonicznie.Takie uwarunkowania narzucają formę tylko wprowadzającą w szeroki temat zasadniczy. Dachówki betonowe objęte tym wydawnictwem mają te same zasadnicze sposoby układania, a niewielkie różnice wynikają jedynie z różnic w technice ich wytwarzania.

Materiałem wyjściowym „Wytycznych dekarskich”, wydanych przez Polskie Stowarzyszenie Dekarzy są Reguły Dekarskie opracowane przez Związek Dekarzy Niemieckich, zrzeszonych – podobnie jak nasza organizacja – w Światowej Federacji Dekarzy (IFD). Należy obiektywnie zaznaczyć, że w Niemczech usystematyzowano bogaty dorobek czeskich dekarzy. Niektóre informacje zawarte w oryginalnych regułach celowo pominięto z powodu małej popularności przedstawionych tam technik. Było to możliwe dzięki dostępności bogatej literatury w języku polskim, prezentującej wszelkie techniki dachówkowe. Przede wszystkim warta polecenia jest publikacja [3], pokazująca różne sposoby układania dachówek karpiówek. Zaprezentowane w niej bogate techniki, obejmujące wszystkie istotne elementy dachu, wyczerpują temat i dla zainteresowanych będą najlepszym źródłem informacji, których w związku z tym nie ma potrzeby powielać. Prezentowane wytyczne uwzględniają obowiązujące w Polsce przepisy budowlane i tradycję polskiego dekarstwa.
Podobnie jest ze słownikiem, jaki publikujemy. Jest on dopasowany do tematu tego zeszytu, zaś wszelkie inne potrzebne sformułowania (hasła) zawiera „Słownik nazw i terminów dekarskich” wydany przez PSD w 2017 roku.

Standardy zaprezentowane w niniejszym opracowaniu są ważnym źródłem informacji dla wszystkich uczestników procesu budowlanego. Przedstawiają bogactwo poprawnych rozwiązań dla konkretnych uwarunkowań występujących na dachach, które mogą być przydatne nie tylko dekarzom, ale również projektantom, architektom i pracownikom nadzoru budowlanego.
Stefan Wiluś, wiceprezes Zarządu Głównego PSD

[1] „Zbiór reguł” (DeutschesDachdeckerhandwerk), Niemieckie Rzemiosło Dekarskie
[2] „Fachowe zasady krycia dachów dachówką ceramiczną i betonową” (Fachregel für Dachdeckungen mit Dachziegeln und Dachsteinen), zredagowane i wydane przez Centralne Zrzeszenie Niemieckich Rzemieślników Dekarzy
[3] „Technika układania dachówki karpiówki”, Herbert Wartmann. Polskie Centrum Budownictwa Difin i Mulle rSp. z o.o.

Spis treści

1. Wstęp / 6

2. Słownik / 6

3. Bezpieczeństwo pracy na dachu / 11

4. Ogólne zasady / 11
4.1. Informacje ogólne / 11
4.1.1. Zakres obowiązywania / 11
4.1.2. Wymagania i wskazówki dotyczące projektowania / 11
4.1.3. Podwyższone wymagania / 11
4.2. Materiały przeznaczone do krycia dachów / 12
4.2.1. Pokrycia dachowe / 12
4.2.2. Więźba / 12
4.2.3. Zaprawa do łączenia dachówek (wskazane dla obiektów zabytkowych) / 12
4.2.4. Taśmy uszczelniająco-wentylacyjne / 12
4.2.5. Elementy mocujące / 13
4.2.6. Klamry lub spinki zabezpieczające przed siłą ssącą wiatru / 13
4.2.7. Połączenia i zakończenia / 13
4.2.8. Elementy wbudowane w dach, otwory w dachu, części systemu dachowego / 13
4.3. Warstwy wstępnego krycia, uszczelniające pokrycia dachówkowe / 13
4.3.1. Informacje ogólne / 13
4.3.2. Przyporządkowanie klas szczelności warstw wstępnych / 13
4.4. Zabezpieczenie przed wiatrem / 14
4.4.1. Informacje ogólne / 14
4.4.2. Mocowanie dachówek ceramicznych i betonowych / 15
4.4.3. Mocowanie dachówek ceramicznych i betonowych na krawędziach dachu / 15
4.5. Przeglądy i konserwacja / 16
4.5.1. Informacje ogólne / 16
4.5.2. Przegląd / 16
4.5.3. Konserwacja / 16

5. Zasady krycia dachu dachówkami ceramicznymi / 17
5.1. Materiały i wymagania / 17
5.1.1. Właściwości / 17
5.1.2. Kolor i powierzchnia / 17
5.1.3. Wymiary / 17
5.2. Rodzaje dachówek ceramicznych / 17
5.2.1. Technologia produkcji / 17
5.2.2. Kształt i obszar zakładu / 17
5.2.3. Kształtki funkcyjne / 19
5.3. Sposoby krycia / 19
5.3.1. Krycie dachówką ceramiczną zgodnie z rozdziałami 5.2.2.2 do 5.2.2.6 / 19
5.3.2. Pokrycie dachówką ze skośną zakładką boczną, z przekryciem zachodzącym z boku / 19
5.3.3. Układanie dachówki esówki (bez zamków) / 19
5.3.4. Krycie dachówką typu mnich-mniszka / 19
5.3.5. Krycie karpiówką / 19
5.3.6. Szczególne sposoby krycia/kształty dachów / 20
5.4. Zabezpieczenie przed deszczem / 20
5.4.1. Minimalne nachylenie dachu / 20
5.5. Zabezpieczenie przed wiatrem / 20
5.6. Wykonanie pokrycia dachowego / 20
5.6.1. Podział połaci dachowej / 20
5.6.2. Zakład / 20

6. Zasady krycia dachów dachówkami betonowymi / 22
6.1. Materiały i wymagania / 22
6.1.1. Właściwości / 22
6.1.2. Kolor i powierzchnia / 22
6.1.3. Wymiary / 22
6.2. Rodzaje dachówek betonowych / 22
6.2.1. Technologia produkcji / 22
6.2.2. Kształt i Obszar zakładu22
6.2.3. Kształtki funkcyjne / 22
6.3. Sposoby krycia / 22
6.3.1. Krycie dachówką betonową z zamkiem pionowym / 22
6.3.2. Krycie dachu dachówką betonową karpiówką.22
6.4. Zabezpieczenie przed deszczem / 23
6.4.1. Najmniejszy zalecany kąt pochylenia (NZP), gwarantujący swobodny spływ wody / 23
6.5. Zabezpieczenie przed wiatrem / 23
6.6. Wykonanie pokrycia dachowego / 23
6.6.1. Podział połaci dachowej / 23
6.6.2. Zakład / 23

7. Detale dachu / 25
7.1. Okap / 25
7.2. Krawędź szczytowa połaci – wiatrownica (deski szczytowe) / 25
7.3. Kalenica / 25
7.3.1. Informacje ogólne / 25
7.3.2. Obróbka kalenicy na sucho / 26
7.3.3. Obróbka kalenicy na zaprawę / 26
7.4. Naroże (grzbiet) / 26
7.5. Pulpit (połać jednospadowa) / 27
7.6. Kosz / 27
7.6.1. Informacje ogólne / 27
7.6.2. Przewiązany kosz na nokach / 27
7.6.3. Przewiązany kosz z karpiówki (kosz miękki) / 28
7.6.4. Przekryty kosz z karpiówki (obniżony) / 30
7.6.5. Przekryty kosz z trzech esówek / 30
7.6.6. Przekryte kosze z innych materiałów / 31
7.6.7. Szczególne metody krycia kosza / 31
7.7. Połączenia ze ścianami i podobnymi elementami przechodzącymi lub stykającymi się z pokryciem / 31
7.7.1. Informacje ogólne / 31
7.7.2. Połączenia z takimi samymi materiałami / 31
7.7.3. Połączenie z użyciem nok / 32
7.8. Połączenia i zakończenia z innych materiałów do krycia dachów / 32
7.9. Elementy wbudowane w dach i elementy systemów dachowych / 32
7.10. Otwory w dachu / 33
7.11. Lukarny / 33
7.11.1. Informacje ogólne / 33
7.11.2. Lukarna jednospadowa / 33
7.11.3. Wole oko / 33
7.11.4. Lukarny łukowe / 34
7.12. Dachy stożkowe / 34
7.13. Dach wklęsły i pilasty / 34
7.14. Załamanie dachu / 34
Załącznik 1: Zabezpieczanie dachówek ceramicznych i betonowych przed siłą ssącą wiatru / 36
Załącznik 2: Forma, obszary przekrycia i schematy ułożenia dachówek ceramicznych / 78
Załącznik 3: Forma, obszary przekrycia i schematy ułożenia dachówek betonowych / 98
Załącznik 4: Detale / 108
Bibliografia / 124