Wytyczne dekarskie. Zeszyt 4. Zasady doboru warstw wstępnego krycia dla pokryć dachów pochyłych z detalami wykonawczymi

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: 5011
  • Producent: Polskie Stowarzyszenie Dekarzy
  • Autor: Zbigniew Buczek, Krzysztof Patoka, Stefan Wiluś

  • szt.
  • Cena netto: 36,11 zł 39,00 zł

WYTYCZNE DEKARSKIE - PIERWSZE I JEDYNE NA RYNKU

• Kompendium wiedzy niezbędnej do prawidłowego projektowania i budowania dachów dla wykonawców, architektów i inżynierów.
• Jednoznaczne definiowanie poprawnego projektowania i wykonania dachów.
• Różnorodność poprawnych rozwiązań dla uwarunkowań obiektów budowlanych.
• Pomoc w sprawach spornych.

Do tej pory ukazały się:
Wytyczne dekarskie. Zeszyt 1. Zasady doboru warstw wstępnego krycia Dla dachów pochyłych (nakład wyprzedany)
Wytyczne dekarskie. Zeszyt 2. Warstwy wstępnego krycia – detale wykonawcze (nakład wyprzedany)
Wytyczne dekarskie. Zeszyt 3. Fachowe zasady krycia dachów dachówkami ceramicznymi i betonowymi
Wytyczne dekarskie. Zeszyt 4. Zasady doboru warstw wstępnego krycia dla pokryć dachów pochyłych z detalami wykonawczymi
Wytyczne dekarskie. Zeszyt 5. Zasady układania łupka na dachach i fasadach

W przygotowaniu:
Wytyczne dekarskie. Zeszyt 6. Zasady techniczne wykonywania pokryć dachowych i obróbek blacharskich z materiałów metalowych

 

Wytyczne dekarskie. Zeszyt 4. Zasady doboru warstw wstępnego krycia dla pokryć dachów pochyłych z detalami wykonawczymi

rok wydania: 2020, wydanie pierwsze
ISSN: 2544-9702
ilość stron: 45
oprawa: miękka

Opis

Od 2018 roku Polskie Stowarzyszenie Dekarzy sukcesywnie wydaje kolejne pozycje „Wytycznych dekarskich”. Zawierają one standardy pomagające wszystkim uczestnikom procesu budowlanego w jednoznacznym definiowaniu poprawnego projektowania i wykonania dachów. Wytyczne dekarskie są ważnym źródłem informacji dla architektów, inżynierów i wykonawców, przedstawiającym różnorodność właściwych rozwiązań dla konkretnych uwarunkowań występujących na obiektach budowlanych.
Niedawno ukazały się „Wytyczne dekarskie. Zeszyt 3” oraz „Wytyczne dekarskie. Zeszyt 4”. Pierwsza z najnowszych publikacji – „Wytyczne dekarskie. Zeszyt 3” – zawiera zasady krycia najstarszymi pokryciami trwałymi, czyli dachówkami ceramicznymi i uwzględniają obowiązujące w Polsce przepisy budowlane i tradycję polskiego dekarstwa. Z kolei „Wytyczne dekarskie. Zeszyt 4” to uaktualnione wydanie „Wytycznych dekarskich. Zeszyt 1” i „Wytycznych dekarskich. Zeszyt 2”. W tym zeszycie zostały zawarte informacje dotyczące warstw wstępnego krycia uszczelniających pokrycia dachów pochyłych leżących na łatach.
Wcześniej wydano dwie pozycje: „Wytyczne dekarskie. Zeszyt 1. Zasady doboru warstw wstępnego krycia dla dachów pochyłych” i „Wytyczne dekarskie. Zeszyt 2. Warstwy wstępnego krycia – detale wykonawcze”. W pierwszej części została omówiona problematyka właściwego doboru warstw wstępnego krycia. Druga część jest poświęcona przedstawieniu sposobów wykonania warstw wstępnego krycia i rozwiązania poszczególnych detali.

Wstęp

Przedstawiamy kolejne opracowanie zespołu eksperckiego powołanego przez Polskie Stowarzyszenie Dekarzy, zawierające uaktualnioną syntezę uprzednio wydanych„Wytycznych dekarskich. Zeszyt 1” i „Wytycznych dekarskich. Zeszyt 2”. Wytyczne te są opracowane na podstawie wytycznych Międzynarodowej Federacji Dekarzy– IFD. Wydajemy je jako kolejne publikacje, zawierające działy wiedzy niezbędnej do prawidłowego projektowania i wykonania dachów.

Do tej pory ukazały się trzy zeszyty, a w niniejszym– czwartym – zawarliśmy wszystkie niezbędne informacje dotyczące warstw wstępnego krycia uszczelniających pokrycia dachów pochyłych leżących na łatach.Zeszyt ten jest zbiorem informacji i zaleceń opublikowanych wcześniej w Zeszytach 1 i 2, dotyczących zasad doboru warstw wstępnego krycia oraz prezentacji poprawnych rozwiązań dla poszczególnych detali występujących na dachach wraz z uzupełnieniami.

Materiałem bazowym tego opracowania są regulacje Związku Dekarzy Niemieckich, zawarte w instrukcjach dotyczących warstw wstępnego krycia oraz izolacji dachów, które po rozszerzeniu, usystematyzowaniu i adaptacji do krajowych unormowań uzyskały prezentowaną formę. Standardy, jakie zawiera niniejsze opracowanie, pomagają wszystkim uczestnikom procesu budowlanego w jednoznacznym definiowaniu poprawnego projektowania i wykonawstwa dachów. Wytyczne są ważnym źródłem informacji dla projektantów i architektów, przedstawiającym różnorodność poprawnych rozwiązań dotyczących wykonywania warstw wstępnego krycia oraz izolacji termicznych dachów i ścian z uwzględnieniem ich wentylacji.

Ważnym elementem zeszytów są nazwy i określenia zgodne z wydanym przez Polskie Stowarzyszenie Dekarzy „Słownikiem terminów i nazw dekarskich”, który zawiera katalog haseł jednoznacznie, precyzyjnie i jednolicie określających znaczenie pojęć funkcjonujących w dekarstwie. W czasach stałego postępu techniki i nadmiaru informacji nazewnictwo musi być jednoznaczne i precyzyjne. Z tego powodu bardzo ważne są takie opracowania, które dodatkowo wymagają stałego uzupełniania. Słownik jest tworem żywym i katalogiem otwartym. Zapraszamy do współpracy przy jego uzupełnianiu i prosimy o stosowanie nazw z jego zawartości. Ułatwi to nam wszystkim pracę i pozwoli uniknąć nieporozumień.

Stefan Wiluś, Wiceprezes Zarządu Głównego PSD

Spis treści

1. Wstęp / 8

2. Słownik / 9

3. Wprowadzenie / 12

4. Najważniejsze wymagania ogólne / 13
4.1.Kontrłaty / 13
4.2.Wentylacja pokrycia / 13
4.3. Dobór rodzaju warstwy wstępnej, uszczelniającej/ 13

5. Wymagania materiałowe / 14
5.1. Papy (membrany bitumiczne) / 14
5.2. Membrany z tworzyw sztucznych / 14
5.3. Membrany i folie wstępnego krycia (MWK i FWK) / 14
5.4. Sztywne płyty podkładowe / 14
5.5. Materiały termoizolacyjne / 14
5.6. Materiały pomocnicze i elementy mocujące / 14

6. Rodzaje warstw wstępnego krycia / 15
6.1. Dach spodni / 15
6.1.1. Dach spodni wodoszczelny / 15
6.1.2. Dach spodni deszczoszczelny / 15
6.2. Uszczelnienia sztywne / 15
6.3. Uszczelnienia wiszące / 15

7. Opis klas szczelności / 17
7.1. Pierwsza klasa szczelności / 17
7.2. Druga klasa szczelności / 18
7.3. Trzecia klasa szczelności / 20
7.4. Czwarta klasa szczelności / 22
7.5. Piąta klasa szczelności / 23
7.6. Szósta klasa szczelności / 23
7.7. Uwagi / 24

8. Sposób wykorzystania klasyfikacji / 24
8.1. Uwagi podstawowe / 24
8.2. Metody klasyfikacji dla pokryć dachówkowych / 25
8.3. Metody klasyfikacji dla pokryć z blach profilowanych / 26

9. Wentylacja dachów / 27
9.1. Definicje i określenia / 27
9.2. Wymiary przestrzenintylacyjnych / 28
9.3. Termoizolacje nakrokwiowe / 28

10. Ogólne zasady wykonania warstw wstępnego krycia / 29

11. Zasady układania warstw wstępnego krycia z pap i membran z tworzyw sztucznych / 30

12. Zasady układania warstw wstępnego krycia z MWK – wysokoparoprzepuszczalnych membran wstępnego krycia / 32

13. Zasady układania warstw wstępnego krycia z FWK – niskoparoprzepuszczalnych folii wstępnego krycia / 35

14. Zasady układania warstw wstępnego krycia z PWK – płyt wstępnego krycia / 37

15. Ogólne zasady wykonania warstw wstępnego krycia w najważniejszych fragmentach dachów pochyłych (detale wykonawcze) / 37
15.1. Okap / 37
15.2. Kalenica i naroże / 39
15.3. Ściany wychodzące ponad dach / 40
15.4. Ściany szczytowe – okapy szczytowe połaci dachowych / 42
15.5. Przejścia instalacji przez pokrycie dachu / 43
15.6. Okna połaciowe / 44

16. Uwagi i zastrzeżenia / 45

17. Bibliografia / 45