Wytyczne projektowania, wykonania i odbioru instalacji z pompami ciepła. Komplet część 1-8 BEZ SEGREGATORA

 • Dodaj recenzję:
 • Kod: 4926
 • Producent: PORT PC

 • szt.
 • Cena netto: 250,00 zł 262,50 zł

Wytyczne projektowania, wykonania i odbioru instalacji z pompami ciepła. Komplet część 1-8 BEZ SEGREGATORA

WYTYCZNE PROJEKTOWANIA, WYKONANIA I ODBIORU INSTALACJI Z POMPAMI CIEPŁA
Część 1: Dolne źródła ciepła Wydanie 02/2021
Część 2: Skrócona metoda obliczania rocznego współczynnika efektywności pomp ciepła Wydanie 01/2014
Część 3: Uproszczona metoda obliczania rocznego współczynnika efektywności grzewczej i rocznego współczynnika wykorzystania instalacji z sorpcyjną pompą ciepła Wydanie 01/2014
Część 4: Zapobieganie szkodom w systemach grzewczych, w których nośnikiem ciepła jest woda (cz.1) Wydanie 01/2014
Część 5: Zapobieganie szkodom w systemach grzewczych, w których nośnikiem jest ciepła woda (cz.2) Wydanie 01/2015
Część 6: Efektywność ekonomiczna instalacji technicznych w budynkach Wydanie 01/2014
Część 7: Wytyczne projektowania, doboru, montażu i uruchomienia instalacji z pompami ciepła w budynkach jednorodzinnych i wielorodzinnych. Wydanie 1/2020
Część 8: Systemy hydrauliczne w instalacjach grzewczych i chłodzących budynków. Układy hydrauliczne.


Zestaw zawiera części 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8 Wytycznych PORT PC

 

Wytyczne projektowania, wykonania i odbioru instalacji z pompami ciepła.
Część 1: Dolne źródła ciepła, Wydanie 02/2021

Niniejsza publikacja jest pierwszą publikację tego typu na rynku polskim, która obejmuje w sposób uporządkowany między innymi:
- aktualny stan prawny dotyczący opisywanych zagadnień,
- obszerny zakres wiedzy fachowej dotyczący gruntowych wymienników (poziomych i pionowych, koszowych),
- procedury projektowania, wykonania i odbioru instalacji,
- przegląd aktualnej literatury, wytycznych i norm europejskich.

» ZOBACZ SPIS TREŚCI, REKOMENDACJĘ MINISTERSTWA GOSPODARKI ORAZ OPINIE RECENZENTÓW «
Publikacja powstawała ponad 3 lata w ramach prac zespołu specjalistów branżowych, od wielu lat czynnie związanych z tematyką pomp ciepła i dolnych źródeł ciepła.
Podobne publikacje, takie jak niemieckie wytyczne wg VDI 4640 cz. 2, austriackie wytyczne ÖWAV-Regelblatt 207, czy też szwajcarska normę SIA 384/6:2010 stały się podstawą aktualnego stanu techniki w zakresie dolnych źródeł w poszczególnych krajach.

Wytyczne PORT PC mogą być uwzględniane jako załącznik do umów pomiędzy inwestorem a wykonawcą dolnego źródła.
Wg PORT PC możliwy jest dynamiczny wzrost udziału pomp ciepła w najbliższych latach, jako odnawialnych źródeł energii na terenie Polski. W związku z tym Stowarzyszenie w swoich działaniach zwraca się szczególną uwagę na kwestię jakości projektowania, wykonania i odbioru instalacji.

Zawarte w wytycznych informacje, wymagania  i zalecenia będą pomocne dla projektantów, wykonawców, kierowników budowy, inspektorów nadzorujących, osób kształcących się oraz użytkowników instalacji pomp W ramach II Kongresu oprócz przedstawienia tematyki zawartej w opracowanych wytycznych, ogłoszone zostały ważne inicjatywy dotyczące stworzenia nowych wytycznych dla branży w zakresie odnawialnych źródeł energii i techniki grzewczej w Polsce.


Wytyczne projektowania, wykonania i odbioru instalacji z pompami ciepła.
Część 2: Skrócona metoda obliczania rocznego współczynnika efektywności pomp ciepła Wydanie 01/2014

 •     Pompy ciepła z napędem elektrycznym do centralnego ogrzewania pomieszczeń i podgrzewu c.w.u.
 •     Na podstawie VDI 4650 część 1


rok wydania: 2014, wydanie pierwsze
format: A4
oprawa: miękka

Spis treści
Uwagi wstępne
Wprowadzenie
1. Zakres stosowania
2. Normy związane
3. Pojęcia
4. Symbole wzorów, skróty, indeksy
5. Podstawa obliczeń
6. Obliczenie rocznego współczynnika efektywności
6.1. Obliczanie rocznego współczynnika efektywności w przypadku ogrzewania pomieszczeń
6.2. Obliczenie rocznego współczynnika efektywności w przypadku podgrzewania c.w.u.
6.3. Biwalentny i monoenergetyczny tryb pracy
6.4. Obliczenie łącznego, rocznego współczynnika efektywności
7. Przykłady obliczeń
7.1. Pompa ciepła z sondami gruntowymi, podgrzewanie c.w.u. przez pompę ciepła, monowalentny tryb pracy
7.2. Pompa ciepła na wodę gruntową z pośrednim wymiennikiem ciepła, podgrzewanie c.w.u. osobną pompą ciepła na powietrze piwniczne, tryb monowalentny
7.3. Pompa ciepła powietrze/woda, podgrzewanie c.w.u. przez pompę ciepła do ogrzewania pomieszczeń, tryb pracy mononenergetyczny, równoległy
LiteraturaWytyczne projektowania, wykonania i odbioru instalacji z pompami ciepła.
Część 3: Uproszczona metoda obliczania rocznego współczynnika efektywności grzewczej i rocznego współczynnika wykorzystania instalacji z sorpcyjną pompą ciepła Wydanie 01/2014

 • Gazowe pompy ciepła do centralnego ogrzewania pomieszczeń i podgrzewania c.w.u.
 • Na podstawie VDI 4650 część 2


rok wydania: 2014, wydanie pierwsze
format: A4
oprawa: miękka

Spis treści
Uwagi wstępne
Wprowadzenie
1. Zakres zastosowania
2. Normy związane
3. Pojęcia
4. Symbole we wzorach, skróty, indeksy
5. Podstawy obliczeń
6. Obliczanie rocznego współczynnika efektywności grzewczej oraz rocznego współczynnika wykorzystania
6.1. Obliczanie rocznego współczynnika efektywności grzewczej oraz rocznego współczynnika wykorzystania w trybie ogrzewania pomieszczeń
6.2. Obliczanie rocznego współczynnika efektywności grzewczej oraz rocznego współczynnika wykorzystania w trybie ogrzewania pomieszczeń ze wspomaganiem kolektorów słonecznych
6.3. Obliczanie rocznego współczynnika efektywności grzewczej oraz rocznego współczynnika wykorzystania w trybie podgrzewania ciepłej wody użytkowej
6.4. Obliczanie całkowitego rocznego współczynnika efektywności grzewczej oraz całkowitego rocznego współczynnika wykorzystania
7. Pobór mocy elektrycznej w stanie gotowości do pracy
8. Niepewność pomiaru
9. Przykładowe obliczenia
9.1. Obliczenie rocznego współczynnika efektywności grzewczej oraz rocznego współczynnika wykorzystania instalacji z sorpcyjną pompą ciepła współpracującej z sondą gruntową, bez solarnego wspomagania w trybach ogrzewania pomieszczeń i podgrzewania ciepłej wody użytkowej
9.2. Obliczenie rocznego współczynnika efektywności grzewczej oraz rocznego współczynnika wykorzystania instalacji z sorpcyjną pompą ciepła współpracującą z sondą gruntową, i solarnym wspomaganiem w trybach ogrzewania pomieszczeń i podgrzewania ciepłej wody użytkowej
Załącznik A
A.1. Wyznaczenie temperatury systemu (zasilania i powrotu) w zależności od: względnej mocy cieplnej instalacji z sorpcyjną pompą ciepła, temperatury pokojowej, temperatury systemu oraz wykładnika potęgowego powierzchni grzewczej
A.2. Obliczanie temperatury zewnętrznej w zależności od: względnej mocy cieplnej instalacji z sorpcyjną pompą ciepła, temperatury pokojowej i normatywnej temperatury zewnętrznej
Załącznik B
Obliczenia symulacyjne różnych pomp ciepła z uwzględnieniem długości sond gruntowych i przebiegów temperatury powrotu nośnika ciepła w sondach
Załącznik C
Określenie temperatury nośnika ciepła na wlocie do parownika w pompach ciepła współpracujących z instalacją solarną.
Załącznik D
Tabelaryczne zastawienie przeglądu zadań i czynności przypisanych producentom, laboratoriom badawczym oraz projektantom.
Bibliografia


Wytyczne projektowania, wykonania i odbioru instalacji z pompami ciepła.
Część 4: Zapobieganie szkodom w systemach grzewczych, w których nośnikiem ciepła jest woda Wydanie 01/2014

 • Osadzanie się kamienia kotłowego w systemach podgrzewania ciepłej wody użytkowej oraz w systemach grzewczych, w których nośnikiem ciepła jest woda
 • Na podstawie VDI 2035 część 1


rok wydania: 2014, wydanie pierwsze
format: A4
oprawa: miękka

Spis treści
Uwagi wstępne
1. Zakres i cel stosowania
2. Pojęcia i definicje
3. Osadzanie się kamienia kotłowego
3.1. Przyczyny osadzania się kamienia kotłowego
3.2. Katodowe osadzanie się kamienia kotłowego
3.3. Skutki osadzania się kamienia kotłowego
3.4. Wytyczne i zalecenia
4. Działania zapobiegawcze
4.1. Uwagi ogólne
4.2. Działania zapobiegawcze w fazie projektowania
4.3. Projektowanie układu ogrzewania i jego montaż
4.4. Działania zapobiegawcze po stronie wody
4.5. Eksploatacja i utrzymanie sprawności układów
5. Zmiękczanie i odsalanie wody
6. Badanie skuteczności działań zapobiegawczych
Literatura/Bibliografia
Załącznik A:
Analiza wody wg normy DIN 50930‑6
Załącznik B:
Przeliczenia jednostek
Załącznik C:
Podstawowe informacje i przykłady obliczeniowe
Załącznik D:
Książka eksploatacji systemu grzewczego
Załącznik E:
Tabele pomocnicze
 

Wytyczne projektowania, wykonania i odbioru instalacji z pompami ciepła
Część 5: Zapobieganie szkodom w systemach grzewczych, w których nośnikiem ciepła jest woda Wydanie 01/2015 (książka)

 • Korozja spowodowana oddziaływaniem wody grzewczej
 • Na podstawie VDI 2035 część 2


rok wydania: 2015, wydanie pierwsze
format: A4
oprawa: miękka

Spis treści
Uwagi wstępne
Wprowadzenie
1 Zakres zastosowania
2 Normy powiązane
3 Podstawowe pojęcia
4 Zasady
5 Rodzaje korozji i szkód nią spowodowanych
5.1 Rodzaje korozji
5.2 Szkody spowodowane korozją
6 Przyczyny korozji oraz czynniki mające wpływ na jej przebieg
6.1 Uwagi ogólne
6.2 Tlen
6.3 Wartość pH
6.4 Przewodność elektryczna
6.5 Sumaryczna zawartość pierwiastków ziem alkalicznych
7 Szkody spowodowane korozją
7.1 Uwagi ogólne
7.2 Niestopowe i niskostopowe materiały żelazne
7.3 Miedź i jej stopy
7.4 Aluminium i jego stopy
7.5 Stal nierdzewna
7.6 Tworzywa sztuczne i inne materiały
7.7 Warstwy i powłoki ochronne
7.8 Montaż mieszany
7.9 Pozostałe czynniki sprzyjające korozji
8 Ochrona antykorozyjna
8.1 Właściwości wody
8.2 Poprawny projekt
8.3 Uruchomienie, eksploatacja i konserwacja
8.4 Uzdatnianie wody
Załącznik A Rodzaje i projektowanie podsystemów stabilizacji ciśnienia
Załącznik B Granice rozpuszczalności gazów wg Henry’ego
Załącznik C Książka instalacji
Załącznik D Książka instalacji – przykład
Bibliografia

Wytyczne projektowania, wykonania i odbioru instalacji z pompami ciepła
Część 6: Efektywność ekonomiczna instalacji technicznych w budynkach Wydanie 01/2015 (książka)

 • Podstawy i obliczanie kosztów
 • Na podstawie VDI 2067 część 1


rok wydania: 2015, wydanie pierwsze
format: A4
oprawa: miękka

Spis treści
Uwagi wstępne
Wprowadzenie
1 Zakres stosowania
2 Obowiązujące normy
3 Definicje
4 Symbole we wzorach
5 Podstawy
6 Założenia do obliczania kosztów
6.1 Uwagi ogólne
6.2 Zakres obliczania kosztów
6.3 Uwzględnienie cech obiektów
6.4 Okres odniesienia w obliczeniach kosztów
6.5 Prognozowanie kosztów
6.6 Porównywalność obliczonych kosztów
6.7 Obliczanie stosunku kosztów do korzyści w przypadku modernizacji
6.8 Data wykonania obliczeń, cena oraz poziom kosztów
6.9 Obliczanie kosztów w przyszłości
Koszty można obliczać także w przyszłych okresach eksploatacji, stosując składniki kosztów przewidywane w tych okresach (dynamiczna kalkulacja kosztów)
6.10 Koszty w cyklu eksploatacji
6.11 Podatek od towarów i usług
7 Ustalenie kosztów
7.1 Koszty kapitału (inwestycyjne)
7.2 Koszty pokrycia zapotrzebowania
7.3 Koszty eksploatacyjne
7.4 Pozostałe koszty
8 Obliczanie efektywności ekonomicznej metodą stałej raty
8.1 Koszty
8.2 Przychody
8.3 Rata stała łącznych płatności rocznych
Załącznik
A Tabele
B Przykład

 

Wytyczne projektowania, wykonania i odbioru instalacji z pompami ciepła.
Część 7: Wytyczne projektowania, doboru, montażu i uruchomienia instalacji z pompami ciepła w budynkach jednorodzinnych i wielorodzinnych

Na podstawie VDI 4645

Spis treści

Uwagi wstępne

Wprowadzenie
1 Zakres stosowania
2 Odniesienia do innych wytycznych
3 Nazewnictwo
4 Symbole i skróty

5 Granice bilansowania energii i analiza efektywności
5.1 Granice bilansowania energii
5.2 Analiza efektywności pompy ciepła napędzanej silnikiem elektrycznym
5.3 Analiza efektywności gazowej pompy ciepła

6 Wstępna analiza
6.1 Podstawowe przepisy prawne związane uzyskaniem zezwolenia
6.2 Dostawa energii elektrycznej
6.3 Wymogi szczególne przy użytkowaniu pomp ciepła napędzanych silnikiem elektrycznym
6.4 Wymogi szczególne przy użytkowaniu pomp ciepła zasilanych paliwem
6.5 Wymagania dotyczące pomieszczeń, w których mają być zamontowane pomp ciepła

7 Podział zadań uczestników procesu projektowania i montażu instalacji z pompą ciepła

8 Podstawowa ocena (koncepcja)
8.1 Inwentaryzacja
8.2 Częściowe obciążenie cieplne budynku
8.3 Odbiór ciepła – instalacja grzewcza
8.4 Chłodzenie budynku
8.5 Podgrzewanie wody użytkowej
8.6 Dobór mocy grzewczej pompy ciepła
8.7 Sposób pracy pompy ciepła
8.8 Zasobnik ciepła (bufor) wody grzewczej
8.9 Dolne źródła ciepła pomp ciepła
8.10 Wykorzystanie energii słonecznej
8.11 Koncepcja instalacji
8.12 Opracowanie oferty

9 Szczegółowe projektowanie podzespołów i całej instalacji
9.1 Przygotowanie szczegółowego projektu
9.2 Projektowe obciążenie cieplne
9.3 Odbiór ciepła – instalacja grzewcza
9.4 Chłodzenie budynku
9.5 Podgrzewanie ciepłej wody użytkowej
9.6 Dobór mocy grzewczej pompy ciepła
9.7 Wybór sposobu pracy pompy ciepła
9.8 Zasobniki buforowe i ich dobór
9.9 Dolne źródła ciepła
9.10 Wykorzystanie energii słonecznej
9.11 Koncepcja instalacji
9.12 Stworzenie dokumentów wykonawczych i pozwoleń

10 Wydanie zlecenia

11 Uruchomienie i przeszkolenie
11.1 Uruchomienie instalacji
11.2 Dokumentacja i przeszkolenie użytkownika

12 Kontrola instalacji

A. Załącznik – Wybrane, powiązane ustawy, rozporządzenia i normy
B. Załącznik – Projektowanie instalacji ogrzewania płaszczyznowego
C. Załącznik – Przykład projektu instalacji z grzejnikami
D. Uproszczony dobór średnicy rurociągu głównego i rozprowadzenia głównego w przypadku zastosowania pomp ciepła przeznaczonej do centralnego ogrzewania
E. Załącznik – Lista kontrolna koncepcji i szczegółowego projektowania instalacji z pompami ciepła
F. Załącznik – Algorytm ustalenia sposobów pracy i doboru pompy ciepła
G. Załącznik – Układy hydrauliczne
H. Załącznik – Określenie udziału pompy ciepła w pokryciu zapotrzebowania na ciepło
I. Załącznik – ocena efektywności elektrycznych pomp ciepła
J. Uproszczone obliczanie obciążenia chłodniczego poszczególnych pomieszczeń wg metody HEA
K. Załącznik – Analiza kosztów
L. Załącznik- Przykład karty urządzenia – rozporządzenie KE w sprawie f-gazów
M. Załącznik – Profile poboru c.w.u. (wyciąg z (EU) Nr. 814/2013, załącznik III)
N. Dobór mocy układu: pompa ciepła i drugie źródło ciepła zgodnie z PN-EN 12831 i PN-EN 14540
O. Załącznik – Przykład obliczenia doboru pompy ciepła oraz innych elementów

Bibliografia

 

Wytyczne projektowania, wykonania i odbioru instalacji z pompami ciepła.
Część 8: Systemy hydrauliczne w instalacjach grzewczych i chłodzących budynków. Układy hydrauliczne

Na podstawie VDI 2073 część 1

Spis treści

Uwagi wstępne
Wprowadzenie

1 Zakres stosowania

2 Odniesienia do norm i wytycznych

3 Pojęcia
3.1 Elementy układu rozdzielczego
3.2 Wielkości charakterystyczne przewodu(ów)
3.3 Wielkości charakterystyczne zaworów
3.4 Wielkości charakterystyczne pomp obiegowych
3.5 Miejsca w układzie rozdzielczym

4 Objaśnienie symboli i znaków

5 Funkcje hydraulicznego układu rozdzielczego

6 Budowa układu rozdzielczego
6.1 Obiegi hydrauliczne
6.2 Układy regulacji odbioru ciepła
6.3 Hydrauliczne oddzielenie
6.4 Zasobnik buforowy
6.5 Przyłączenie odbiorników ciepła
6.6 Przyłączenie urządzeń grzewczych lub chłodzących
6.7 Przyłączenie układu centralnego podgrzewania wody użytkowej
6.8 Prowadzenie rur w budynku
6.9 Usytuowanie pomp

7 Projektowanie
7.1 Dobór średnicy rur
7.2 Zawory równoważące i regulacyjne
7.3 Pompy obiegowe

Aneks. Protokół równoważenia instalacji centralnego ogrzewania w budynkach jednorodzinnych (do 30 kW obciążenia cieplnego)