455/2010 Badania promieniotwórczości naturalnej wyrobów budowlanych. Poradnik ebook PDF

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: 5249
  • Producent: Instytut Techniki Budowlanej
  • Autor: Lesław Brunarski, Marek Dohojda
  • Rok wydania: 2010
  • ISBN: 978-83-249-6782-7

  • szt.
  • Cena netto: 40,00 zł 42,00 zł

Instrukcje, Wytyczne, Poradniki ITB
455/2010 Badania promieniotwórczości naturalnej wyrobów budowlanych. Poradnik

ebook PDF

 

rok wydania: 2010
numer w serii: 455/2010
ilość stron: 52
ISBN: 978-83-249-6782-7

zabezpieczenie: znak wodny
liczba plików do pobrania: 1 (PDF)
rozmiar pliku do pobrania: 1 MB

 

Opis

Przedmiotem poradnika są – związane z ochroną przed promieniowaniem jonizującym – wymagania, warunki i procedury badania zawartości naturalnych izotopów promieniotwórczych w wyrobach budowlanych, wytwarzanych z surowców pochodzenia mineralnego i z odpadów przemysłowych oraz zasady oszacowania niepewności wyników pomiarów i kryteria zgodności wyników badań z wymaganiami. Poza praktycznymi wskazaniami dotyczącymi systemu prowadzenia kontroli naturalnej promieniotwórczości, poradnik zawiera rekomendowane procedury badawcze i zasady oceny wyniku badań, w tym kryteria zgodności z wymaganiami. Ponadto zamieszczono w nim podstawy naukowe wymaganych prawem ograniczeń wskaźników aktywności (miar stężenia promieniotwórczego izotopów w wyrobach) oraz procedur oszacowywania ich niepewności. Poradnik jest adresowany przede wszystkim do personelu laboratoriów badawczych, w których wykonywane są oznaczenia zawartości naturalnych izotopów promieniotwórczych w wyrobach budowlanych. Ponadto może on być użyteczny także dla innych podmiotów, uczestników procesu budowlanego, między innymi producentów wyrobów, ich upoważnionych przedstawicieli, importerów i dystrybutorów, jednostek certyfikujących i kontrolujących, projektantów, wykonawców robót i świadczących usługi budowlane.

Spis treści

Streszczenie / 4
Summary / 4

1. Wprowadzenie / 5

2. Stosowane terminy i definicje / 8

3. Wymagania dotyczące zawartości naturalnych izotopów promieniotwórczych w wyrobach budowlanych / 11
3.1. Wskaźniki aktywności – miary zawartości izotopów i ich ograniczenia / 11
3.2. Podstawy teoretyczne i doświadczalne wymagań / 12

4. Wymagania dotyczące systemu kontroli wyrobów budowlanych / 21
4.1. Wyroby budowlane podlegające kontroli / 21
4.2. Próbki reprezentatywne wyrobów / 25
4.3. Wymagania w odniesieniu do laboratoriów kontrolnych / 26

5. Procedury badań kontrolnych / 28
5.1. Metoda badania oraz aparatura pomiarowa / 28
5.2. Przygotowanie i badanie próbek / 33
5.3. Baza danych pomiarowych i algorytm obliczania wyników / 35
5.4. Raport z badań kontrolnych / 43

6. Procedura oceny wyników badań kontrolnych / 45
6.1. Kryteria zgodności wyników badań z wymaganiami / 45
6.2. Ocena końcowa wyrobu na podstawie badan kontrolnych / 46
Bibliografia / 48