Perspektywy i kierunki rozwoju budownictwa drogowego w Polsce na podstawie badań foresightowych

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: 3365
  • Producent: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej
  • Autor: Piotr Radziszewski

  • szt.
  • Cena netto: 30,48 zł 32,00 zł
Perspektywy i kierunki rozwoju budownictwa drogowego w Polsce na podstawie badań foresightowych

rok wydania: 2016
ilość stron: 124
ISBN: 978-83-7814-557-8

Opis
Polska obecnie realizuje ambitny program przebudowy sieci drogowej, który zgodnie z wymaganiami Unii Europejskiej powinien uwzględniać wysoki poziom technologiczny budowy dróg z zachowaniem norm ochrony środowiska. W opracowaniu przedstawiono perspektywy i kierunki rozwoju konstrukcji oraz nowych rozwiązań materiałowo-technologicznych nawierzchni drogowych w aspekcie ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju. Zawarto między innymi unikalne wyniki badań forsightowych metodą Delphi, prowadzone w celu określenia priorytetowych technologii budowy nawierzchni drogowych w perspektywie około 30 lat.
 
Pracę wykonał zespół autorski w składzie: Piotr Radziszewski, Jerzy Piłat, Karol J. Kowalski, Jan Król, Michał Sarnowski, Joanicjusz Nazarko, Katarzyna Dębkowska, Joanna Ejdys, Alicja Ewa Gudanowska, Katarzyna Halicka, Jarosław Kilon, Anna Kononiuk, Łukasz Nazarko

Spis treści
Wybrane oznaczenia i skróty / 7
Wstęp / 11
1 Historia budownictwa drogowego w Polsce  / 13
1.1 Początki drogownictwa w Polsce / 13
1.2 Budownictwo drogowe w XIX wieku / 15
1.3 Budownictwo drogowe w XX wieku / 17
1.4 Rozwój budownictwa drogowego po wejściu Polski do Unii Europejskiej / 19
2 Strategia rozwoju budownictwa drogowego w Polsce / 21
3 Metodyka badań foresightowych w określeniu perspektyw i kierunków rozwoju budownictwa drogowego w Polsce / 27
3.1 Wybrane metody badań foresightowych / 27
3.1.1 Badania ankietowe / 31
3.1.2 Metoda paneli eksperckich i warsztaty / 33
3.1.3 Metoda delficka / 35
3.1.4 Marszruty / 36
3.2 Szczegółowe założenia metodologiczne / 38
4 Budowa dróg w aspekcie wymagań społecznych – wyniki badań środowiskowych / 40
4.1 Ocena stanu dróg przez respondentów: w miejscu zamieszkania, w województwie, w kraju / 41
4.2 Badania środowiskowe dotyczące budowy dróg w Polsce w grupie zarządców dróg / 48
5 Kierunki rozwoju budownictwa drogowego – wyniki badania Delphi / 58
5.1 Przebieg procesu badania Delphi / 58
5.2 Trwałość rozwiązań materiałowo-technologicznych  i  konstrukcyjnych  nawierzchni drogowych w Polsce / 78
5.2.1 Perspektywy rozwoju technologii asfaltowej i betonowej / 79
5.2.2 Ochrona środowiska i zrównoważony rozwój jako determinanta wyboru technologii i rozwiązań projektowych w budowie i utrzymaniu dróg / 83
5.2.3 Ekonomiczne i nowoczesne systemy budowy oraz organizacji inwestycji infrastrukturalnych / 90
5.2.4 Nauka, szkolnictwo, badania i rozwój / 93
6 Marszruty rozwoju wybranych technologii nawierzchni drogowych / 96
7 Zalecenia w zakresie kierunków rozwoju konstrukcji nawierzchni drogowych / 110
7.1 Budowa nawierzchni drogowych / 110
7.2 Utrzymanie i eksploatacja dróg / 112
8 Podsumowanie i wnioski / 115
Bibliografia / 120