Wytyczne dekarskie. Zeszyt 3, Zeszyt 4, Zeszyt 5 Pakiet

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: 5013
  • Producent: Polskie Stowarzyszenie Dekarzy
  • Autor: Krzysztof Patoka, Stefan Wiluś, Zbigniew Buczek, Dawid Koziołek

  • szt.
  • Cena netto: 147,22 zł 173,00 zł 159,00 zł

Promocyjny pakiet 3 zeszytów

Wytyczne dekarskie. Zeszyt 3. Fachowe zasady krycia dachów dachówkami ceramicznymi i betonowymi
Wytyczne dekarskie. Zeszyt 4. Zasady doboru warstw wstępnego krycia dla pokryć dachów pochyłych z detalami wykonawczymi
Wytyczne dekarskie. Zeszyt 5. Zasady układania łupka na dachach i fasadach

 

WYTYCZNE DEKARSKIE - PIERWSZE I JEDYNE NA RYNKU

• Kompendium wiedzy niezbędnej do prawidłowego projektowania i budowania dachów dla wykonawców, architektów i inżynierów.
• Jednoznaczne definiowanie poprawnego projektowania i wykonania dachów.
• Różnorodność poprawnych rozwiązań dla uwarunkowań obiektów budowlanych.
• Pomoc w sprawach spornych.

Do tej pory ukazały się:
Wytyczne dekarskie. Zeszyt 1. Zasady doboru warstw wstępnego krycia Dla dachów pochyłych (nakład wyprzedany)
Wytyczne dekarskie. Zeszyt 2. Warstwy wstępnego krycia – detale wykonawcze (nakład wyprzedany)
Wytyczne dekarskie. Zeszyt 3. Fachowe zasady krycia dachów dachówkami ceramicznymi i betonowymi
Wytyczne dekarskie. Zeszyt 4. Zasady doboru warstw wstępnego krycia dla pokryć dachów pochyłych z detalami wykonawczymi
Wytyczne dekarskie. Zeszyt 5. Zasady układania łupka na dachach i fasadach

W przygotowaniu:
Wytyczne dekarskie. Zeszyt 6. Zasady techniczne wykonywania pokryć dachowych i obróbek blacharskich z materiałów metalowych

 

Wytyczne dekarskie. Zeszyt 3. Fachowe zasady krycia dachów dachówkami ceramicznymi i betonowymi

rok wydania: 2020
ISSN: 2544-9702
ilość stron: 124
oprawa: miękka

Opis

Od 2018 roku Polskie Stowarzyszenie Dekarzy sukcesywnie wydaje kolejne pozycje „Wytycznych dekarskich”. Zawierają one standardy pomagające wszystkim uczestnikom procesu budowlanego w jednoznacznym definiowaniu poprawnego projektowania i wykonania dachów. Wytyczne dekarskie są ważnym źródłem informacji dla architektów, inżynierów i wykonawców, przedstawiającym różnorodność właściwych rozwiązań dla konkretnych uwarunkowań występujących na obiektach budowlanych.
Niedawno ukazały się „Wytyczne dekarskie. Zeszyt 3” oraz „Wytyczne dekarskie. Zeszyt 4”. Pierwsza z najnowszych publikacji – „Wytyczne dekarskie. Zeszyt 3” – zawiera zasady krycia najstarszymi pokryciami trwałymi, czyli dachówkami ceramicznymi i uwzględniają obowiązujące w Polsce przepisy budowlane i tradycję polskiego dekarstwa. Z kolei „Wytyczne dekarskie. Zeszyt 4” to uaktualnione wydanie „Wytycznych dekarskich. Zeszyt 1” i „Wytycznych dekarskich. Zeszyt 2”. W tym zeszycie zostały zawarte informacje dotyczące warstw wstępnego krycia uszczelniających pokrycia dachów pochyłych leżących na łatach.
Wcześniej wydano dwie pozycje: „Wytyczne dekarskie. Zeszyt 1. Zasady doboru warstw wstępnego krycia dla dachów pochyłych” i „Wytyczne dekarskie. Zeszyt 2. Warstwy wstępnego krycia – detale wykonawcze”. W pierwszej części została omówiona problematyka właściwego doboru warstw wstępnego krycia. Druga część jest poświęcona przedstawieniu sposobów wykonania warstw wstępnego krycia i rozwiązania poszczególnych detali.

Wstęp

Kolejny zeszyt „Wytycznych dekarskich”, jaki mamy przyjemność zaprezentować, jest rezultatem pracy zespołu ekspertów w osobach: Krzysztofa Patoki (Marma PolskieFolie), Marka Podeszwy (BMI Braas), Macieja Brzozowskiego (Wienerberger), Michała Kacprzaka (Creaton) i Stefana Wilusia. Zawiera on zasady krycia dachówkami ceramicznymi, czyli najstarszymi pokryciami trwałymi i jednocześnie najlepiej poznanymi w trakcie wielowiekowych zastosowań. Z tego powodu ta publikacja musi zawierać podstawowe informacje, sformułowane skrótowo i lakonicznie.Takie uwarunkowania narzucają formę tylko wprowadzającą w szeroki temat zasadniczy. Dachówki betonowe objęte tym wydawnictwem mają te same zasadnicze sposoby układania, a niewielkie różnice wynikają jedynie z różnic w technice ich wytwarzania.

Materiałem wyjściowym „Wytycznych dekarskich”, wydanych przez Polskie Stowarzyszenie Dekarzy są Reguły Dekarskie opracowane przez Związek Dekarzy Niemieckich, zrzeszonych – podobnie jak nasza organizacja – w Światowej Federacji Dekarzy (IFD). Należy obiektywnie zaznaczyć, że w Niemczech usystematyzowano bogaty dorobek czeskich dekarzy. Niektóre informacje zawarte w oryginalnych regułach celowo pominięto z powodu małej popularności przedstawionych tam technik. Było to możliwe dzięki dostępności bogatej literatury w języku polskim, prezentującej wszelkie techniki dachówkowe. Przede wszystkim warta polecenia jest publikacja [3], pokazująca różne sposoby układania dachówek karpiówek. Zaprezentowane w niej bogate techniki, obejmujące wszystkie istotne elementy dachu, wyczerpują temat i dla zainteresowanych będą najlepszym źródłem informacji, których w związku z tym nie ma potrzeby powielać. Prezentowane wytyczne uwzględniają obowiązujące w Polsce przepisy budowlane i tradycję polskiego dekarstwa.
Podobnie jest ze słownikiem, jaki publikujemy. Jest on dopasowany do tematu tego zeszytu, zaś wszelkie inne potrzebne sformułowania (hasła) zawiera „Słownik nazw i terminów dekarskich” wydany przez PSD w 2017 roku.

Standardy zaprezentowane w niniejszym opracowaniu są ważnym źródłem informacji dla wszystkich uczestników procesu budowlanego. Przedstawiają bogactwo poprawnych rozwiązań dla konkretnych uwarunkowań występujących na dachach, które mogą być przydatne nie tylko dekarzom, ale również projektantom, architektom i pracownikom nadzoru budowlanego.
Stefan Wiluś, wiceprezes Zarządu Głównego PSD

[1] „Zbiór reguł” (DeutschesDachdeckerhandwerk), Niemieckie Rzemiosło Dekarskie
[2] „Fachowe zasady krycia dachów dachówką ceramiczną i betonową” (Fachregel für Dachdeckungen mit Dachziegeln und Dachsteinen), zredagowane i wydane przez Centralne Zrzeszenie Niemieckich Rzemieślników Dekarzy
[3] „Technika układania dachówki karpiówki”, Herbert Wartmann. Polskie Centrum Budownictwa Difin i Mulle rSp. z o.o.

Spis treści

1. Wstęp / 6

2. Słownik / 6

3. Bezpieczeństwo pracy na dachu / 11

4. Ogólne zasady / 11
4.1. Informacje ogólne / 11
4.1.1. Zakres obowiązywania / 11
4.1.2. Wymagania i wskazówki dotyczące projektowania / 11
4.1.3. Podwyższone wymagania / 11
4.2. Materiały przeznaczone do krycia dachów / 12
4.2.1. Pokrycia dachowe / 12
4.2.2. Więźba / 12
4.2.3. Zaprawa do łączenia dachówek (wskazane dla obiektów zabytkowych) / 12
4.2.4. Taśmy uszczelniająco-wentylacyjne / 12
4.2.5. Elementy mocujące / 13
4.2.6. Klamry lub spinki zabezpieczające przed siłą ssącą wiatru / 13
4.2.7. Połączenia i zakończenia / 13
4.2.8. Elementy wbudowane w dach, otwory w dachu, części systemu dachowego / 13
4.3. Warstwy wstępnego krycia, uszczelniające pokrycia dachówkowe / 13
4.3.1. Informacje ogólne / 13
4.3.2. Przyporządkowanie klas szczelności warstw wstępnych / 13
4.4. Zabezpieczenie przed wiatrem / 14
4.4.1. Informacje ogólne / 14
4.4.2. Mocowanie dachówek ceramicznych i betonowych / 15
4.4.3. Mocowanie dachówek ceramicznych i betonowych na krawędziach dachu / 15
4.5. Przeglądy i konserwacja / 16
4.5.1. Informacje ogólne / 16
4.5.2. Przegląd / 16
4.5.3. Konserwacja / 16

5. Zasady krycia dachu dachówkami ceramicznymi / 17
5.1. Materiały i wymagania / 17
5.1.1. Właściwości / 17
5.1.2. Kolor i powierzchnia / 17
5.1.3. Wymiary / 17
5.2. Rodzaje dachówek ceramicznych / 17
5.2.1. Technologia produkcji / 17
5.2.2. Kształt i obszar zakładu / 17
5.2.3. Kształtki funkcyjne / 19
5.3. Sposoby krycia / 19
5.3.1. Krycie dachówką ceramiczną zgodnie z rozdziałami 5.2.2.2 do 5.2.2.6 / 19
5.3.2. Pokrycie dachówką ze skośną zakładką boczną, z przekryciem zachodzącym z boku / 19
5.3.3. Układanie dachówki esówki (bez zamków) / 19
5.3.4. Krycie dachówką typu mnich-mniszka / 19
5.3.5. Krycie karpiówką / 19
5.3.6. Szczególne sposoby krycia/kształty dachów / 20
5.4. Zabezpieczenie przed deszczem / 20
5.4.1. Minimalne nachylenie dachu / 20
5.5. Zabezpieczenie przed wiatrem / 20
5.6. Wykonanie pokrycia dachowego / 20
5.6.1. Podział połaci dachowej / 20
5.6.2. Zakład / 20

6. Zasady krycia dachów dachówkami betonowymi / 22
6.1. Materiały i wymagania / 22
6.1.1. Właściwości / 22
6.1.2. Kolor i powierzchnia / 22
6.1.3. Wymiary / 22
6.2. Rodzaje dachówek betonowych / 22
6.2.1. Technologia produkcji / 22
6.2.2. Kształt i Obszar zakładu22
6.2.3. Kształtki funkcyjne / 22
6.3. Sposoby krycia / 22
6.3.1. Krycie dachówką betonową z zamkiem pionowym / 22
6.3.2. Krycie dachu dachówką betonową karpiówką.22
6.4. Zabezpieczenie przed deszczem / 23
6.4.1. Najmniejszy zalecany kąt pochylenia (NZP), gwarantujący swobodny spływ wody / 23
6.5. Zabezpieczenie przed wiatrem / 23
6.6. Wykonanie pokrycia dachowego / 23
6.6.1. Podział połaci dachowej / 23
6.6.2. Zakład / 23

7. Detale dachu / 25
7.1. Okap / 25
7.2. Krawędź szczytowa połaci – wiatrownica (deski szczytowe) / 25
7.3. Kalenica / 25
7.3.1. Informacje ogólne / 25
7.3.2. Obróbka kalenicy na sucho / 26
7.3.3. Obróbka kalenicy na zaprawę / 26
7.4. Naroże (grzbiet) / 26
7.5. Pulpit (połać jednospadowa) / 27
7.6. Kosz / 27
7.6.1. Informacje ogólne / 27
7.6.2. Przewiązany kosz na nokach / 27
7.6.3. Przewiązany kosz z karpiówki (kosz miękki) / 28
7.6.4. Przekryty kosz z karpiówki (obniżony) / 30
7.6.5. Przekryty kosz z trzech esówek / 30
7.6.6. Przekryte kosze z innych materiałów / 31
7.6.7. Szczególne metody krycia kosza / 31
7.7. Połączenia ze ścianami i podobnymi elementami przechodzącymi lub stykającymi się z pokryciem / 31
7.7.1. Informacje ogólne / 31
7.7.2. Połączenia z takimi samymi materiałami / 31
7.7.3. Połączenie z użyciem nok / 32
7.8. Połączenia i zakończenia z innych materiałów do krycia dachów / 32
7.9. Elementy wbudowane w dach i elementy systemów dachowych / 32
7.10. Otwory w dachu / 33
7.11. Lukarny / 33
7.11.1. Informacje ogólne / 33
7.11.2. Lukarna jednospadowa / 33
7.11.3. Wole oko / 33
7.11.4. Lukarny łukowe / 34
7.12. Dachy stożkowe / 34
7.13. Dach wklęsły i pilasty / 34
7.14. Załamanie dachu / 34
Załącznik 1: Zabezpieczanie dachówek ceramicznych i betonowych przed siłą ssącą wiatru / 36
Załącznik 2: Forma, obszary przekrycia i schematy ułożenia dachówek ceramicznych / 78
Załącznik 3: Forma, obszary przekrycia i schematy ułożenia dachówek betonowych / 98
Załącznik 4: Detale / 108
Bibliografia / 124

 

Wytyczne dekarskie. Zeszyt 4. Zasady doboru warstw wstępnego krycia dla pokryć dachów pochyłych z detalami wykonawczymi

rok wydania: 2020, wydanie pierwsze
ISSN: 2544-9702
ilość stron: 45
oprawa: miękka

Opis

Od 2018 roku Polskie Stowarzyszenie Dekarzy sukcesywnie wydaje kolejne pozycje „Wytycznych dekarskich”. Zawierają one standardy pomagające wszystkim uczestnikom procesu budowlanego w jednoznacznym definiowaniu poprawnego projektowania i wykonania dachów. Wytyczne dekarskie są ważnym źródłem informacji dla architektów, inżynierów i wykonawców, przedstawiającym różnorodność właściwych rozwiązań dla konkretnych uwarunkowań występujących na obiektach budowlanych.
Niedawno ukazały się „Wytyczne dekarskie. Zeszyt 3” oraz „Wytyczne dekarskie. Zeszyt 4”. Pierwsza z najnowszych publikacji – „Wytyczne dekarskie. Zeszyt 3” – zawiera zasady krycia najstarszymi pokryciami trwałymi, czyli dachówkami ceramicznymi i uwzględniają obowiązujące w Polsce przepisy budowlane i tradycję polskiego dekarstwa. Z kolei „Wytyczne dekarskie. Zeszyt 4” to uaktualnione wydanie „Wytycznych dekarskich. Zeszyt 1” i „Wytycznych dekarskich. Zeszyt 2”. W tym zeszycie zostały zawarte informacje dotyczące warstw wstępnego krycia uszczelniających pokrycia dachów pochyłych leżących na łatach.
Wcześniej wydano dwie pozycje: „Wytyczne dekarskie. Zeszyt 1. Zasady doboru warstw wstępnego krycia dla dachów pochyłych” i „Wytyczne dekarskie. Zeszyt 2. Warstwy wstępnego krycia – detale wykonawcze”. W pierwszej części została omówiona problematyka właściwego doboru warstw wstępnego krycia. Druga część jest poświęcona przedstawieniu sposobów wykonania warstw wstępnego krycia i rozwiązania poszczególnych detali.

Wstęp

Przedstawiamy kolejne opracowanie zespołu eksperckiego powołanego przez Polskie Stowarzyszenie Dekarzy, zawierające uaktualnioną syntezę uprzednio wydanych„Wytycznych dekarskich. Zeszyt 1” i „Wytycznych dekarskich. Zeszyt 2”. Wytyczne te są opracowane na podstawie wytycznych Międzynarodowej Federacji Dekarzy– IFD. Wydajemy je jako kolejne publikacje, zawierające działy wiedzy niezbędnej do prawidłowego projektowania i wykonania dachów.

Do tej pory ukazały się trzy zeszyty, a w niniejszym– czwartym – zawarliśmy wszystkie niezbędne informacje dotyczące warstw wstępnego krycia uszczelniających pokrycia dachów pochyłych leżących na łatach.Zeszyt ten jest zbiorem informacji i zaleceń opublikowanych wcześniej w Zeszytach 1 i 2, dotyczących zasad doboru warstw wstępnego krycia oraz prezentacji poprawnych rozwiązań dla poszczególnych detali występujących na dachach wraz z uzupełnieniami.

Materiałem bazowym tego opracowania są regulacje Związku Dekarzy Niemieckich, zawarte w instrukcjach dotyczących warstw wstępnego krycia oraz izolacji dachów, które po rozszerzeniu, usystematyzowaniu i adaptacji do krajowych unormowań uzyskały prezentowaną formę. Standardy, jakie zawiera niniejsze opracowanie, pomagają wszystkim uczestnikom procesu budowlanego w jednoznacznym definiowaniu poprawnego projektowania i wykonawstwa dachów. Wytyczne są ważnym źródłem informacji dla projektantów i architektów, przedstawiającym różnorodność poprawnych rozwiązań dotyczących wykonywania warstw wstępnego krycia oraz izolacji termicznych dachów i ścian z uwzględnieniem ich wentylacji.

Ważnym elementem zeszytów są nazwy i określenia zgodne z wydanym przez Polskie Stowarzyszenie Dekarzy „Słownikiem terminów i nazw dekarskich”, który zawiera katalog haseł jednoznacznie, precyzyjnie i jednolicie określających znaczenie pojęć funkcjonujących w dekarstwie. W czasach stałego postępu techniki i nadmiaru informacji nazewnictwo musi być jednoznaczne i precyzyjne. Z tego powodu bardzo ważne są takie opracowania, które dodatkowo wymagają stałego uzupełniania. Słownik jest tworem żywym i katalogiem otwartym. Zapraszamy do współpracy przy jego uzupełnianiu i prosimy o stosowanie nazw z jego zawartości. Ułatwi to nam wszystkim pracę i pozwoli uniknąć nieporozumień.

Stefan Wiluś, Wiceprezes Zarządu Głównego PSD

Spis treści

1. Wstęp / 8

2. Słownik / 9

3. Wprowadzenie / 12

4. Najważniejsze wymagania ogólne / 13
4.1.Kontrłaty / 13
4.2.Wentylacja pokrycia / 13
4.3. Dobór rodzaju warstwy wstępnej, uszczelniającej/ 13

5. Wymagania materiałowe / 14
5.1. Papy (membrany bitumiczne) / 14
5.2. Membrany z tworzyw sztucznych / 14
5.3. Membrany i folie wstępnego krycia (MWK i FWK) / 14
5.4. Sztywne płyty podkładowe / 14
5.5. Materiały termoizolacyjne / 14
5.6. Materiały pomocnicze i elementy mocujące / 14

6. Rodzaje warstw wstępnego krycia / 15
6.1. Dach spodni / 15
6.1.1. Dach spodni wodoszczelny / 15
6.1.2. Dach spodni deszczoszczelny / 15
6.2. Uszczelnienia sztywne / 15
6.3. Uszczelnienia wiszące / 15

7. Opis klas szczelności / 17
7.1. Pierwsza klasa szczelności / 17
7.2. Druga klasa szczelności / 18
7.3. Trzecia klasa szczelności / 20
7.4. Czwarta klasa szczelności / 22
7.5. Piąta klasa szczelności / 23
7.6. Szósta klasa szczelności / 23
7.7. Uwagi / 24

8. Sposób wykorzystania klasyfikacji / 24
8.1. Uwagi podstawowe / 24
8.2. Metody klasyfikacji dla pokryć dachówkowych / 25
8.3. Metody klasyfikacji dla pokryć z blach profilowanych / 26

9. Wentylacja dachów / 27
9.1. Definicje i określenia / 27
9.2. Wymiary przestrzenintylacyjnych / 28
9.3. Termoizolacje nakrokwiowe / 28

10. Ogólne zasady wykonania warstw wstępnego krycia / 29

11. Zasady układania warstw wstępnego krycia z pap i membran z tworzyw sztucznych / 30

12. Zasady układania warstw wstępnego krycia z MWK – wysokoparoprzepuszczalnych membran wstępnego krycia / 32

13. Zasady układania warstw wstępnego krycia z FWK – niskoparoprzepuszczalnych folii wstępnego krycia / 35

14. Zasady układania warstw wstępnego krycia z PWK – płyt wstępnego krycia / 37

15. Ogólne zasady wykonania warstw wstępnego krycia w najważniejszych fragmentach dachów pochyłych (detale wykonawcze) / 37
15.1. Okap / 37
15.2. Kalenica i naroże / 39
15.3. Ściany wychodzące ponad dach / 40
15.4. Ściany szczytowe – okapy szczytowe połaci dachowych / 42
15.5. Przejścia instalacji przez pokrycie dachu / 43
15.6. Okna połaciowe / 44

16. Uwagi i zastrzeżenia / 45

17. Bibliografia / 45

 

Wytyczne dekarskie. Zeszyt 5. Zasady układania łupka na dachach i fasadach

rok wydania: 2022, wydanie pierwsze
ISSN: 2544-9702
ilość stron: 46
oprawa: miękka

Opis

Od 2018 roku Polskie Stowarzyszenie Dekarzy sukcesywnie wydaje kolejne pozycje „Wytycznych dekarskich”. Zawierają one standardy pomagające wszystkim uczestnikom procesu budowlanego w jednoznacznym definiowaniu poprawnego projektowania i wykonania dachów. Wytyczne dekarskie są ważnym źródłem informacji dla architektów, inżynierów i wykonawców, przedstawiającym różnorodność właściwych rozwiązań dla konkretnych uwarunkowań występujących na obiektach budowlanych.

Od niedawna na rynku jest dostępna kolejna publikacja „Wytyczne dekarskie. Zeszyt 5. Zasady układania łupka na dachach i fasadach”. Dla branży dekarstwa łupkowego ta publikacja to wielki krok do przodu w stronę uporządkowania kwestii technicznych i jakościowych. Przez lata brakowało takiego dokumentu. Pierwsza część Zeszytu 5 zawiera słownik pojęć i podejmuje kwestie techniczne zasad stosowania łupka, między innymi minimalne kąty nachylenia dachów, podłoże, minimalne zakłady. Dalej są opisane najbardziej popularne rodzaje układania łupka na dachach i fasadach – począwszy od kryć stosowanych na obiektach dzisiaj zabytkowych (na przykład krycia staroniemieckiego lub podwójnego prostokątnego) po bardziej współczesne (na przykład krycie dynamiczne lub symetryczne).
Dodatkowo Zeszyt 5 zawiera również informacje o kryciach historycznych. Niektóre z nich już dzisiaj nie są stosowane. Zeszyt zamyka karta charakterystyki produktu – łupek dachowy i fasadowy, czyli zbiór parametrów i właściwości, które musi spełniać łupek aby mógł być dopuszczony do stosowania jako materiał na okładziny dachów i elewacji.

Wcześniej wydano cztery pozycje. W pierwszej z nich - „Wytycznych dekarskich. Zeszyt 1. Zasady doboru warstw wstępnego krycia dla dachów pochyłych” została omówiona problematyka właściwego doboru warstw wstępnego krycia. Druga część „Wytycznych dekarskich. Zeszyt 2. Warstwy wstępnego krycia – detale wykonawcze jest poświęcona przedstawieniu sposobów wykonania warstw wstępnego krycia i rozwiązania poszczególnych detali. Kolejna pozycja „Wytyczne dekarskie. Zeszyt 3” – zawiera zasady krycia najstarszymi pokryciami trwałymi, czyli dachówkami ceramicznymi, oraz uwzględnia obowiązujące w Polsce przepisy budowlane i tradycję polskiego dekarstwa. Z kolei „Wytyczne dekarskie. Zeszyt 4” to uaktualnione wydanie „Wytycznych
dekarskich. Zeszyt 1” i „Wytycznych dekarskich. Zeszyt 2”. W tym zeszycie zostały zawarte informacje dotyczące warstw wstępnego krycia uszczelniających pokrycia dachów pochyłych leżących na łatach.

W przygotowaniu jest kolejna merytoryczna pozycja – „Wytyczne dekarskie. Zeszyt 6. Zasady techniczne wykonywania pokryć dachowych i obróbek blacharskich z materiałów metalowych”.
Wydaje się naturalną koleją rzeczy, że „Wytyczne dekarskie” ewoluują z czasem w oficjalne normy branżowe i w konsekwencji ich stosowanie będzie obligatoryjne.

Wstęp

W skład zasad rzemiosła dekarskiego wchodzą wypracowane przez dekarzy zasady wykonawcze, normy zawodowe, instrukcje producentów i materiałowe karty katalogowe produktów. Tworzą one wzajemnie powiązany system, składający się na prezentowane reguły wykonawstwa dachów i elewacji pokrytych łupkiem naturalnym. Prezentowane w niniejszym opracowaniu zasady sztuki dekarskiej są wynikiem praktycznego doświadczenia budowlanego. Wykonanie pokryć z zachowaniem zaprezentowanych zasad gwarantuje uzyskanie standardu technicznego wystarczającego dla zabezpieczenia zobowiązań gwarancyjnych wykonawcy. Treść zasad jest ważnym źródłem informacji dla prawidłowego projektowania oraz wykonawstwa
dachów i elewacji z wykorzystaniem pytek z łupka naturalnego. Nie obejmują one jednak wszystkich możliwych rodzajów i szczególnych przypadków, w których występują dodatkowe wymagania wynikające z konstrukcji budynków, ich przeznaczenia, lokalnych warunków klimatycznych czy dodatkowego wyposażenia dachów.
Łupki pochodzą z gliniastych skał osadowych, a ich warstwy leżą na granicy między skałami osadowymi a skałą metamorficzną. Najważniejszymi ich składnikami są minerały z miki, częściowo również minerały z chloru (krzemiany warstwowe). Kamienie zakwalifikowane jako łupek dachowy i elewacyjny charakteryzują się bardzo zwartą strukturą równoległych warstw, które można rozdzielać na płaskie i cienkie płyty. Łupek ma wiele walorów technicznych i estetycznych, dzięki którym uzyskał pozycję wartościowego materiału pokryciowego. Na taką pozycję zasługuje dzięki niepalności, odporności na wysokie temperatury i bardzo niską nasiąkliwość, dużą wytrzymałość mechaniczną i trwałość. Możliwość różnorodnego formowania kształtu płytek daje efekt niepowtarzalnego wyglądu estetycznego, podnoszącego walory architektoniczne budynków. Karta charakterystyki produktu określa wymagania dla łupka stosowanego na dachach i elewacjach. Dokument ten obowiązuje dla łupka produkowanego we wszystkich naturalnych kolorach i odcieniach.
Stosowanie niniejszych zasad nie zwalnia od odpowiedzialności za działania własne wykonawcy, zapewnia jednak odpowiednią wiedzę techniczną, niezbędną do poprawnego zastosowania łupków. Prezentowane zasady uwzględniają aktualne trendy w technologiach budowlanych i stanowią materiał zarówno dla wykonawców, jak i projektantów-architektów. Dopuszczalne są regionalne rozwiązania wynikające z lokalnych warunków klimatycznych czy zweryfikowanych przez czas sposobów montażu kamieni.
Stefan Wiluś, wiceprezes Zarządu Głównego Polskiego Stowarzyszenia Dekarzy

Spis treści

1. Wstęp / 6

2. Słownik / 6

3. Wprowadzenie / 8

4. Zasady stosowania łupka na dachach i fasadach / 8
4.1. Minimalne nachylenia połaci dachowych / 8
4.2. Podłoże / 8
4.3. Mocowanie / 9
4.4. Pokrycie wstępne / 9
4.5. Minimalne zakłady na dachu i fasadzie / 9
4.6. Kierunek krycia na dachu i w kalenicy / 10
4.7. Ustalanie wzniosu rzędów / 11

5. Rodzaje pokryć dachowych i fasadowych / 12
5.1. Krycie staroniemieckie / 12
5.2. Krycie łuskowe / 18
5.3. Krycie uniwersalne / 20
5.4. Krycie niemieckie / 24
5.5. Krycie podwójne prostokątne / 28
5.6. Krycie karpiówkowe/krycie oktogonalne / 28
5.7. Krycie dzikie / 32
5.8. Krycie ostrostokątne / 33
5.9. Krycie w plastry miodu / 34
5.10. Krycie poziome / 35
5.11. Krycie dynamiczne / 36
5.12. Krycie zmienne prostokątne / 37
5.13. Krycie symetryczne z widocznym montażem / 38

6. Krycia historyczne / 40
6.1. Krycie polskie / 40
6.2. Krycie karo / 40
6.2. Krycie czapką biskupią / 40
6.2. Krycie w kroju tępym / 40
6.2. Krycie ornamentowe / 40
7. Akcesoria dodatkowe do pokryć dachowych z łupka / 42
8. Bibliografia / 42

Załącznik 1: Karta charakterystyki produktu – łupek dachowy i fasadowy / 44
1. Zakres stosowania / 44
2. Pojęcia / 44
3. Wymagania / 44
3.1. Informacje ogólne / 44
3.2. Kształty i rozmiary/ / 44
3.2.1. Informacje ogólne / 44
3.2.2. Otworowanie / 44
3.2.3. Tolerancje wymiarowe / 44
3.2.4. Utrącone narożniki / 44
3.2.5. Płaskość / 44
3.3. Skład chemiczny i geologiczny / 45
3.4. Grubość płytek / 45
3.5. Gęstość / 45
3.6. Absorpcja i przepuszczalność wody / 45
3.7. Odporność na zmianę temperatury / 45
3.8. Wytrzymałość na zginanie / 45
3.9. Odporność na ogień / 45
3.10. Odporność na kwasy / 46
3.11. Podział na złoża / 46
3.12. Różnice w kolorystyce / 46
4. Oznaczanie i oznakowanie / 46
5. Kontrola i badania / 46
6. Kontrola jakości / 46
7. Kontrola materiału przed wbudowaniem / 46